Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2017 (A)

8 Projektrapport från Stadsrevisionen: Lokalförsörjning - förskola och skola. Svar på remiss (A)

9 Samråd om ny översiktsplan för Stockholms stad. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (A)

10 Samråd om stadsutvecklingsplan för Haninge stad - fördjupning av översiktsplanen. Svar på remiss (A)

11 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg till Spånga - samrådsförslag. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden (PU + Tk)

12 Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum. Reviderat genomförandebeslut (PU)

13 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-09-22, § 17, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till JM AB (PU)

14 Blackebergsvägen. Reviderat inriktningsbeslut Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 3:1 m.fl. i Blackeberg och Södra Ängby med Byggnads AB Abacus, JM AB och AB Svenska Bostäder. Blackebergsvägen etapp 1, genomförandebeslut (PU)

15 Markanvisning för parkeringsgarage inom fastigheten Stadshagen 1:5 i Stadshagen till Stockholm Parkering AB Stadshagen. Reviderat inriktningsbeslut Anläggande av en 11-spels och en 7-spelsplan på Stadshagens IP och en 11-spelsplan inom Fredhäll 1:4. Reviderat inriktningsbeslut (PU + Fsk + Idf)

16 Inriktningsbeslut för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov (PU)

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till AB Stockholmshem (PU)

18 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-10-20, § 28, avseende markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till Primula Byggnads AB (PU)

19 Markanvisning för parkeringshus till Stockholm Parkering AB och förråd till 24 Storage AB inom fastigheten Farsta 2:1 i Larsboda. Delgenomförandebeslut (PU)

20 Detaljplan för fastigheten Antwerpen 2 m.fl., Södra Värtan, del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Ladugårdsgärdet. Svar på remiss av planförslag (SP)

21 Förslag till utökad dispens för tillfälliga transporter av gods på Citybanan. Anmälan av svar på remiss (SP)

22 Inbjudan till samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Söderort. Anmälan av svar på remiss (SP)

23 Markanvisning för kontor, handel m.m. inom fastigheten Orgelpipan 7 m.fl. på Norrmalm till Hufvudstaden AB (SP)

24 Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16), samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20). Anmälan av svar på remiss (M&T)

25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem (PU)

Dnr: E2016-03600

Bordlagt den 15 december 2016, pkt 42
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Tomträttsavgälder för småhus. Svar på remiss (M&V)

27 Tomträttsavgälder för flerbostadshus. Svar på remiss (M&V)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2017-00069

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§6 Val av ordförande för exploateringsnämndens strategiråd för år 2017, Dnr E2016-04201

§8 Projektrapport från Stadsrevisionen: Lokalförsörjning - förskola och skola. Svar på remiss, Dnr E2016-04095

§9 Samråd om ny översiktsplan för Stockholms stad. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr E2016-03613

§10 Samråd om stadsutvecklingsplan för Haninge stad ­ fördjupning av översiktsplanen. Svar på remiss, Dnr E2016-04085

§11 Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg till Spånga - samrådsförslag. Anmälan av svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr E2016-03631

§12 Bostäder m.m. inom Hässelby Strands centrum. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2017-00053

§13 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-09-22, § 17, om markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Strand till JM AB, Dnr E2016-00693

§14 Blackebergsvägen. Reviderat inriktningsbeslut Överenskommelse om exploatering med försäljning och tomträtt, för bostäder inom fastigheterna Blackeberg 3:1 m.fl. i Blackeberg och Södra Ängby med Byggnads AB Abacus, JM AB och AB Svenska Bostäder. Blackebergsvägen etapp 1, genomförandebeslut, Dnr E2016-03231

§15 Markanvisning för parkeringsgarage inom fastigheten Stadshagen 1:5 i Stadshagen till Stockholm Parkering AB Stadshagen. Reviderat inriktningsbeslut Anläggande av en 11-spels och en 7-spelsplan på Stadshagens IP och en 11-spelsplan inom Fredhäll 1:4. Reviderat inriktningsbeslut, Dnr E2013-513-01908

§16 Inriktningsbeslut för Slakthusområdet i stadsdelen Johanneshov, Dnr E2016-04284

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp till AB Stockholmshem, Dnr E2016-04063

§18 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2016-10-20, § 28, avseende markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta Strand till Primula Byggnads AB, Dnr E2016-01275

§19 Markanvisning för parkeringshus till Stockholm Parkering AB och förråd till 24 Storage AB inom fastigheten Farsta 2:1 i Larsboda. Delgenomförandebeslut, Dnr E2016-01578

§20 Detaljplan för fastigheten Antwerpen 2 m.fl., Södra Värtan, del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelen Ladugårdsgärdet. Svar på remiss av planförslag, Dnr E2016-04206

§21 Förslag till utökad dispens för tillfälliga transporter av gods på Citybanan. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-03386

§22 Inbjudan till samråd för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Söderort. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-03493

§23 Markanvisning för kontor, handel m.m. inom fastigheten Orgelpipan 7 m.fl. på Norrmalm till Hufvudstaden AB, Dnr E2016-01456

§24 Förslag till strategi för ökad användning av solel (ER 2016:16), samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-03601

§25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till AB Stockholmshem, Dnr E2016-03600, Bordlagt den 15 december 2016, pkt 42

§26 Tomträttsavgälder för småhus. Svar på remiss, Dnr E2016-00629

§27 Tomträttsavgälder för flerbostadshus. Svar på remiss, Dnr E2016-00630