Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2015-02-10

Sammanträde 2015-02-10

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäder Hemmahamnen, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl. 08.00.

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 2 december 2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Firmatecknare för AB Familjebostäder (S)

5 Anmälan av kompletterande ägardirektiv (A)

6 Finansiell månadsrapport per 2014-12-31 (A)

7 Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2014 (A)

8 Bokslutsrapport och VD-kommentar bokslut 2014 (A)

9 Årsredovisning 2014 för AB Familjebostäder (A)

10 Bostadsuthyrningen tertial 3 2014 - rapport (Fa)

11 Lokaluthyrningen tertial 3 2014 - rapport (Fa)

12 Slutredovisning gällande AB Familjebostäders ombyggnation av bostäder inom kv Mjödet 2, Tallkrogen (PuA)

13 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder inom kv Prästgårdshagen 1, Älvsjö (PuA)

14 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnad av kv Ormen Större 1, Södermalm (Pua)

§1 Anmälan av föregående protokoll

§2 Val av justeringsmän

§4 Firmatecknare för AB Familjebostäder, DNR 2015/0047-1.1

§5 Anmälan av kompletterande ägardirektiv antagna hos Stockholms Stadshus AB 2015-01-26, DNR 2015/0104-1.2.1

§6 Finansiell månadsrapport per 2014-12-31 för AB Familjebostäder, DNR 2015/0103-1.2.4

§7 Redovisning av genomfört internkontrollarbete 2014, DNR 2015/0008-1.2.1

§8 Bokslutsrapport med VD-kommentarer bokslut 2014 och årsuppföljning av ILS, DNR 2015/0102-1.2.4

§9 Årsredovisning 2014 för AB Familjebostäder, DNR 2015/0101-1.2.1

§10 Bostadsuthyrningen tertial 3 2014, DNR 2015/0020-4.2.1

§11 Lokaluthyrningen tertial 3 2014, DNR 2015/0086-4.2.2

§12 Slutredovisning gällande AB Familjebostäders underhållsarbeten inom kv Mjödet 2, Hägervägen 48-104, Tallkrogen, DNR 2015/0159-3.2.4

§13 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Prästgårdshagen 1, Älvsjö, DNR 2015/0140-3.2.3

§14 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnad av kv Ormen Större 1, Södermalm, DNR 2015/0198-3.2.4