Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-03-12

Sammanträde 2012-03-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:29 av Tomas Rudin (S) om konsumentvägledning. RI

Dnr 329-1218/2011 (framställd 13/6, bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:35 av Karin Rågsjö (V) om mer än halvering av antalet personliga ombud som nästa sparbeting. RVII

Dnr 326-1330/2011 (framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:36 av Tomas Rudin (S) om Katarinahissens turismvärde och fortsatta funktion. RII

Dnr 313-1331/2011 (framställd 5/9, bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:37 av Eivor Karlsson (MP) om åtgärder mot vräkning av barnfamiljer. RVII

Dnr 325-1797/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:38 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare. RIV

Dnr 321-1798/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:39 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete. RIV

Dnr 321-1799/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:40 av Jonas Eklund (MP) om otydliga miljökrav i stadens upphandling. RI

Dnr 319-1800/2011 (framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:41 av Ann Mari Engel (V) om den uteblivna satsningen på Götgatan som fungerande gågata. RII

Dnr 314-1908/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:42 av Ann-Margarethe Livh (V) om smygprivatiseringen för att slippa betala för marknadsvärdet. RI

Dnr 327-1909/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:43 av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Ross Tensta gymnasium. RIV

Dnr 322-1973/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:44 av Eivor Karlsson (MP) om snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen. RV

Dnr 327-2031/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:45 av Jan Valeskog (S) om trafikforskares nedgörande kritik av spårvägsplaner i Stockholm. RII

Dnr 314-2032/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:46 av Abdo Goriya (S) om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm. RII

Dnr 331-2033/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:47 av Kaj Nordquist (S) om livsfarliga övergångsställen. RII

Dnr 314-2196/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:48 av Kaj Nordquist (S) om stöd till elever med funktionsnedsättning i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-2197/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:49 av Ann Mari Engel (V) om åtgärder mot skolor som saknar skolbibliotek. RIV

Dnr 322-2198/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:50 av Karin Rågsjö (V) om det dåliga resultatet för staden i Skolinspektionens rapport om Komvux och SFI. RII

Dnr 331-2199/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:51 av Eivor Karlsson (MP) om bättre stöd till de "glömda barnen" med missbrukande föräldrar. RVII

Dnr 325-2200/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:52 av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort. RII

Dnr 319-2201/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2011:53 av Ann-Margarethe Livh (V) om Järvalyftet och hur revisorernas kritik mot hanteringen av ytterstadspengarna följs upp. RV

Dnr 336-2323/2011 (framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2011:54 av Malte Sigemalm (S) om Brandstationen i Midsommarkransen - En plats för lokal utveckling i världsklass. RVIII

Dnr 313-2474/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2011:55 av Emilia Bjuggren (S) om tillgången till skogsmark för stockholmarna. RI

Dnr 302-2475/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2011:56 av Jan Valeskog (S) om förestående brist på förskollärare, grundskole- och gymnasielärare samt yrkeslärare i Stockholm. RIV

Dnr 322-2476/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2011:57 av Jan Valeskog (S) om den kraftiga överkapaciteten på gymnasieskolorna i Stockholms län. RIV

Dnr 323-2477/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2011:58 av Karin Rågsjö (V) om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterligare ett steg i privatiseringen. RV

Dnr 327-2478/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

27 Nr 2012:1 av Roger Mogert (S) om elever kan rekommendera sin skola. RIV

28 Nr 2012:2 av Mirja Räihä (S) om vilket ansvar staden har när upphandlade äldreboenden går i konkurs. RV

29 Nr 2012:3 av Tomas Rudin (S) om nolltoleransens effekter och kostnader. RII

30 Nr 2012:4 av Eivor Karlsson (MP) om barnomsorg på obekväma tider. RIV

31 Nr 2012:5 av Karin Rågsjö (V) om förskolor som handelsvara. RIV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

37 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:19, i vad avser val av fem nämndemän i Solna tingsrätt och fjorton nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:12, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:14, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:15, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:16, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt, och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:17, i vad avser val av ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL).
Mem. 2011:19, i vad avser val av en ersättare i fastighetsnämnden och sju ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2012:1, i vad avser val av tre nämndemän i Solna tingsrätt och fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2012:2, i vad avser val av en ledamot tillika ordförande samt en ersättare i stadsdelsnämnder, en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Stockholms tingsrätt.

