Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-11-08

Sammanträde 2010-11-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:23 av Karin Hanqvist (S) om Familjecentraler. RVII

Dnr 325-620/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:24 av Berit Kruse (S) om utförsäkrade. RVII

Dnr 329-621/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:26 av Leif Rönngren (S) om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet. RV

Dnr 327-624/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:27 av Leif Rönngren (S) om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans. RV

Dnr 327-625/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:29 av Catharina Tarras-Wahlberg (S) om konsekvenser av beslutet att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan. RII

Dnr 314-749/2010 (framställd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:30 av Ann-Margarethe Livh (V) om bristande insyn för boende och lokalpolitiker när det gäller Järvavisionen. RV

Dnr 335-836/2010 (framställd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:31 av Ann-Margarethe Livh (V) om stagnation och konkurshot som följd av försäljningen av Centrumkompaniet. RV

Dnr 316-837/2010 (framställd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:32 av Malte Sigemalm (S) om förödelsen i Mörtviksparken, Vinterviken. RII

Dnr 302-1079/2010 (framställd 24/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:33 av Berit Kruse (S) om fortsatta nedskärningar i Kulturskolan. RVIII

Dnr 328-1286/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2010:34 av Jari Visshed (S) om ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, p.g.a. a-kassa och sjukförsäkring. RVII

Dnr 109-1288/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2010:35 av Elisabeth Brandt Ygeman (S) om stadens upphandling av tolkar. RVII

Dnr 125-1289/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2010:36 av Jan Valeskog (S) om försämrade kommunikationer mellan T-Centralen och Djurgården genom stadens godkännande av nedläggning av busslinje 47 till följd av NK-expressen. RII

Dnr 314-1290/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2010:37 av Roger Mogert (S) om den ökade orättvisan i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-1291/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2010:39 av Ann Mari Engel (V) om uppföljning av klotterpolicy och förbud mot graffiti. RII

Dnr 329-1293/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

21 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:2, i vad avser val av en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL).
Mem. 2010:5, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL).
Mem. 2010:10, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och fem nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2010:11, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

22 Mem. 2010:12. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel I

23 Utl. 2010:108. Slutrapport för Volvo Ocean Race Stockholm Stop-over 2009.

24 Utl. 2010:109. Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer för AB Stockholmshems dotterbolag samt för Kaplansbacken AB.

25 Utl. 2010:110. Arvodering av vissa förtroendevalda.

26 Utl. 2010:111. Arvodering av vissa förtroendevalda.

27 Utl. 2010:112. Fastställande av skattesats för 2011.

Rotel II

28 Utl. 2010:113. Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad, del 2. Inriktning, mål och åtgärder 2010-2020. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

Rotel VII

30 Utl. 2010:115. Revidering av STAN-programmet - Stockholms Tobaks-, Alkolhol- och Narkotikapolitiska program. Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Rotel VIII

31 Utl. 2010:116. Strategi för förvaltning av markinnehav utanför kommungränsen. Förslag från fastighetsnämnden. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 21 juni 2010.

BORDLAGDA MOTIONER

32 Utl. 2010:83. Tillgänglighet. Motion av Abdo Goriya (S) (2009:21). RVII

33 Utl. 2010:84. Norra Smedjegatan - Gatan som försvann. Motion av Birgit Marklund Beijer (S) (2009:49). RVIII

34 Utl. 2010:85. Krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm. Motion av Per Ankersjö (C) (2009:7). RVI

35 Utl. 2010:86. Miljömässigt energiutnyttjande av stadens markinnehav i andra kommuner. Motion av Malte Sigemalm (S) (2009:17). RVIII

36 Utl. 2010:87. Slussen som Stockholms "Circular Quay" - en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik. Motion av Per Ankersjö (C) (2009:20). RII

37 Utl. 2010:88. Tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell nedgrävning av tunnelbanan vid Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Mats Lindqvist (båda MP) (2009:25). RII

38 Utl. 2010:90. Utlysning av en belysningstävling för Stockholms Stadshus. Motion av Teres Lindberg (S) (2010:1). RVIII

NY MOTION, Rotel I

39 Utl. 2010:117. AB Fortum Värmes orättfärdiga fakturering av kommunen. Motion (2010:4) av Yildiz Kafkas (MP).

NY INTERPELLATION

40 Nr 2010:40 av Ann-Margarethe Livh (V) om möjligheter för äldre med låga inkomster att bo i trygghetsboende. RV

§3 Interpellation om bristande insyn för boende och lokalpolitiker när det gäller Järvavisionen (nr2010:30)

Dnr 335-836/2010

Ann-Margarethe Livh (V) hade lämnat in en interpellation om bristande insyn för boende och lokalpolitiker när det gäller Järvavisionen.

Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Larsson samt Teres Lindberg.

§4 Interpellation om stagnation och konkurshot som följd av försäljningen av Centrumkompaniet (nr2010:31)

Dnr 316-837/2010

Ann-Margarethe Livh (V) hade lämnat in en interpellation om stagnation och konkurshot som följd av försäljningen av Centrumkompaniet.

Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Larsson samt Ann Mari Engel och Teres Lindberg.

§5 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2010:32.

§6 Interpellation om fortsatta nedskärningar i Kulturskolan (nr2010:33)

Dnr 328-1286/2010

Berit Kruse (S) hade lämnat in en interpellation om fortsatta nedskärningar i kulturskolan.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr34, 35, 36, 37 och 39 för år 2010.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 40 på fö­redragningslistan före punkt nr 16.

§9 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2010:40) av Ann-Margarethe Livh (V) om möjligheter för äldre med låga inkomster att bo i trygghetsboende
Dnr 327-2502/2010.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationen fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av denna interpellation.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Bellevueparken

Borgarrådet Jämtin (S) ställde en fråga om Bellevueparken.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Jämtin och Nordin.

Fråga nr 2. Sprutbyte i Stockholms stad

Stefan Nilsson (MP) ställde en fråga om sprutbyte i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 3. Egenregianbud

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om egenregianbud.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 4. Svarta hyreskontrakt

Teres Lindberg (S) ställde en fråga om svarta hyreskontrakt.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Avtal med entreprenörerna inom hemtjänsten

Åke Askensten (MP) ställde en fråga om avtal med entreprenörerna inom hem­tjänsten.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 6. Sprutbyte – biträda ansökan?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan ”Sprutbyte – biträda ansökan?”

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 7. Funktionshinderfrågor i Stockholm

Kaj Nordquist (S) ställde en fråga om funktionshinderfrågor i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kaj Nordquist och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 8. Islandstorget

Karin Hanqvist (S) ställde en fråga om Islandstorget.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Hamilton.

§11 Interpellation om ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, p.g.a. a-kassa och sjukförsäkring (nr2010:34)

Dnr 109-1288/2010

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Jari Visshed (S) om ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, p.g.a. a-kassa och sjukförsäkring.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet König Jerlmyr hänvisade till utdelat interpellationssvar --- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Jari Visshed, borgarrådet König Jerlmyr samt Karin Rågsjö.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 11 oktober 2010

Beslut (11 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (21 maj) avseende försäljning av Malmsjö Gård, fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 och del av Snäckstavik 3:94 Botkyrka kommun. Genomförandebe­slut.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-1205/2009

Regeringsbeslut

av den 14 oktober 2010

Beslut (14 oktober) avseende överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Casablanca 1 m.m. (Värtapiren) i stadsdelen Ladugårdsgärdet i Stockholm, Stockholms kommun. Länsstyrelsens beslut (18 december 2009).

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-1342/2010

Beslut (14 oktober) avseende överklagande i fråga om detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden västra delen, i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djur­gården i Stockholm, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-2057/2009

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 25 oktober 2010

Beslut (25 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 6 augusti) avseende Riktlinjer för samverkan mellan skola och social­tjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande

står därför fast.

Dnr 325-2740/2009

Regeringsbeslut

av den 14 oktober 2010

Beslut (14 oktober) avseende överklagande i fråga om avvisningsbeslut avse­ende förslag till detaljplan för Norra Station, del av Vasastaden 1:16 m.fl. Läns­styrelsens beslut (8 juni).

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-2714/2009

Regeringsbeslut

av den 21 oktober 2010

Beslut (21 oktober) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (5 mars 2009) i fråga om fastighetsplan för del av kvarteret Säckpipan inom stadsdelen Herrängen i Stockholm, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Beslut (21 oktober) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (10 december 2009) i fråga om detaljplan för del av kv. Linjebussen m.m. inom stadsdelen Örby Slott i Stockholm, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Beslut (21 oktober) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (17 september 2009) i fråga om fastighetsplan för Fästmannen 23 i stads­delen Nälsta, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Beslut (21 oktober) avseende överklagande i fråga om detaljplan för Ulvsunda slott 1 m.m. i stadsdelarna Ulvsunda och Ulvsunda industriområde i Stockholm, Stockholms kommun. Länsstyrelsens beslut (30 april).

