Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-09-28

Sammanträde 2009-09-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OBS! På grund av det stora antalet motioner på föredragningslistan kommer kommande sammant Läs mer...räden under året att förlängas ca 30 minuter.

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2005 och tidigare sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:6 av Roger Mogert (s) om kommunens uppföljningsansvar. RIV

Dnr 322-278/2009 (framställd 16/2, bordlagd 15/6, 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:22 av Martin Michel (mp) om nytt arrendeavtal med Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar. RI

Dnr 302-1035/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:23 av Martin Michel (mp) om försäljningen av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun. RIII

Dnr 302-1036/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:24 av Karin Rågsjö (v) om dramatisk ökning av försörjningsstödet och dess konsekvenser för övrig verksamhet. RVII

Dnr 325-1037/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:25 av Karin Rågsjö (v) om årslånga köer till budget- och skuldrådgivning. RVII

Dnr 325-1038/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:26 av Karin Rågsjö (v) om stadens bristande satsning på sommarjobb. RI

Dnr 219-1159/2009 (framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2009:27 av Ann Mari Engel (v) om allas tillgång till Kulturfestivalen. RVIII

Dnr 328-1160/2009 (framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2009:28 av Ann-Margarethe Livh (v) om stärkandet av stadens arbete med mänskliga rättigheter. RI

Dnr 335-1326/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2009:29 av Hasan Dölek (s) om Fornminnesgruppens framtid. RII

Dnr 331-1350/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2009:30 av Jan Valeskog (s) om Norra stationsområdet. RI

Dnr 302-1351/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2009:31 av Leif Rönngren (s) om meddelarfrihet i samtliga verksamheter som har avtal med Stockholms stad. RI

Dnr 335-1352/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2009:32 av Malte Sigemalm (s) om diskriminering av ytterstadens befolknings möjligheter att förtidsrösta under Nationaldagen. RI

Dnr 016-1353/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2009:33 av Susanna Brolin (v) om kösystemet till förskolan och vilket ansvar som privat drivna förskolor tar för barnomsorgsgarantin. RIV

Dnr 321-1355/2009 (framställd 7/9, bordlagd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2009:34 av Eivor Karlsson (mp) om otillräckligt stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser, NPD. RIV

Dnr 322-1356/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

16 Nr 2009:35 av Jan Valeskog (s) om stadens användning av inkomna gåvor för koloniverksamhet. RI

17 Nr 2009:36 av Karin Rågsjö (v) om minskade möjligheter för fattiga barnfamiljer att få bistånd till rekreation. RVII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

23 Bordlagda valärenden.

Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2009:1, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:2, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:5, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:11, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2009:12, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt.
Mem. 2009:13, i vad avser val av en ledamot i skönhetsrådet, en ersättare i äldrenämnden, en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, en ersättare i exploateringsnämnden, en ersättare i stadsdelsnämnd, två nämndemän i Solna tingsrätt och sex nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel I

24 Utl. 2009:134. Samordningsavtal med Banverket avseende överdäckning av stambanan vid Mariagårdstäppan på Södermalm. Genomförandebeslut. Hemställan från exploateringsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 november 2009.

Rotel II

25 Utl. 2009:135. Trygghetsbelysning på parkvägar. Genomförandebeslut från trafik- och renhållningsnämnden.

Rotel VII

26 Utl. 2009:136. Revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program. Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

27 Utl. 2009:137. Samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända (flyktingar). Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län, KSL.

Rotel I

28 Utl. 2009:138. Nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 september 2009.

Dnr 109-2249/2008
(utsändes senare, behandlas av kommunstyrelsen den 23 september 2009)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Utl. 2009:139. Ändringar i reglementet för fastighetsnämnden. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 september 2009.

Dnr 661-883/2009
(utsändes senare, behandlas av kommunstyrelsen den 23 september 2009)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BORDLAGDA MOTIONER

30 Utl. 2009:126. Upprustningsprogram för idrottsplatser i sydvästra Stockholm. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2002:8). RVIII

31 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

32 Utl. 2009:54. Utveckling av en undervisning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som förekommer eller förekommit i Sverige. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:58). RIV

Dnr 322-3824/2005 (minoritetsbordlagd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Utl. 2009:8. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RI

Dnr 334-3825/2005 (bordlagd 9/2, minoritetsbordlagd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Utl. 2009:74. Stockholms stad bör snarast använda s.k. tyst asfalt. Motion av Björn Ljung (fp) (2005:67). RII

35 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

36 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

37 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

Dnr 322-428/2008 (bordlagd 9/2, 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