38 Utl. 2012:4. Detaljplan för Nybohovsbacken, Hägerstensvägen, i stadsdelen Liljeholmen, Dp 2008-01165-54. RIII

39 Utl. 2012:16. Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg. RIV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

40 Mem. 2012:4. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel V

41 Utl. 2012:28. Äldrenämndens övertagande av ansvaret för hantering av trygghetslarm. Förslag från äldrenämnden.

Rotel VIII+III

42 Utl. 2012:29. Överföring av idrottsanläggningar till fastighetsnämnden.

Rotel I

43 Utl. 2012:30. Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015.

44 Utl. 2012:31. Program för kvalitetsutveckling.

45 Utl. 2012:35. Arvodering av förtroendevald.

Rotel I+V

46 Utl. 2012:32. Upprustning av Kristinebergs slottspark på Kungsholmen. Genomförandebeslut.

47 Utl. 2012:33. Nordenflychtsvägen och Elersvägen vid Kristinebergs stadsdelspark. Reviderat genomförandebeslut.

BORDLAGDA MOTIONER

48 Utl. 2011:96. Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum. Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S). RVI

Dnr 303-2806/2010 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2011:133. Skydd för Järvafältet. Motion (1998:69) av Michael Arthursson m.fl. (C). RIII

50 Utl. 2011:134. En ny stadsdels namnsättning. Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-304/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

52 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S). RV

Dnr 334-639/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

54 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Utl. 2011:148. Elevernas kunskaper om förtryck och svenska brott mot mänskliga rättigheter. Motion (2010:31) av Paul Lappalainen (MP). RIV

56 Utl. 2011:149. Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas. Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP). RIV

57 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

58 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V). RI

59 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

60 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

61 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S). RI

62 Utl. 2011:163. Strategi mot främlingsfientlighet och rasism. Motion (2010:25) av Teres Lindberg (S). RII

63 Utl. 2011:164. Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism. Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP). RII

64 Utl. 2011:165. Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism. Motion (2010:29) av Paul Lappalainen (MP). RII

65 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S). RIV

66 Utl. 2011:177. Industriprogram för Stockholm. Motion (2011:4) av Carin Jämtin (S). RI

67 Utl. 2011:178. Genomförande av jämställdhetsanalys och upprättande av ett jämställdhetsbokslut för att Stockholm ska bli jämställt. Motion (2011:36) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

68 Utl. 2011:179. Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm. Motion (2008:45) av Roger Mogert (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 11 oktober 2010. RIV

69 Utl. 2011:180. Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm. Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S). RIV

70 Utl. 2012:11. Namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen. Motion (2011:40) av Karin Hanqvist (S). RIII

71 Utl. 2012:12. Ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Motion (2011:45) av Per Olsson (MP). RIV

72 Utl. 2012:13. Hemtjänsten. Motion (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S). RV

73 Utl. 2012:14. Avgiften till familjerådgivning. Motion (2011:5) av Roger Mogert (S). RVII

74 Utl. 2012:20. Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar. Motion (2011:14) av Karin Wanngård (S). RV

75 Utl. 2012:21. Internationellt språklyft inom äldreomsorgen. Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP). RV

76 Utl. 2012:22. Levande förortscentrum. Motion (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V). RV

77 Utl. 2012:23. Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden. Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S). RVIII

78 Utl. 2012:24. Inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst. Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RVIII

79 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

80 Utl. 2012:26. Kulturbussar. Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V). RVIII

81 Utl. 2012:27. Traineeprogram för Stockholms stad. Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP). RI

NY MOTION, Rotel VIII

82 Utl. 2012:34. Teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby. Motion (2011:58) av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S).

§2 Interpellation om konsumentvägledning (nr2011:29)

Dnr 329-1218/2011

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om konsumentvägledning.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och Nordin, Christopher Ödmann och Karin Rågsjö.

§3 Interpellation om mer än halvering av antalet personliga ombud som nästa sparbeting (nr2011:35)

Dnr 326-1330/2011

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om mer än halvering av an­talet personliga ombud som nästa sparbeting.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet König Jerlmyr hänvisade till utdelat interpellationssvar --- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö samt borgarråden König Jerlmyr och Mogert.

§4 Interpellation om Katarinahissens turismvärde och fortsatta funktion (nr2011:36)

Dnr 313-1331/2011

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om Katarinahissens turism­värde och fortsatta funktion.