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-2460/2009

§13 Avskriven motion (utl.2010:85)

Dnr 319-419/2009

Per Ankersjö (C) hade återkallat motion nr 2009:7 om krafttag mot hundrelate­rade problem i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att avskriva motionen från vi­dare handläggning.

§14 Avskriven motion (utl.2010:87)

Dnr 314-1240/2009

Per Ankersjö (C) hade återkallat motion nr 2009:20 om Slussen som Stockholms ”Circular Quay” – en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att avskriva motionen från vi­dare handläggning.

§15 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§16 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 15november 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§17 Fyllnadsval (mem. nr 2, 5, 10 och 11 för år 2010)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2, 5, 10 och 11 för år 2010 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Kommunförbundet Stock­holms län (KSL) (mem. 2010:2), en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stads­delsnämnd, en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL) (mem.2010:5), en ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd (mem. 2010:10), fem ersättare i kommunstyrelsen (utl. 2010:104), en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (utl. 2010:106), tre nämndemän i Stockholms tingsrätt, fem nämn­demän i Södertörns tingsrätt (mem. 2010:10) samt en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2010:11).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Utlåtande 2010:104

i kommunstyrelsen för tiden intill det sammanträde då val av styrelse förrättas nästa gång, planerat till den 20 oktober 2014

till ersättare: Björn Ljung (FP).

§18 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2010:12; skrivelse 4)

Kommunstyrelsens memorial nr2010:12 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Kristina Alvendal (M) och Anton Abele (M)–ledamöter i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkom­na vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Ulf Kristersson (M) – ledamot tillika ordförande i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, ledamot i Mälardalsrådets stämma och ombud i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, Kristina Alvendal (M) – ledamot tillika ordförande i stadsbyggnadsnämnden och ledamot tillika ordförande i fastighets­nämnden, Ulla Hamilton (M) – ledamot tillika ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Madeleine Sjöstedt (FP) – ledamot tillika ordfö­rande i idrottsnämnden, Ewa Samuelsson (KD) – ledamot tillika ordfö­rande i äldrenämnden och ledamot tillika ordförande i styrelsen för Mi­casa Fastigheter i Stockholm AB, Margareta Björk (M) – ledamot tillika ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd och ledamot i äldrenämnden, Anna Karin Wallberg (S) – ledamot i Hässelby-Vällingby stadsdels­nämnd, Sten Nordin (M) – ledamot tillika ordförande i styrelsen för Stockholm Business Region AB, Erik Wassén (FP) – ledamot tillika ord­förande i styrelserna för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten VA AB, Jörgen Zetterberg (S) – ersättare i Hässelby-Vällingby stads­delsnämnd – och förrätta i memorialet föreslagna val
Bo Holmberg (S) – ersättare i exploateringsnämnden och ersättare i Kommunförbundet Stockholms län, KSL – har avlidit

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i Mälardalsrådets stämma, ett ombud i Kommunförbundet Stockholms län (KSL), en ersättare i äldrenämnden, en ledamot i Södermalms stadsdelsnämnd, en ledamot och en ersättare i Häs­selby-Vällingby stadsdelsnämnd, en ledamot i styrelsen för Stockholm Business Region AB, en ersättare i exploateringsnämnden, en ersättare i Kommunförbun­det Stockholms län (KSL), en nämndeman i Solna tingsrätt samt två nämndemän i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden för tiden till och med 2010:

till ledamot tillika ordförande: Anna König Jerlmyr (M);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med 2010:

till ledamot tillika ordförande: Regina Kevius (M);

i fastighetsnämnden för tiden till och med 2010:

till ledamot tillika ordförande: Madeleine Sjöstedt (FP);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med 2010:

till ledamot tillika ordförande: Per Ankersjö (C);

i idrottsnämnden för tiden till och med 2010:

till ledamot tillika ordförande: Regina Kevius (M);

i äldrenämnden för tiden till och med 2010:

till ledamot tillika ordförande: Joakim Larsson (M);

till ledamot: Carina Franke (KD);

i Södermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2010:

till ordförande: Christoffer Järkeborn (M);

i styrelsen för Stockholm Business Region AB för tiden till och med 31 mars 2011:

till ordförande: Ulla Hamilton (M);

i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB för tiden till och med 31 mars 2011:

till ledamot tillika ordförande: Joakim Larsson (M);


i styrelsen för Stockholm Vatten AB för tiden till och med 31 mars 2011:

till ledamot tillika ordförande: Elisabeth Thand Ringqvist (C);

i styrelsen för Stockholm Vatten VA AB för tiden till och med 31 mars 2011:

till ledamot tillika ordförande: Elisabeth Thand Ringqvist (C).