39 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

40 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

41 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

42 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

Dnr 329-978/2008 (bordlagd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

46 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

47 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

Dnr 667-1174/2008, 667-831/2008 (bordlagd 15/6)

48 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

49 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

51 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

52 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

55 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

56 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

58 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

59 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

60 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

61 Utl. 2009:53. Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:70). RI

62 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

63 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

64 Utl. 2009:70. Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:10). RI

65 Utl. 2009:71. Kommunala verksamheter och osund konkurrens. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:48). RI

66 Utl. 2009:72. Kalla fakta i en fickbok - om (o)jämställdheten i Stockholms stad. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:62). RI

67 Utl. 2009:73. Avskaffande av vårdnadsbidraget. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:88). RI

68 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24). RII

69 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40). RII

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

70 Utl. 2009:77. Åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:33). RVII

71 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18). RVII

72 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

73 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50). RVII

74 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55). RVII

75 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

76 Utl. 2009:89. En ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motion av Roger Mogert m.fl. (s) (2008:47). RII

77 Utl. 2009:90. Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) (2008:74). RII

78 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

79 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

80 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

81 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

82 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

83 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

84 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

85 Utl. 2009:110. Stenhagens idrottsplats i Akalla. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:17). RVIII

86 Utl. 2009:111. Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:26). RVIII

87 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

88 Utl. 2009:122. Ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd. Motion av Jari Visshed m.fl. (s) (2009:2). RVI

89 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6). RVII

90 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

91 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

92 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

93 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

94 Utl. 2009:129. Fler eldar på Valborg. Motion av Roger Mogert (s) (2008:49). RI

Dnr 328-1402/2008 (bordlagd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

95 Utl. 2009:130. Utveckling av det personalekonomiska tänkandet och införa personalekonomiska bokslut. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:83). RI

96 Utl. 2009:131. Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken. Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8). RI

97 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68). RII

98 Utl. 2009:133. Tegelbackseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:93). RII

NYTT BESLUTSÄRENDE

99 Mem. 2009:14. Avsägelser och fyllnadsval.

NY INTERPELLATION

100 Nr 2009:37 av Åsa Romson (mp) om varför Stockholm säger nej till statliga pengar till vattenmiljöförbättrande åtgärder. RII

§2 Interpellation om kommunens uppföljningsansvar (nr 2009:6)

Dnr 322-278/2009

Roger Mogert (s) hade lämnat in en interpellation om kommunens uppfölj­ningsansvar.

Kommunfullmäktige hade den 16 februari 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Edholm samt Inger Stark.

§3 Interpellation om nytt arrendeavtal med Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar (nr 2009:22)

Dnr 302-1035/2009

Martin Michel (mp) hade lämnat in en interpellation om nytt arrendeavtal med Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar.

Kommunfullmäktige hade den 25 maj 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Martin Michel, borgarrådet Nordin samt Mirja Räihä Järvinen.

§4 Interpellation om försäljningen av fastigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun (nr2009:23)

Dnr 302-1036/2009

Martin Michel (mp) hade lämnat in en interpellation om försäljningen av fas­tigheten Fullbro 2:5 och överlåtelse genom fastighetsreglering av fastigheterna Fituna 2:1, Anneberg 1:1, Fräcksta 4:1, Fullbro 8:1, Källsta 1:9 och 3:4, Mora 3:1, Stenby 1:2, 2:1 och 3:1 i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktige hade den 25 maj 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Martin Michel, borgarrådet Alvendal samt Jonas Eklund.

§5 Interpellation om dramatisk ökning av försörjningsstödet och dess konsekvenser för övrig verksamhet (nr 2009:24)

Dnr 325-1037/2009

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om dramatisk ökning av för­sörjningsstödet och dess konsekvenser för övrig verksamhet.

Kommunfullmäktige hade den 25 maj 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö, Abdo Goriya och borgarrådet Kristersson.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 och 34 för år 2009.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2009:35) av Jan Valeskog (s) om stadens användning av inkomna gå­vor för koloniverksamhet
Dnr 324-1822/2009;

2. (2009:36) av Karin Rågsjö (v) om minskade möjligheter för fattiga barnfamiljer att få bistånd till rekreation
Dnr 325-1828/2009;

3. (2009:37) av Åsa Romson (mp) om varför Stockholm säger nej till stat­liga pengar till vattenmiljöförbättrande åtgärder
Dnr 303-1950/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framstäl­las.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Avknoppningar

Elisabeth Brandt Ygeman (s) ställde en fråga om avknoppningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Elisabeth Brandt Ygeman och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Norra Stationsområdet

Borgarrådet Ruwaida (mp) ställde en fråga om Norra Stationsområdet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Ruwaida och Nordin.