Kommunfullmäktige beslutade den 5 september 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och Hamilton, Ann Mari Engel samt borgarråden Edholm och Mogert.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 och 58 för år 2011.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:1) av Roger Mogert (S) om elever kan rekommendera sin skola
Dnr 322-252/2012;


2. (2012:2) av Mirja Räihä (S) om vilket ansvar staden har när upphandlade äldreboenden går i konkurs
Dnr 327-253/2012;

3. (2012:3) av Tomas Rudin (S) om nolltoleransens effekter och kostnader
Dnr 329-254/2012;

4. (2012:4) av Eivor Karlsson (MP) om barnomsorg på obekväma tider
Dnr 321-255/2012;

5. (2012:5) av Karin Rågsjö (V) om förskolor som handelsvara
Dnr 321-349/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Hur ser borgarrådet på allmännyttan?

Leif Rönngren (S) ställde frågan: Hur ser borgarrådet på allmännyttan?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 2. Vad menar du med aktiv fastighetsförvaltning?

Ann-Margarethe Livh (V) ställde frågan: Vad menar du med aktiv fastighetsför­valtning?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 3. Utbildningen av personal inom äldreomsorgen

Christopher Ödmann (MP) ställde en fråga om utbildningen av personal inom äld­reomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Christopher Ödmann och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Vad gör Stockholms stad för att motverka barnfattigdomen?

Karin Ehlin Kolk (S) ställde frågan: Vad gör Stockholms stad för att motverka barnfattigdomen?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Ehlin Kolk och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Vilka arbetsmarknadsinsatser görs för utsatta kvinnor på jobbtor­gen?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: Vilka arbetsmarknadsinsatser görs för utsatta kvinnor på jobbtorgen?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

§8 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Mark- och miljööverdomstolens beslut

av den 16 februari 2012

Beslut (16 februari) med anledning av överklagat avgörande hos Mark- och miljödomstolen avseende detaljplan för område vid kv. Rosendal Mindre inom stadsdelen Södermalm, Stockholms kommun Mål nr P9436-11. Mark- och mil­jööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 14 februari 2012

Beslut (14 februari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 22 november 2011) avseende Anvisningar för upphandlingar inom om­sorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 326-1430/2008


Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 14 februari 2012

Beslut (14 februari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 22 november 2011) avseende Nämndernas underlag till budget 2010 och inriktning 2011 - 2012.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 111-859/2009

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 25 januari 2012

Beslut (25 januari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 26 augusti 2011) avseende Översiktsplan Promenadstaden.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 311-2636/2009

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 7 mars 2012

Beslut (7 mars) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 1 december 2011) avseende Förslag till detaljplan för del av fastigheten Stockholm Årsta 1:1 m fl. Mark- och miljödomstolen avslår över­klagandena.

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 7 mars 2012

Beslut (7 mars) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 20 december 2011) avseende Förslag till detaljplan för fastigheten Roddaren 8 i stadsdelen Kungsholmen i Stockholms kommun.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

§9 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 6 mars 2012 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2014.

Till ersättare efter Mattias Ericson (V) hade utsetts Sebastian Wiklund (V).

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 19mars 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Fyllnadsval (mem. 2010:19, mem. 8, 12, 14, 15, 16, 17 och 19 för år 2011 samt mem. 1 och 2 för år 2012)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2010:19, memorial 8, 12, 14, 15, 16, 17 och 19 för år 2011 samt mem. 1 och 2 för år 2012 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av fem nämndemän i Solna tingsrätt, 11nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2010:19), en nämndeman i Söder­törns tingsrätt (mem.2011:8), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:12), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:14), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:15), en nämndeman i Solna tings­rätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2011:16), ett ombud i Kom­munförbundet Stockholms Län (KSL) (mem. 2011:17), en ersättare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, en ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd (mem. 2011:19), tre nämndemän i Solna tingsrätt, fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2012:1).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2010:19

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Erika Zetterman (M), Inger Swahn (FP), Andreas Strömberg (FP);

Memorial 2011:19

i fastighetsnämnden för tiden till och med 2012:

till ersättare: Maria Öhman (V);

i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Robert Carlsson (S);

i Södermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Lars Malmqvist (M);

i Östermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Per Aldeborg (S), Clara Lindgren (MP);

Memorial 2012:2

i Östermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ledamot tillika ordförande: Therese Carlborg (M);

till ersättare: Fahim Shirkhanloo (M);

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Alexandra Svensson (M);

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Bo Aldal (FP);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Linda von Beetzen (M), Orlando Villacrez (M).

§13 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 40 på fö­redragningslistan före punkt nr 38.