§19 Slutrapport för Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009 (utl.2010:108)

Dnr 328-2443/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:108 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om slutrapport för Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Ann Mari Engel och Malte Sigemalm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Slutrapport för Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009 godkänns.

§20 Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer för AB Stockholmshems dotterbolag samt för Kaplansbacken AB (utl.2010:109)

Dnr 023-2206/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:109 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannareviso­rer för AB Stockholmshems dotterbolag samt för Kaplansbacken AB.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Nya bolagsordningar för AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Hammarbygård, Västertorp Energi AB och Kaplansbacken AB godkänns, bilaga 1-4 till utlåtandet.

2. Styrelseledamöter i AB Stockholmshem Fastighetsnät, Bostads AB Ham­marbygård, Västertorp Energi AB och Kaplansbacken AB utses, bilaga 5-8 till utlåtandet.

§21 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl.2010:110)

Dnr 019-2358/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:110 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

  1. Arvode ska utges till Ann-Katrin Åslund om 75 procent av helt arvode under perioden 2010-10-18--2014-12-31.
  2. Arvode ska utges till Abit Dundar om 30 procent av helt arvode under perioden 2010-10-18--2010-12-31.
  3. Arvode ska utges till Ewa Samuelsson om 100 procent av helt arvode un­der perioden 2010-10-18--2014-12-31.
  4. Arvode ska utges till Erik Slottner om 55 procent av helt arvode under perioden 2010-11-01--2014-12-31.

Det antecknades att Ann-Katrin Åslund (FP) och Ewa Samuelsson (KD) ej del­tagit i beslutet på grund av jäv.

§22 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl.2010:111)

Dnr 019-2440/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:111 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Arvode ska utges till Emilia Hagberg om 50 procent av helt arvode under perioden 2010-10-18--2014-10-20.

2. Arvode ska utges till Stefan Nilsson om 50 procent av helt arvode under perioden 2010-10-18--2014-10-20.

3. Arvode ska utges till Ann-Margarethe Livh om 100 procent av helt arvode under perioden 2010-10-18--2010-12-31.

Det antecknades att Emilia Hagberg (MP), Stefan Nilsson (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§23 Fastställande av skattesats för 2011 (utl.2010:112)

Dnr 111-2401/2010

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga ärendet.

§24 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad, del 2

Inriktning, mål och åtgärder 2010-2020

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2010:113)

Dnr 314-1099/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:113 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från trafik- och renhållningsnämnden om trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad, del 2.

Ordet innehades av borgarråden Hamilton, Bolund och Ankersjö, Jan Valeskog, Åke Askensten, Måns Almqvist, Gulan Avci och Per Olsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Måns Almqvist (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad, del 2, inriktning, mål och åt­gärder 2010-2020 godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Programmet ersätter Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2005-2010.

§25 Detaljplan för Plankan 24 i stadsdelen Södermalm, Dp 2004-15720-54 (utl.2010:114)

Dnr 311-1640/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:114 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Plankan 24 i stadsdelen Södermalm, Dp 2004-15720-54.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Emilia Hagberg, Maria Hannäs, borgar­rådet Jämtin, Teres Lindberg, Jonas Naddebo, borgarrådet Rudin, Mikael Magnusson, Ewa Larsson, Björn Ljung, Ewa Samuelsson och Jonas Eklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (S), Emilia Hagberg (MP) och Maria Hannäs (V) att ärendet återremitteras enligt följande.

1. Återremittera ärendet.

2. Därutöver anföra följande.
De planerade byggplanerna i kvarteret Plankan på Södermalm utgår från ett bristfälligt underlag. Ett barnperspektiv på den föreslagna detaljplanen saknas liksom en konsekvensanalys av vad byggprocessen innebär för de boende som är funktionsnedsatta.
Ärendet bör därför kompletteras med en barnkonsekvensanalys samt en konsekvensanalys med inriktning på tillgänglighet för funktionsnedsatta. För övrigt anser vi att dialogen med de boende i området har brustit. Detta måste rättas till under den fortsatta beredningen av ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§26 Revidering av STAN-programmet – Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program

Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (utl.2010:115)

Dnr 329-2475/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:115 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden om revidering av STAN-programmet – Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program.

