Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-04-14

Sammanträde 2016-04-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Underlag för budget 2017 med inriktning 2018 och 2019

3 Fördelning av verksamhetsbidrag 2016

4 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser Kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

5 Förlängning av avtal bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

6 Beredskapsplan för kris och katastrof inom Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

8 Översyn av belysning lekparkerna

10 Införa svenska med baby

11 Försökverksamhet att erbjuda EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

12 Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard

13 Plansamråd för del av fastigheten Västberga 1:1 intill kvarteret Pälskappan 4 i Fruängen

Anmälningsärenden

14 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort 2017-2019 med utblick mot 2030-2040

15 Protokoll från pensionärsrådet

16 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

18 Förteckning över inkomna skrivelser

19 Anmälan av tjänstemannabeslut

20 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsprognos för mars 2016 mejlas till nämnden
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Slutet sammanträde

21 Yttrande över ansökan om adoption

22 Nedläggning av faderskapsutredning

23 Nedläggning av faderskapsutredning

24 Nedläggning av faderskapsutredning

25 Nedläggning av faderskapsutredning

26 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fördelning av verksamhetsbidrag 2016

§4 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser Kvalitetsindikatorer i särskilda boendeformer för äldre

§5 Förlängning av avtal bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

§6 Beredskapsplan för kris och katastrof inom Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning

§11 Försökverksamhet att erbjuda EU-migranter tillfälligt arbete med kollektivavtalsliknande villkor

§12 Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard

§14 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort 2017-2019 med utblick mot 2030-2040

§18 Förteckning över inkomna skrivelser

§19 Anmälan av tjänstemannabeslut

§26 Anmälan av sociala delegationens protokoll