Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2019-11-26

Sammanträde 2019-11-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stora kollegiesalen Stadshuset plan 1.

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Förvaltningschefen informerar

4 Anmälningsärenden:

A. Anmälan om godkännande av villkorsändringar för lokalhyresavtal avseende
fritidsgården Dukis
B. Kämpetorpshallarna, slutredovisning
C. Järva friluftsbad, lägesrapport

5 Månadsrapport per oktober 2019 dnr 01.02/227/2019

6 Justering av delegation

9 Remiss av Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 – svar på remiss från kommunstyrelsen – 01.06/1269/2019

10 Uppdatering av programmet för upphandling och inköp – svar på remiss från kommunstyrelsen – 01.06/969/2019

11 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen – dnr 01.06/1100/2019

12 Yttrande i mål 3041-19 Olof Nordin ./. Stockholms stad angående laglighetsprövning enligt kommunallagen – dnr 01.07/154/2019

13 Svar på skrivelse från majoriteten angående vinterfotboll – dnr 03.01/1126/2019

14 Tillfälligt tält för ishall på Zinkensdamms IP, inriktnings- och genomförandebeslut

15 Stöd till Stockholms läns 4H dnr 04.01/1372/2019

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Förvaltningschefen informerar

§5 Månadsrapport för oktober 2019

§6 Justering av delegationsordning

§9 Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 - svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Uppdatering av programmet för upphandling och inköp – svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Rese- och mötespolicy för Stockholms stad – Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Yttrande i mål 3041-19 Olof Nordin ./. Stockholms stad angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

§13 Svar på skrivelse från majoriteten angående vinterfotboll

§15 Stöd till Stockholms läns 4H