§14 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2012:4)

Kommunstyrelsens memorial nr2012:4 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Ingrid Gyllfors (OPOL) – ledamot i styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB, Kristina Kratz (V) – le­damot i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Peter Thidholm (MP) – suppleant i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen, Ulrika Wickelgren (MP) – ombud i Kommunförbundet Stockholms län, KSL, Mohamed Abdulkadir (MP) – suppleant i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Daniel Liljendahl (MP) – ersättare i socialnämnden, Anders Hellström (M) – le­damot i idrottsnämnden från och med 2012-03-21, Christian Valtersson (MP) – ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte– och förrätta i memorialet föreslagna val. Bengt Jansson (S) – ersättare i Norrmalms stadsdelsnämnd har avlidit.

2. Om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av ett ombud i Kommunförbundet Stock­holms Län (KSL), en nämndeman i Solna tingsrätt, en ersättare i socialnämnden, en ledamot i idrottsnämnden, en ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte, en er­sättare i Norrmalms stadsdelsnämnd.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015:

till ledamot: Jenny Rydåker (OPOL);

i Skarpnäcks stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ledamot: Alexandra Mattsson (V);

till ersättare: Hannes Rolf (V);

i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen för tiden till och med 2013:

till suppleant: Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Lars Sporrong (M), Claes Pihlgren (M), Joar Horn (M), Erik Maschmann (MP), Christer Andersson (S);.

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Arne Genschou (M);

i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB för tiden till och med ordina­rie årsstämma 2015:

till suppleant: Adam Maquard (MP).

§15 Detaljplan för Nybohovsbacken, Hägerstensvägen, i stadsdelen Liljeholmen, Dp 2008-01165-54 (utl.2012:4)

Dnr 311-2135/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:4 behandlades. Utlåtan­det gäller ett ärende om detaljplan för Nybohovsbacken, Hägerstensvägen i stadsdelen Liljeholmen.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Sebastian Wiklund, borgarrådet Helldén, Malte Sigemalm, Björn Ljung och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för Nybohovsbacken, Hägerstensvägen, i stadsdelen Liljehol­men, Dp 2008-01165-54 antas.

§16 Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk om­sorg (utl.2012:16)

Dnr 321-1809/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:16 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg.

Ordet innehades av borgarrådet Edholm, Per Olsson, Jan Valeskog, Johanna Sjö, Måns Almqvist, Ingegerd Akselsson Le Douaron och Karin Ehlin Kolk.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk om­sorg godkänns.

§17 Äldrenämndens övertagande av ansvaret för hantering av trygghetslarm

Förslag från äldrenämnden (utl.2012:28)

Dnr 327-69/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:28 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från äldrenämnden om övertagande av ansvaret för hantering av trygghets­larm.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jackie Nylander (V) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Äldrenämndens övertagande av ansvaret för hantering av ansökningar om trygghetslarm, larmmottagning, teknisk utrustning, service och installation godkänns.

2. Stadsdelsnämnderna ska ge delegation till äldrenämndens handläggare att besluta om trygghetslarm på stadsdelsnämndernas vägnar.

3. Medel om 32,0 mnkr omfördelas från stadsdelsnämnderna till äldrenämn­den i tertialrapport 1 2012.

4. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§18 Överföring av idrottsanläggningar till fastighetsnämnden (utl.2012:29)

Dnr 302-1977/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:29 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överföring av idrottsanläggningar till fastighetsnämnden.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Emilia Bjuggren, Åsa Jernberg, borgar­rådet Kevius, Jari Visshed och Mehdi Oguzsoy.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Överenskommelse om huvudprinciper för internhyressättning gällande id­rottsanläggningar, mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden, god­känns utifrån de budgetramar som preciseras i kommunfullmäktiges bud­get.

2. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden uppmanas att i övrigt beakta vad som framgår av utlåtandet.

§19 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012 – 2015 (utl.2012:30)

Dnr 050-2895/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:30 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012 - 2015.

Nya sidor till utlåtandet anmäldes -------------------------------------------- Bilaga 5.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Ann Mari Engel, borgarrådet Helldén, Elisabeth Brandt Ygeman, Ewa Samuelsson, borgarrådet Sjöstedt, Jonas Eklund, Kaj Nordquist, Mehdi Oguzsoy, Stellan Hamrin, Leif Rönngren, Björn Ljung samt borgarråden Ankersjö, Rudin och Helldén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S), borgarrådet Helldén (MP) och Ann Mari Engel (V) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återre­miss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§20 Program för kvalitetsutveckling (utl.2012:31)

Dnr 009-1322/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:31 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om kvalitetsutveckling.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Sara Pettigrew, Måns Almqvist, Helen Törnqvist, Ewa Samuelsson, Mirja Räihä, Ingegerd Akselsson Le Douaron och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av Måns Almqvist (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Mirja Räihäs (S) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Program för kvalitetsutveckling godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

§21 Arvodering av förtroendevald (utl.2012:35)

Dnr 019-318/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:35 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Åsa Jernberg (MP) om 50 procent av helt arvode under perioden 2012-02-01 – 2014-10-20.

