Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2019-06-18

Sammanträde 2019-06-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Idrottsförvaltningen, Glasfibergatan 6

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Anmälan av delegationsbeslut

4 Anmälningsärenden:

Protokoll från funktionshinderrådet vid idrottsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma sammanträde i maj

7 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2018 för idrottsnämnden

8 Upprustning och ombyggnad av Brännkyrkahallen - inriktningsbeslut

12 Godkännande av inköp av specialfordon

13 Svar på skrivelse från Rågsveds IF - Vision Hagsätra IP

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av delegationsbeslut

§6 Månadsrapport per maj 2019 Dnr 01.02/227/20129

§7 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2018 för idrottsnämnden Dnr 01.04/290/2019

§8 Upprustning och ombyggnad av Brännkyrkahallen - inriktningsbeslut Dnr 08.03.01/46/2018

§11 Remissvar - En miljöbilsdefinition för Stockholms stad Dnr 01.06/642/2019

§12 Godkännande av inköp av specialfordon Dnr 02.04.02/633/2019

§13 Svar på skrivelse från Rågsveds IF ­ Vision Hagsätra IP Dnr 02.03.02/313/2019

§14 Svar på skrivelse - Satsning på barn och ungas deltagande i båtlivet Dnr 02.03.02/315/2019

§15 Förvaltningen informerar