Din position: Hem > Stockholms stad > AB Familjebostäder > Sammanträde 2016-08-30

Sammanträde 2016-08-30

Datum
Klockan
08:15
Plats
Familjebostäders huvudkontor, Hammarby Fabriksväg 67 (tvärbanan hpl Sickla Kaj)

Lokal: Landsort, entréplan

Kaffe och smörgås serveras från kl 08.00

1 Anmälan av föregående protokoll

Protokoll fört vid sammanträde tisdagen den 31 maj 2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Avrapportering av avgivna remissvar (S)

4 Anmälan Finansiell månadsrapport 2016-05-31 för AB Familjebostäder (A)

5 Resultatrapport för AB Familjebostäder jan - juni 2016 (A)

6 Svar på skrivelse avseende bolagets arbete mot sexhandel (S)

7 Antagande av Stadens arbete mot våldsbejakande extremism - Riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram (S)

8 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av Kv Björken 1, Östermalm (PuA)

§1 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 31 maj 2016.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20160830.pdf (153 kb)

§2 Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20160830.pdf (153 kb)

§3 Avrapportering av avgivna remissvar, DNR 2016/1105-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

§4 Anmälan Finansiell månadsrapport 2016-05-31 för AB Familjebostäder, DNR 2016/1051-1.2.1

§5 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-juli 2016, DNR 20161052/-1.2.1

§6 Svar på skrivelse avseende bolagets arbete mot sexhandel, DNR 2016/1106-1.2.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören med svar på skrivelsen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20160830.pdf (153 kb)

§7 Antagande av Stadens arbete mot våldsbejakande extremism ­ riktlinjer till Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram, DNR 2016/1107-1.2.1

§8 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders ombyggnation av kv Björken 18, Östermalm, DNR 2016/1108-1.2.1

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20160830.pdf (205 kb)