Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2015-08-25

Sammanträde 2015-08-25

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäder Hemmahamnen, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från 8:00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 26 maj 2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Arbetsordning för AB Familjebostäders styrelse (S)

5 Val av styrelsens sekreterare. (S)

6 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-juni 2015 (A)

7 Anmälan Finansiell månadsrapport 2015-05-31 för AB Familjebostäder (A)

8 Familjebostäders ytterstadsarbete (Fa)

9 Genomförande av upphandling avseende projekt Stockholmshusen etapp 1 (PuA)

10 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Rösträknaren, Årsta (PuA)

11 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Kvarnberget 2, Rinkeby (PuA)

Dnr: 2015/0824-3.2.3

SEKRETESSÄRENDE

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 26 maj 2015.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20150825.pdf (206 kb)

§2 Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20150825.pdf (206 kb)

§4 Arbetsordning för styrelsen m m, Dnr 2015/0833-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20150825.pdf (206 kb)

§5 Val av styrelsens sekreterare, Dnr 2015/1039-1.2.1

§6 Anmälan resultatrapport januari ­- juni 2015, Dnr 2015/0844-1.2.4

§7 Anmälan Finansiell månadsrapport 2015-05-31 för AB Familjebostäder, Dnr 2015/0935-1.2.1

§8 Familjebostäders ytterstadsarbete, Dnr 2015/0870-1.2.1

§9 Projekt Stockholmshusen ­ genomförandebeslut upphandling, Dnr 2015/0877-2.5.1

§10 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv Rösträknaren, Årsta, Dnr 2015/0822-3.2.3

§11 Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation, del av kv Kvarnberget 2, Rinkeby, Dnr 2015/0824-3.2.3

§13 Tilläggsärende ­ Firmatecknare för AB Familjebostäder, Dnr 2015/1182-1.2.1