Fråga nr 3. Förlängning av erbjudanden vid ombildningar

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om förlängning av erbjudanden vid ombild­ningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Avknoppningar

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om avknoppningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 5. Försäljningen av Fituna Gård

Martin Michel (mp) ställde en fråga om försäljningen av Fituna Gård.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Martin Michel och borgarrådet Alvendal.


Fråga nr 6. Maria Ungdom

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om Maria Ungdom.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 7. Avknoppningar

Magnus Johansson (s) ställde en fråga om avknoppningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Magnus Johansson och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Försäljningen av Fituna Gård

Mattias Ericson (v) ställde en fråga om försäljningen av Fituna Gård.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mattias Ericson och borgarrådet Alvendal.

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 3 september 2009

Beslut (3 september) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (23 oktober 2008) i fråga om detaljplan för fastigheten Åkervindan 7 i stadsdelen Solhem i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Beslut (3 september) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (23 oktober 2008) i fråga om detaljplan för område vid kvarteret Staven i stadsdelen Aspudden i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.


Regeringsbeslut

av den 10 september 2009

Beslut (10 september) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (24 april 2008) i fråga om fastighetsplan för Sandkrassen 52 inom stadsdelen Hässelby Villastad i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Nätverket Språkförsvaret

11 september 2009

Har Stockholms stad någon språkpolitik egentligen?

Dnr 009-1875/2009

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 23 september 2009

Beslut (23 september) angående överklagat beslut gällande detaljplan för Årsta­fältet m.m. inom stadsdelarna Enskedefältet, Årsta och Östberga, Dp93045.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 21 september 2009

Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap 3 § äktenskapsbalken (1987:230)

Länsstyrelsen förordnar Margareta Olofsson (v).

Dnr 011-367/2009

§11 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 22 september 2009 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ersättare efter Carl Viktor Skårman (m) hade utsetts Bengt Lagerstedt (m).

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt --------------------------------------------- Bilaga 5.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 5oktober 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Fyllnadsval (mem.6 och 14 för år 2008 samt mem. 1, 2, 5, 11, 12 och 13 för år 2009)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 6 och 14 för år 2008 samt nr1, 2, 5, 11, 12 och 13 för år 2009 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en nämndeman i Solna tingsrätt (mem. 2008:6), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:14), två nämndemän i Söder­törns tingsrätt (mem. 2009:2), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:5), en ersättare i Bromma stadsdelsnämnd (mem. 2009:11), en ledamot i Skönhetsrådet, en ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, två nämn­demän i Solna tingsrätt samt tre nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2009:13).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2009:1

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Per Carlsson (m);

Memorial 2009:11

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Birgitta Larsson (s), Midia Hassan (s);

Memorial 2009:12

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Benny Hanqvist (s);

Memorial 2009:13

i äldrenämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Brit Rundberg (v);

i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2010-10-14:

till ersättare: Lars Svärd (m);

i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Clara Lindblom (v);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Sven Lindeberg (fp), Rebecca Bakszt (fp), Elina Åberg (mp).

§15 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 99 på före­dragningslistan före punkt nr 24.

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:14; skrivelse 10)

Kommunstyrelsens memorial nr2009:14 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Thomas Persson (m)–le­damot i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Thomas Persson (m) – ledamot i fastighetsnämnden, Anna Jäderlind (m) – ledamot i Farsta stadsdelsnämnd, Rickard Ydrenäs (fp) – ledamot i Norrmalms stadsdels­nämnd, Dzenana Sahovic (m) – ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd, Andrea Inkinen (mp) – ersättare i Farsta stadsdelsnämnd, Lisen Stålberg Olmert (m) ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd, Thomas Persson (m) – ledamot i styrelsen för AB Stokab – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i Farsta stadsdelsnämnd, en ledamot i Norrmalms stadsdelsnämnd, en ledamot i Skärholmens stadsdelsnämnd, två nämndemän i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt samt tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i fastighetsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Luke Cook (m);

till ersättare: Victor Wennerholm (m);

i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Roland Bjurström (m);

till ersättare: Sebastian Sandström (mp);

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Linn Markryd (m);

i styrelsen för AB Stokab för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2011:

till ledamot: Caroline Wallensten (m);

till suppleant: Olof Gustavsson (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Peter M Sjöström (m), Rune Forslund (s), Christian Törnros (s);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Margareta Olofsson (v).

§17 Samordningsavtal med Banverket avseende överdäckning av stambanan vid Mariagårdstäppan på Södermalm. Genomförandebeslut

Hemställan från exploateringsnämnden

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 november 2009 (utl.2009:134)

Dnr 302-397/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:134 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från exploateringsnämnden om samordningsavtal med Banverket avseende överdäckning av stambanan vid Mariagårdstäppan på Södermalm.

Ordet innehades av Petter Lindfors, Maria Hannäs och Cecilia Obermüller.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

 1. Samordningsavtal och därtill hörande tilläggsavtal med Banverket avse­ende överdäckning av stambanan vid Mariagårdstäppan på Södermalm, bilaga 2 och 3 till utlåtandet, omfattande investeringsutgifter om 105 miljoner kronor godkänns.

 2. Exploateringsnämnden anmodas att vidta erforderliga åtgärder för projek­tets genomförande.

 3. Investeringsutgifter till följd av parkanläggningen ska finansieras inom exploateringsnämndens investeringsplan för år 2009. Finansiering för kommande år får beaktas i samband med budget för 2010.

 4. I övrigt får stadens medfinansiering om 78,5 miljoner kronor avseende överdäckningen finansieras genom att ta i anspråk av stadens avsatta me­del från tidigare bokslut för infrastrukturåtgärder.

§18 Trygghetsbelysning på parkvägar

Genomförandebeslut från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2009:135)

Dnr 319-899/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:135 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut från trafik- och renhållningsnämnden om trygghetsbelysning på parkvägar.

Ordet innehades av Birgit Marklund Beijer och borgarrådet Hamilton.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Birgit Marklund Beijer (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att genomföra projektet trygghetsskapande belysning inom en total investeringsram om 120 mnkr.

 2. Finansiering får beaktas i samband med budget för år 2010.

§19 Revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program

Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (utl.2009:136)

Dnr 325-3051/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:136 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden om revidering av Stock­holms stads brottsförebyggande program.

Ordet innehades av Abdo Goriya, Birgitta Wahlman, Karin Rågsjö, Stefan Nilsson, Ann-Katrin Åslund, Jonas Nilsson, borgarråden Mogert och Kristersson, Fredrik Wallén, Zaida Catalán, Margareta Björk, Susanna Brolin och Abebe Hailu.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ansvara för programmets implementering och revidering.

 3. Stockholms stads brottsförebyggande program (utl. 2006:146) beslutat av kommunfullmäktige den 12 juni 2006 upphör därmed att gälla.

§20 Samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av nyanlända (flyktingar)

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län, KSL (utl.2009:137)

Dnr 333-740/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:137 behandlades. Utlåtandet gäller en re­kommendation från Kommunförbundet Stockholms Län om samverkansöver­enskommelse mellan kommuner i Stockholms län rörande introduktion av ny­anlända (flyktingar).

Ordet innehades av borgarrådet Kristersson, Karin Rågsjö och borgarrådet Jämtin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Samverkansöverenskommelsen om introduktion av nyanlända mellan kommuner i Stockholms län godkänns, bilaga 1:1 till utlåtandet.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska sluta avtal med kommuner i Stockholms län inom ramen för samverkansöverenskommelsen.

§21 Nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser

Dnr 109-2249/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:138 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 september 2009 om nya arren­deavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Martin Michel, Catharina Tarras-Wahlberg, Inger Stark, Mattias Ericson, borgarrådet Nordin, Åsa Romson och Stellan Hamrin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Avgiften för arrende för koloniträdgårdsföreningar fastställs till 5,50kronor per kvadratmeter och år från och med 1 oktober 2010.

 2. Avgiften för arrende för fritidsträdgårdsföreningar fastställs till 1,30kronor per kvadratmeter och år från och med 1 oktober 2010.

 3. Avgifterna för arrende av koloniträdgårdsföreningar och fritidsträdgårds­föreningar uppräknas årligen med 100 procent av konsumentprisindex.

 4. Mallen för arrendeavtal för koloniträdgårdsföreningarna respektive fritids­trädgårdsföreningarna godkänns.

 5. Mallen för medlemsavtal mellan koloniträdgårdsföreningar respektive fri­tidsträdgårdsföreningar och deras medlemmar godkänns.

 6. Ordningsföreskrifter för koloniträdgårds- respektive fritidsträdgårdsföre­ningarnas medlemmar godkänns.

 7. Arrendetiden fastställs till 25 år.

 8. Avtal tecknas med föreningarna, där de åläggs att underhålla och reparera stadens egendom samt teckna egna försäkringar för att klara dessa åtagan­den.

 9. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att i samråd med kulturnämnden inven­tera vilka byggnader inom koloniområdena som ska övertas av respektive koloniförening.