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Karin Rågsjö, Stefan Nilsson, Elisabeth Brandt Ygeman, Ann-Katrin Åslund, Rebecca Adami, Ewa Samuelsson samt borgarrådet Rudin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (S), Stefan Nilsson (MP) och Karin Rågsjö (V) bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Revidering av STAN-programmet – Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

§27 Strategi för förvaltning av markinnehav utanför kommungränsen

Förslag från fastighetsnämnden

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 21 juni 2010 (utl.2010:116)

Dnr 302-239/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:116 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 21 juni 2010 om förslag från fastighetsnämnden beträffande strategi för förvaltning av markinnehav utanför kommungränsen.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Ewa Larsson, Yvonne Fernell-Ingelström, Ann-Margarethe Livh, Stellan Hamrin och Teres Lindberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (S) och Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Socialdemo­kraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Larsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Fastighetsnämndens förslag till strategi för nämndens förvaltning av markinnehavet utanför kommungränsen godkänns.

2. Strategin ersätter tidigare skötselprogram från 1991.

3. Fastighetsnämndens begäran om att få i uppdrag att besluta om framtida förändringar av strategin för markinnehavet utanför kommungränsen av­slås.

4. Som svar på kommunfullmäktiges återremiss hänvisas till vad som sagts i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

§28 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtande nr 2010:83.

§29 Motion om Norra Smedjegatan – Gatan som försvann (utl.2010:84)

Dnr 312-2498/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:84 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Birgit Marklund Beijer (S) i vilken hon bl.a. föreslår att en minnesskylt av lämplig utformning sätts upp i den nuvarande Gallerian, Hamngatan 37, för att ihågkomma den numera försvunna Norra Smedjegatan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande

Motion (2009:49) av Birgit Marklund Beijer (S) om ”Norra Smedjegatan – Gatan som försvann” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§30 Motion om miljömässigt energiutnyttjande av stadens markinnehav i andra kommuner (utl.2010:86)

Dnr 303-1026/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:86 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (S) i vilken han föreslår att staden tillsammans med de kommuner där Stockholm är markägare borde starta olika projekt för produktion av miljömässigt bra energi.

Ordet innehades av Malte Sigemalm, borgarrådet Sjöstedt, Elina Åberg, Stellan Hamrin, borgarrådet Hamilton, Jakop Dalunde och Stefan Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S), Elina Åberg (MP) och Stellan Hamrin (V) bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:17) av Malte Sigemalm (S) om ”Miljömässigt energiutnytt­jande av stadens markinnehav i andra kommuner” avslås med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§31 Motion om tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell ned­grävning av tunnelbanan vid Slussenområdet (utl.2010:88)

Dnr 314-1349/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:88 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Cecilia Obermüller och Mats Lindqvist (båda MP) i vilken de föreslår en tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell ned­grävning av tunnelbanan vid Slussenområdet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2009:25) av Cecilia Obermüller och Mats Lindqvist (båda MP) om ”Tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell nedgrävning av tun­nelbanan vid Slussenområdet” anses besvarad med vad som anförs i utlåtan­det.

§32 Motion om utlysning av en belysningstävling för Stockholms Stadshus (utl.2010:90)

Dnr 329-258/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:90 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Teres Lindberg (S) i vilken hon föreslår att stadens ska utlysa en ljusdesigntävling för belysning av Stadshuset.

Ordet innehades av Teres Lindberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2010:1) av Teres Lindberg (S) om ”Utlysning av en belysningstäv­ling för Stockholms Stadshus” avslås med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§33 Motion om AB Fortum Värmes orättfärdiga fakturering av kommunen (utl.2010:117)

Dnr 319-452/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:117 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Yildiz Kafkas (MP) i vilken hon tar upp frågan om AB Fortum Värme och dess fakturering av Stockholms stad.

Ordet innehades av Emilia Hagberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Hagberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2010:4) av Yildiz Kafkas (MP) om ”AB Fortum Värmes orättfär­diga fakturering av kommunen” avslås.

§34 Motioner

Under tiden 12 oktober – 8 november 2010 väcktes och inlämnades följande motioner:

(2010:33) av Cecilia Obermüller (MP) om förbättrade demokratiska processer i den fysiska planeringen av Stockholm
Dnr 015-2346/2010;

(2010:34) av Paul Lappalainen (MP) om införande av majoritetsstyre i Stockholms stad
Dnr 019-2359/2010;

(2010:35) av Paul Lappalainen (MP) om religionsutbildning är en kvar­leva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas
Dnr 322-2360/2010.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.40.