Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2020-05-26

Sammanträde 2020-05-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Kristallen

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen

7 Evenemangsstöd till alla på snö, Swim Open och Stockholm Marathon

8 Överklagan av Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2020-03-24 mål nr 3041-19, laglighetsprövning enligt kommunallagen

9 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2019 för idrottsnämnden

10 Fullstor idrottshall vid Rödabergsskolan - reviderat genomförandebeslut

11 Trygghetsarbete vid stadens idrottsanläggningar

12 Motion om att bygga ett kallbadhus vid Riddarholmskajen – svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Motion om lokalvård i egen regi, något alla kan vinna på – svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Svar på skrivelse från C, M, L, MP, KD, S och V angående idrottsföreningars ekonomiska utmaningar under coronakrisen

15 Extra stöd för sommaraktiviteter

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen

§5 Tertialrapport 1 2020 för idrottsnämnden

§6 Stöd till Djurgårdens IF Fotbol lsförening och Djurgårdens IF ishockeyförening

§7 Evenemangsstöd till alla på snö, Swim Open och Stockholm Marathon

§8 Överklagan av Förvaltningsrätten i Stockholms dom 2020 - 03-24 mål nr 3041-19, laglighetsprövning enligt kommunallagen

§9 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2019 för idrottsnämnden

§10 Fullstor idrottshall vid Rödabergsskolan - reviderat genomförandebeslut

§11 Trygghetsarbete vid stadens idrottsanläggningar

§12 Motion om att bygga ett kallbadhus vid Riddarholmskajen - svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion om lokalvård i egen regi, något alla kan vinna på – svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Svar på skrivelse från C, M, L, MP, KD, S och V angående idrottsföreningars ekonomiska utmaningar under coronakrisen

§15 Extra stöd för sommaraktiviteter 2020

§16 Tyresta - Åva gård, Överlåtelse av avtal