Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om gatukonst

3 Medborgarförslag om lämpliga platser för konst

Beslutsärenden

4 Förlängning av avtal för nattpatrull vid

Hägerstens-Liljeholmens hemtjänst
Dnr 403-2013-2.2.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Förlängning av avtal om driften av parklekarna

Lugnet och Vippan
Dnr 393-2012-2.2.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Fyllnadsval till sociala delegationen

7 Utseende av utanordnare för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Remissärenden

8 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

Anmälningsärenden

10 Samråd för Spårväg Syd

Remiss från Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
Dnr 458-2015-1.5.1
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Protokoll från pensionärsrådet

12 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

14 Förteckning över inkomna skrivelser

15 Anmälan av tjänstemannabeslut

16 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för oktober 2015.
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

17 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3/2015

18 Nedläggning av faderskapsutredning

19 Nedläggning av faderskapsutredning

20 Nedläggning av faderskapsutredning

21 Nedläggning av faderskapsutredning

22 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

23 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 12 och 20 november 2015.

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Medborgarförslag om lämpliga platser för konst

§4 Förlängning av avtal för nattpatrull vid Hägerstens-Liljeholmens hemtjänst

§5 Förlängning av avtal om driften av parklekarna

§6 Fyllnadsval till sociala delegationen

§7 Utseende av utanordnare för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

§10 Anmälan av "Samråd för Spårväg Syd"

§14 Förteckning över inkomna skrivelser

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

§18 -21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§22 Yttrande till Södertörns tingsrätt över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll