Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-03-29

Sammanträde 2010-03-29

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:45 av Inger Stark (v) om den urholkade socioekonomiska fördelningen. RIV

Dnr 322-2495/2009 (framställd 14/12, bordlagd 22/2, 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:48 av Tomas Rudin (s) om den växande arbetslösheten i Stockholm och den uteblivna jobbgarantin. RVII

Dnr 331-2502/2009 (framställd 14/12, bordlagd 1/2, 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:1 av Yildiz Kafkas (mp) om uppföljning av kommunens upphandlade verksamheter inom äldreomsorgen. RVI

Dnr 327-237/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:2 av Arhe Hamednaca (s) om finansieringen av Egalia. RVIII

Dnr 325-250/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:3 av Magnus Johansson (s) om nedskärningar i antalet anställda inom utbildningsområdet. RI

Dnr 219-251/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:4 av Mirja Räihä Järvinen (s) om personalneddragningar. RI

Dnr 219-252/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:5 av Tomas Rudin (s) om 10 000 nya jobb i Stockholm genom sänkt internationellt bistånd. RI

Dnr 219-253/2010 (framställd 22/2, bordlagd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:6 av Roger Mogert (s) om nedläggningen av Vår Teater i Högdalen. RVIII

Dnr 328-254/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:7 av Roger Mogert (s) om "klåfingrigheten" i kulturpolitiken. RVIII

Dnr 328-255/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2010:8 av Teres Lindberg (s) om stadens kostnader för avknoppningar. RI

Dnr 209-256/2010 (framställd 22/2, bordlagd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2010:9 av Eivor Karlsson (mp) om kontinuerlig granskning av äldrevården. RVI

Dnr 327-321/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2010:10 av Eivor Karlsson (mp) om minsta acceptabla bemanning i hemtjänsten. RVI

Dnr 327-322/2010 (framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2010:11 av Jonas Eklund (mp) om möjligheten till politiska påståenden och förslag i stadens nämnder. RI

Dnr 016-454/2010 (framställd 15/3, bordlagd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2010:13 av Malte Sigemalm (s) om förslag till detaljplan för Mälarhöjden 1:11 m.m. i Stockholm. RIII

Dnr 311-456/2010 (framställd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2010:14 av Karin Hanqvist (s) om ofrivilliga deltidstjänster. RI

Dnr 201-457/2010 (framställd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2010:15 av Abdo Goriya (s) om Stockholm som världens mest tillgängliga huvudstad 2010. RI

Dnr 326-458/2010 (framställd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2010:16 av Tomas Rudin (s) om ökande klyftor på Stockholms arbetsmarknad. RVII

Dnr 331-459/2010 (framställd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2010:17 av Jari Visshed (s) om den borgerliga majoritetens vägran att ge Stockholmsfotbollen spelmöjligheter under vinter. RVIII

Dnr 328-460/2010 (framställd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2010:18 av Roger Mogert (s) om ökade kostnader för skolorna i och med GS-IT. RI

Dnr 322-461/2010 (framställd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

21 Nr 2010:19 av Karin Rågsjö (v) om brister vid Jobbtorgen när det gäller väntetider, rättssäkerhet och kvalitet på jobbplaner. RVII

22 Nr 2010:20 av Jan Valeskog (s) om stadens undermåliga hantering av energiplanen för Stockholm. RIII

23 Nr 2010:21 av Jan Valeskog (s) om majoritetens brutna löften om Vanadisbadet på Norrmalm. RVIII

24 Nr 2010:22 av Jan Valeskog (s) om stadens hemlighållande av trafiksäkerhetsrevisionen gällande utbyggnad av spårvagnar i Stockholm. RII

25 Nr 2010:23 av Karin Hanqvist (s) om Familjecentraler. RVII

26 Nr 2010:24 av Berit Kruse (s) om utförsäkrade. RVII

27 Nr 2010:25 av Abdo Goriya (s) om stadens reviderade antidiskrimineringsklausul vid upphandlingar. RI

28 Nr 2010:26 av Leif Rönngren (s) om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet. RVI

29 Nr 2010:27 av Leif Rönngren (s) om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans. RVI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

35 Bordlagda valärenden.

Mem. 2009:14, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:16, i vad avser val av en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2009:20, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2010:1, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2010:2, i vad avser val av en ersättare i exploateringsnämnden, en suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder, en ersättare i brandförbundet, två ersättare i stadsdelsnämnder, tre ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL), två nämndemän i Solna tingsrätt och fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2010:28. Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB. RII

Dnr 302-97/2010 (minoritetsbordlagd 15/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2010:30. Upprustning och modernisering av Farsta-, Åkeshovs-, Västertorps- och Vällingby sim- och idrottshallar. Inriktningsbeslut. RVIII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

38 Utl. 2010:34. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2008 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2009:4).

Rotel I

39 Utl. 2010:35. Avtal om Älvsjö resecentrum samt upplåtelse och förvaltning av bussterminal i Älvsjö med AB Storstockholms Lokaltrafik. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 juni 2010. Genomförandebeslut avseende exploatering inom Älvsjö Centrum. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 maj 2010.

Rotel II

40 Utl. 2010:36. Försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholm Vatten Utveckling AB. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 15 mars 2010.

Dnr 302-124/2010
(utsändes senare, behandlas av kommunstyrelsen den 24 mars 2010)

41 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

42 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

Dnr 325-1864/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

44 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

45 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

46 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

47 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

Dnr 325-1239/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

49 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

50 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

51 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

Dnr 316-397/2008 (bordlagd 1/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

53 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

54 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

55 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

Dnr 325-2123/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

57 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6). RVII

Dnr 334-275/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

58 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

59 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

60 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

61 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

62 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68). RII

Dnr 303-2300/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

63 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77). RVIII

64 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

65 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15). RI

Dnr 326-728/2009 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

66 Utl. 2009:171. Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) (2008:56). RII

67 Utl. 2009:191. Rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:58). RI

Dnr 224-1869/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

68 Utl. 2009:197. Minnesplats över Sven Wallander. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:80). RIII

69 Utl. 2009:200. Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor. Motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) (2008:11). RIV

70 Utl. 2009:202. Demolering av de skriftliga omdömena. Motion av Roger Mogert (s) (2008:28). RIV

71 Utl. 2009:203. En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Motion av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) (2008:37). RIV

Dnr 323-1173/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

72 Utl. 2009:204. Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:41). RIV

73 Utl. 2009:205. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:75). RV

74 Utl. 2009:206. Medlemskap i SABO. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:76). RV

75 Utl. 2009:207. Om tillståndet på Sergels torg - "Ska vi göra nåt". Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:86). RVII

Dnr 325-2791/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

76 Utl. 2009:208. Om hemlöshet. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:89). RVII

77 Utl. 2009:209. Tidtabell för att avskaffa hemlösheten. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:95). RVII

78 Utl. 2009:210. Bergmanbiograf i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:64). RVIII

79 Utl. 2009:218. Brommaplanseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2009:12). RII

80 Utl. 2009:219. Meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:23). RI

81 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30). RIII

82 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18). RI

83 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19). RI

84 Utl. 2010:14. Införande av 020-nummer i socialtjänsten. Motion av Karin Rågsjö (v) (2009:6). RVII

Dnr 325-346/2009 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

85 Utl. 2010:15. Omhändertagande av energi från fotbollsplaner/idrottsplaner samt asfalterade ytor. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:94). RVIII

86 Utl. 2010:22. Sponsring av stadens idrottsanläggningar. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:1). RVIII

87 Utl. 2010:23. Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander. Motion av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) (2008:67). RIII

88 Utl. 2010:31. Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara. Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40). RIII

89 Utl. 2010:32. Handlingsplan för litteraturen i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2009:13). RVIII

90 Utl. 2010:33. Stockholms Medeltidsmuseum. Motion av Roger Mogert (s) (2009:14). RVIII

§2 Interpellation om den urholkade socioekonomiska fördelningen (nr2009:45)

Dnr 322-2495/2009

Inger Stark (v) hade lämnat in en interpellation om den urholkade socioekono­miska fördelningen.

Kommunfullmäktige hade den 14 december 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Inger Stark och borgarrådet Edholm.

§3 Interpellation om den växande arbetslösheten i Stockholm och den ute­blivna jobbgarantin (nr2009:48)

Dnr 331-2502/2009

Tomas Rudin (s) hade lämnat in en interpellation om den växande arbetslöshe­ten i Stockholm och den uteblivna jobbgarantin.

Kommunfullmäktige hade den 14 december 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin och borgarrådet Kristersson.

§5 Interpellation om 10000 nya jobb i Stockholm genom sänkt internationellt bistånd (nr2010:5)

Dnr 219-253/2010

Tomas Rudin (s) hade lämnat in en interpellation om 10000 nya jobb i Stock­holm genom sänkt internationellt bistånd.

Kommunfullmäktige hade den 22 februari 2010 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin, borgarrådet Nordin, Ann Mari Engel, Jonas Nilsson samt borgarrådet Edholm.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 för år 2010.

§8 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2010:19) av Karin Rågsjö (v) om brister vid Jobbtorgen när det gäller väntetider, rättsäkerhet och kvalitet på jobbplaner
Dnr 331-616/2010;

2. (2010:20) av Jan Valeskog (s) om stadens undermåliga hantering av energiplanen för Stockholm
Dnr 315-617/2010;

3. (2010:21) av Jan Valeskog (s) om majoritetens brutna löften om Vanadisbadet på Norrmalm
Dnr 328-618/2010;

4. (2010:22) av Jan Valeskog (s) om stadens hemlighållande av trafik­säkerhetsrevisionen gällande utbyggnad av spårvagnar i Stockholm
Dnr 314-619/2010;

5. (2010:23) av Karin Hanqvist (s) om Familjecentraler
Dnr 325-620/2010;

6. (2010:24) av Berit Kruse (s) om utförsäkrade
Dnr 329-621/2010;

7. (2010:25) av Abdo Goriya (s) om stadens reviderade antidis­krimineringsklausul vid upphandlingar
Dnr 129-623/2010;

8. (2010:26) av Leif Rönngren (s) om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet
Dnr 327-624/2010;

9. (2010:27) av Leif Rönngren (s) om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans
Dnr 327-625/2010;

10. (2010:28) av Ann-Margarethe Livh (v) om försämrad service och oro bland övertaliga telefonister på grund av centraliseringen och privatise­ringen av stadens växlar
Dnr 219-702/2010.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framstäl­las.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§9 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Principer i koncernen

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om principer i koncernen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Arbetstillfällen i Rinkeby

Borgarrådet Livh (v) ställde en fråga om arbetstillfällen i Rinkeby.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Livh och Larsson.

Fråga nr 3. Kolonilotter i Hökarängen

Catharina Tarras-Wahlberg (s) ställde en fråga om kolonilotter i Hökarängen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 4. Bibliotek

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om bibliotek.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.


Fråga nr 5. Bandyhall

Jari Visshed (s) ställde en fråga om bandyhall.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jari Visshed och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 6. Uppsagda förskolor

Inger Stark (v) ställde en fråga om uppsagda förskolor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Edholm.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.45 – 18.00.

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Stockholms finska förening

2010-03-10

Fråga om servicen till finska pensionärer.

Dnr 016-643/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 15 mars 2010

Beslut (15 mars) med anledning av klagomål mot överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Dnr 669-514/2010

Finska föreningen i Stockholm

av den 6 mars 2010

Synpunkter angående riktlinjer för nationella minoriteter.

Dnr 337-385/2010


Regeringsbeslut

av den 18 mars 2010

Beslut (18 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (5 mars 2009) i fråga om avvisningsbeslut avseende detaljplan för del av kv. Älvsjö Gård m.m. i stadsdelen Älvsjö i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsbeslut

av den 18 mars 2010

Beslut (18 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (20 november 2008) i fråga om detaljplan för fastigheten Tjälve 9 i stads­delen Solhem i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandena.

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum tisdagen den 6april 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Fyllnadsval (mem. 14, 16 och 20 för år 2009 samt nr 1 och 2 för år 2010)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14, 16 och 20 för år 2009 samt nr 1 och 2 för år 2010 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2009:14), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:20), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem.2010:1), en ersättare i brandförbundet, en ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, två ersättare i kommunförbundet Stockholms län (KSL), två nämndemän i Solna tingsrätt, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt (mem. 2010:2).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning


Memorial 2009:14

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Lisbeth Crabo Ljungman (m);

Memorial 2009:16

i Kungsholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2010:

till ledamot: Oskar Levin (s);

i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Joel Ensjö (s);

Memorial 2010:2

i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Burhan Yildiz (fp);

i styrelserna för AB Svenska Bostäder och AB Stadsholmen för tiden till och med 2011-03-31:

till suppleant: Ragnar Persson (fp)

i Södermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Sonja Gräns (m);

i kommunförbundet Stockholms län (KSL) för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Ragnar Persson (fp);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Andrea Ström (m).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2010:4; skrivelse 2)

Kommunstyrelsens memorial nr2010:4 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Rolf Könberg (m), Petter Lindfors (m) och Mats Rudin (m)–ledamöter i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Rolf Könberg (m) – leda­mot i kommunstyrelsen, ledamot i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, ombud i kommunförbundet Stockholms län (KSL) samt ersättare i Mälar­dalsrådets stämma, Petter Lindfors (m) – ledamot i kommunstyrelsen, le­damot tillika ordförande i exploateringsnämnden, ledamot i brandförbun­det samt ombud i kommunförbundet Stockholms län (KSL), Mats Rudin (m) – ledamot i Stockholm Business Region AB, ledamot i styrelsen för Stockholm Vatten AB, Stockholm Vatten miljö och utveckling AB, Stockholm Vatten VA AB samt ombud i kommunförbundet Stockholms län (KSL), Jens Lundberg (s) – ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Birgitta Wahlman (m) – ersättare i valberedningen, Patrik Kempe (m) – suppleant i styrelsen för SISAB – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslöt – med den ändring som anmälts – utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i brandförbundet, tre ersättare i kommunförbundet Stockholms län (KSL), en er­sättare i Mälardalsrådets stämma, tre nämndemän i Solna tingsrätt, en nämnde­man i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2010-10-18:

till ledamöter: Hanna Broberg (m), Jonas Nilsson (m);

till ersättare: Bo Arkelsten (m);

i styrelsen för Stockholms Stadshus AB för tiden till och med 2011-03-31:

till ledamot: Tord Bergstedt (m);

till suppleant: Anders Hellström (m);

i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2010:

till ledamot tillika ordförande: Joakim Larsson (m);

i brandförbundet för tiden till och med år 2010:

till ledamot: Yvonne Fernell-Ingelström (m);

i styrelsen för Stockholm Business Region AB för tiden till och med 2011-03-31:

till ledamot: Birgitta Holm (m);

i styrelserna för Stockholm Vatten AB, Stockholm Vatten miljö- och utveckling AB samt Stockholm Vatten VA AB för tiden till och med 2011-03-31:

till ledamot: Peter Jönsson (m);

i kommunförbundet Stockholms län (KSL) för tiden till och med år 2010:

till ledamöter: Jonas Nilsson (m), Ingvar Snees (m), Tord Bergstedt (m);

i Kungsholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2010:

till ledamot: Jan-Åke Porseryd (s);

till ersättare: Joakim Kellner (s);

i valberedningen för tiden till och med 2010-10-14:

till ersättare: Bo Arkelsten (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Linda Folke (fp).

§16 Försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stock­holms Stuveri och Bemanning AB (utl.2010:28)

Dnr 302-97/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:28 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om försäljning av Stockholms Hamn AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Ann Mari Engel, Malte Sigemalm, Åsa Romson, Anders Broberg och Stellan Hamrin.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s), Åsa Romson (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Överlåtelsen enligt avtal av samliga aktier i Stockholms Stuveri och Be­manning AB, till Logistikentreprenader Sverige AB godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

§17 Upprustning och modernisering av Farsta-, Åkeshovs-, Västertorps- och Vällingby sim- och idrottshallar

Inriktningsbeslut (utl.2010:30)

Dnr 308-1016/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:30 behandlades. Utlå­tandet gäller ett inriktningsbeslut om upprustning och modernisering av Farsta-, Åkeshovs-, Västertorps- och Vällingby sim- och idrottshallar.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Mehdi Oguzsoy, Billy Östh, Stefan Nilsson och Jari Visshed.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jari Visshed (s), Stefan Nilsson (mp) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Idrottsnämnden medges rätt att fortsätta utredningsarbetet för upprust­ning och modernisering av Farsta-, Åkeshovs-, Västertorps- och Väl­lingby sim- och idrottshallar samt för en ersättningsanläggning på Näls­tabadet. Utgifter för utredningsarbetet får inrymmas i idrottsnämndens investeringsram 2010 och kommande år.

Idrottsnämnden ska under våren 2010 utarbeta ett preciserat underlag vad gäller utformning av och kostnader för Nälstabadet samt tillbyggnad av Åkeshovs simhall.

Totalt – i detta utlåtande – godkända och beräknade investeringsutgifter om ca 500 miljoner kronor för upprustning och modernisering av nämnda anläggningar får beaktas i budget för 2011 och kommande år.

§18 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2008 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih.2009:4) (utl.2010:34)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:34 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2008 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih.2009:4; utlåtande 2010:34).

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

2. Styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens Minne beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

3. För sin del beviljas direktionen för Handelshögskolan i Stockholm ansvars­frihet för 2008 års förvaltning.

4. Styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

5. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

6. Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

7. Styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen beviljas ansvarsfrihet för 2008 års förvaltning.

8. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum beviljas ansvars­frihet för 2008 års förvaltning.

§19 Genomförandebeslut avseende exploatering inom Älvsjö Centrum

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 maj 2010 (utl.2010:35)

Dnr 302-2733/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:35 behandlades. Utlåtandet gäller dels avtal om Älvsjö resecentrum samt avtal om upplåtelse och förvaltning av buss­terminal i Älvsjö med AB Storstockholms Lokaltrafik, dels genomförandebeslut avseende exploatering inom Älvsjö Centrum.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik om genomförande av Älvsjö resecentrum, bilaga 2 till utlåtandet, samt avtal om upplåtelse och för­valtning av bussterminal i Älvsjö, bilaga 3 till utlåtandet, godkänns.

2. Exploateringsnämndens genomförandebeslut avseende exploatering inom Älvsjö Centrum omfattande investeringsutgifter om 322,0 miljoner kronor godkänns. Investeringsutgifter för 2010 får inrymmas i exploaterings­nämndens befintliga investeringsram. Utgifter för efterföljande år får be­aktas i samband med budget för 2011.

§20 Försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholm Vatten Utveckling AB

Dnr 302-124/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:36 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 15 mars 2010 om försäljning av Stockholm Vatten AB:s aktieinnehav i dotterbolaget Stockholm Vatten Utveck­ling AB.

Ordet innehades av Rebwar Hassan, Erik Wassén, Jan Valeskog, borgarrådet Hamilton, Åsa Romson, Catharina Tarras-Wahlberg och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) Rebwar Hassan (mp) och Stellan Hamrin (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Jan Valeskogs (s) Rebwar Hassans (mp) och Stellan Hamrins (v) gemensamma förslag.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna proposi­tionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Jan Valeskogs (s) Rebwar Hassans (mp) och Stellan Hamrins (v) gemensamma förslag

Omröstningen utföll med 53 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 40:2 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

§21 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 11, 16, 18 och 19 på föredragningslistan före punkt nr 41.

§22 Interpellation om stadens kostnader för avknoppningar (nr2010:8)

Dnr 209-256/2010

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Teres Lindberg (s) om stadens kostnader för avknoppningar.

Kommunfullmäktige hade den 22 februari 2010 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Teres Lindberg samt borgarråden Nordin och Livh.

§23 Interpellation om ofrivilliga deltidstjänster (nr2010:14)

Dnr 201-457/2010

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Karin Hanqvist (s) om ofrivilliga deltidstjänster.

Kommunfullmäktige hade den 15 mars 2010 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 7.

I debatten yttrade sig Karin Hanqvist och borgarrådet Nordin.

§24 Interpellation om ökande klyftor på Stockholms arbetsmarknad (nr2010:16)

Dnr 331-459/2010

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Tomas Rudin (s) om ökande klyftor på Stockholms arbetsmarknad.

Kommunfullmäktige hade den 15 mars 2010 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 8.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin, borgarrådet Kristersson, Karin Rågsjö, Kerstin Wickman, Abebe Hailu, Jackie Nylander och Paul Lappalainen.

§25 Interpellation om den borgerliga majoritetens vägran att ge Stockholmsfot­bollen spelmöjligheter under vinter (nr2010:17)

Dnr 328-460/2010

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Jari Visshed (s) om den borgerliga majoritetens vägran att ge Stockholmsfotbollen spelmöjligheter under vinter.

Kommunfullmäktige hade den 15 mars 2010 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 9.

I debatten yttrade sig Jari Visshed, Mehdi Oguzsoy, borgarrådet Sjöstedt och Stefan Nilsson.

§26 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att godkänna ändring av behandlingsordningen -------------------------------------------------------- Bilaga 10.

§27 Motion om förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet (utl.2009:123)

Dnr 334-275/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:123 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Yvonne Ruwaida (mp) i vilken hon bl.a. föreslår åt­gärder som förhindrar strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet.

Ordet innehades av Zaida Catalán, borgarrådet Kristersson, Ann-Katrin Åslund och Paul Lappalainen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2008:6) av Yvonne Ruwaida (mp) om Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet av­slås.

§28 Motion om Stockholm – en klimatsmart stad (utl.2009:132)

Dnr 303-2300/2008

Motion om Omhändertagande av energi från fotbollsplaner/idrottsplaner samt asfalterade ytor (utl.2010:15)

Dnr 328-2943/2008

Ordet innehades av Mattias Ericson, Malte Sigemalm, borgarrådet Sjöstedt och Hamilton, Lukas Forslund, Maria Hannäs och Åsa Romson.

Utlåtande 2009:132

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:132 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mattias Ericson (v) i vilken han bl.a. föreslår att Stockholms stad gör en massiv investering i klimatsmart energi finansierad bl.a. av de investeringsfonder som finns efter de stora utförsäljningarna.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Mattias Ericson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:68) av Mattias Ericson (v) om Stockholm – en klimatsmart stad avslås.


Utlåtande 2010:15

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:15 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (s) i vilken han föreslår att somma­rens överskott av värme ska användas för uppvärmning under kallare årstider.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:94) av Malte Sigemalm (s) om ”Omhändertagande av energi från fotbollsplaner/idrottsplaner samt asfalterade ytor” anses besvarad med vad som sägs i borgarrådets utlåtande.

§29 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 30, 31, 52, 57, 69, 79, 88, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 124, 125, 127, 128, 157, 160, 161, 171, 191, 197, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 218 och 219 för år 2009, nr 11, 12, 13, 14, 22, 23, 31, 32 och 33 för år 2010.

§30 Motion

Under tiden 15 – 29 mars 2010 väcktes och inlämnades följande motion:

(2010:8) av Ann Mari Engel (v) om tillfälliga platser för ungdomsbostäder
Dnr 316-678/2010.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.05.