Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2017-05-30

Sammanträde 2017-05-30

Datum
Klockan
08:15
Plats
AB Familjebostäders huvudkontor, Hammarby Fabriksväg 67, (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl. 08:00

OBS !
Efter st Läs mer...yrelsemötets avslutande kommer en demonstration om cirka 15 minuter att göras av Meetings - det program som kommer att ersätta Styrelsemoten.se.

1 Anmälan av föregående protokoll.

3 Val av styrelsens sekreterare (S)

4 Avrapportering av avgivna remissvar (S)

5 Svar på skrivelse angående portlås (S)

8 Anmälan Finansiell månadsrapport per 2017-04-30 (E)

10 Bostadsuthyrningen tertial 1 (Fa)

11 Lokaluthyrningen tertial 1 (Fa)

§1 Anmälan av föregående protokoll

§2 Val av justeringsmän

§3 Val av styrelsens sekreterare, Dnr 2017/0720-1.2.1

§4 Avrapportering av avgivna remissvar, Dnr 2017/0751-1.2.1

§5 Svar på skrivelse angående portlås, Dnr 2017/0728-1.2.1

§8 Anmälan av Finansiell månadsrapport per 2017-04-30, Dnr 2017/0758-1.2.1

§10 Bostadsuthyrningen Tertial 1 2017, DNR 2017/0596-1.2.1

§11 Lokaluthyrningen Tertial 1 2017, DNR 2017/0688-4.2.2