 10. Fastighetsnämnden får i uppdrag att förvalta de byggnader som är kvar i kommunens ägo.

 11. Trafik- och renhållningsnämnden får samordningsansvaret för koloniträd­gårdsfrågorna och för samrådsorganet ”Forum för koloniträdgårdar”.

 12. Skriften ”Leve koloniträdgården” uppdateras genom att FSSK respektive staden delar på kostnaderna.

 13. Trafik- och renhållningsnämnden får i uppdrag att i samråd med stads­delsnämnderna bevaka avtalen inför arrendetidens slut.

 14. Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att bevaka arrendeavtalen som går ut 2010 och säga upp avtalen för ändring av villkor.

 15. Kravet på att föreningarna ska vara medlemmar i FSSK upphör, då det strider mot föreningsfriheten.

Det antecknades att Catharina Tarras-Wahlberg (s) och Inger Stark (v) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§22 Ändringar i reglementet för fastighetsnämnden

Dnr 661-883/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:139 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 7 september 2009 om ändringar i reglementet för fastighetsnämnden.

Ordet innehades av Martin Michel, Mattias Ericson, Bengt Sandberg, borgarrå­det Alvendal, Åsa Romson, Anders Broberg, Paul Lappalainen och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (s), Martin Michel (mp) och Mattias Ericson (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Ändringarna i reglementet för fastighetsnämnden, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§23 Motion om upprustningsprogram för idrottsplatser i sydvästra Stockholm (utl.2009:126)

Dnr 328-413/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:126 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Marie Strömberg (v) i vilken hon föreslår att idrottsnämnden ges i uppdrag att utforma och genomföra ett upprustningspro­gram för idrottsplatserna i sydvästra Stockholm i enlighet med förslagen i mo­tionen.

Ordet innehades av Maria Hannäs och borgarrådet Sjöstedt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2002:8) av Ann-Marie Strömberg (v) om Upprustningsprogram för idrottsplatser i sydvästra Stockholm anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför.

§24 Motion om bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad (utl.2008:158)

Dnr 314-2349/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:158 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åsa Romson m.fl. (mp) i vilken de bl.a. föreslår att gångtrafikanternas behov tydliggörs vid ombyggnader och nyanläggningar av vägar och gator.

Ordet innehades av Åsa Romson, Ulf Fridebäck, Ann Mari Engel, Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Hamilton, Cecilia Obermüller, Björn Ljung och Martin Michel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2005:44) av Åsa Romson m.fl. (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§25 Motion om utveckling av en undervisning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som förekommer eller förekommit i Sverige (utl.2009:54)

Dnr 322-3824/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:54 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (mp) om utveckling av en undervis­ning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som före­kommer eller förekommit i Sverige, där han yrkar att brott mot mänskliga rättig­heter begångna i Sverige ska tas upp i undervisningen i skolan.

Ordet innehades av Paul Lappalainen, Ann-Katrin Åslund, Susanna Brolin, Cecilia Brinck och borgarrådet Ruwaida.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Ruwaidas (mp) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Ruwaidas (mp) förslag.

Omröstningen utföll med 51 ja och 11 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

Motion (2005:58) av Paul Lappalainen (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§26 Motion om användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder (utl.2009:8)

Dnr 334-3825/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:8 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Paul Lappalainen (mp) i vilken han föreslår att stadsled­ningskontoret ska ges i uppdrag att analysera förekomsten av diskriminering i Stockholms stad.

Ordet innehades av Paul Lappalainen, Abit Dundar, Mirja Räihä Järvinen, Marie Ljungberg Schött, borgarrådet Livh, Rana Carlstedt och borgarrådet Ruwaida.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2005:59) av Paul Lappalainen (mp) anses besvarad med vad före­dragande borgarrådet anfört.

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 74 för år 2009, 148, 157, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 9, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 33, 52, 53, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132 och 133 för år 2009.

§28 Motioner

Under tiden 8 – 28 september 2009 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2009:35) av Ann Mari Engel (v) om studentboende på färja
Dnr 316-1992/2009;

2. (2009:36) av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda mp) om ex­ploatering av skolgårdar
Dnr 322-1994/2009;

3. (2009:37) av Karin Wanngård (s) om ekoism framför egoism – källsor­tera nu!
Dnr 303-1995/2009;

4. (2009:38) av Karin Wanngård (s) om ekoism framför egoism – infö­rande av dubbdäcksförbud
Dnr 303-1996/2009;

5. (2009:39) av Karin Wanngård (s) om ekoism framför egoism – köp till­baka Fortum?
Dnr 303-1997/2009;

6. (2009:40) av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) om namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara
Dnr 312-1998/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.40.