Det antecknades att Åsa Jernberg (MP) ej deltog i beslutet på grund av jäv.

§22 Upprustning av Kristinebergs slottspark på Kungsholmen

Genomförandebeslut (utl.2012:32)

Dnr 302-2373/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:32 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om upprustning av Kristinebergs slottspark på Kungsholmen.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Maria Hannäs, borgarrådet Helldén, Maria Östberg Svanelind, Åke Askensten, Björn Ljung och Jari Visshed.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra upprustning och nyan­läggning av Kristinebergs slottspark omfattande investeringsutgifter om 56,1 miljoner kronor. Utgiften ska inrymmas inom exploateringsnämndens inve­steringsbudget.

§23 Nordenflychtsvägen och Elersvägen vid Kristinebergs stadsdelspark

Reviderat genomförandebeslut (utl.2012:33)

Dnr 302-2374/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:33 behandlades. Utlåtandet gäller ett revi­derat genomförandebeslut om Nordenflychtsvägen och Elersvägen vid Kristine­bergs stadsdelspark.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra upprustningsåtgärder av Nordenflychtsvägen och Elersvägen omfattande investeringsutgifter om 77,0miljoner kronor och investeringsinkomster om 3,0 miljoner kronor. Ut­giften ska inrymmas inom exploateringsnämndens investeringsbudget.

§24 Motion om fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum (utl.2011:96)

Dnr 303-2806/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:96 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att en plan tas fram för lämpliga platser att placera dricksfontäner för fritt dricksvatten i stadens offentliga rum.

Ordet innehades av Mirja Räihä, Sara Pettigrew, Stellan Hamrin, borgarrådet Ankersjö, Rana Carlstedt och Frida Johansson Metso.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä (S) och Stellan Hamrin (V) bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Sara Pettigrew (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:41) av Tomas Rudin (S) om ”Fritt dricksvatten i Stockholms offentliga rum” anses besvarad i enlighet med vad som anförs i utlåtandet.

§25 Motion om skydd för Järvafältet (utl.2011:133)

Dnr 331-1164/1998

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:133 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Michael Arthursson m.fl. (C) i vilken de hemställer att kommunfullmäktige beslutar att sätta igång ett gemensamt planeringsarbete för att skydda Järvafältets naturvärden tillsammans med Solna, Sundbybergs, Sollentuna och Järfälla kommuner.

Ordet innehades av borgarrådet Ankersjö, Awad Hersi, Stellan Hamrin, borgar­rådet Kevius samt Martin Michel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till ------------------------------------------ Bilaga 6.

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (1998:69) av Michael Arthursson m.fl. (C) om ”Skydd för Järvafäl­tet” anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför i utlåtandet.

§26 Motion om en ny stadsdels namnsättning (utl.2011:134)

Dnr 312-304/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:134 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att staden skyndsamt bereder namnfrågan för den nya stadsdelen Östra Sköndal.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande

Motion (2011:6) av Tomas Rudin (S) om ”En ny stadsdels namnsättning” avslås.

§28 Motion om elevernas kunskaper om förtryck och svenska brott mot mänsk­liga rättigheter (utl.2011:148)

Dnr 335-2241/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:148 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (MP) i vilken han bl.a. yrkar att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att undersöka elevernas kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som funnits eller finns i Sverige.

Ordet innehades av Kaj Nordquist och borgarrådet Edholm.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2010:31) av Paul Lappalainen (MP) om ”Elevernas kunskaper om förtryck och svenska brott mot mänskliga rättigheter” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§29 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 149, 152, 153, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 177, 178, 179 och 180 för år 2011 samt nr11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 och 27 för år 2012.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:34.

§30 Motioner

Under tiden 21 februari – 12 mars 2012 väcktes och inlämnades följande mo­tioner:

1. (2012:9) av Salar Rashid (S) om Stockholms stads ansvar för att höja valdeltagandet
Dnr 016-426/2012;

2. (2012:10) av Tomas Rudin (S) om tidsgeografiska dagsprogram i Stockholms stadsbyggande
Dnr 310-427/2012;

3. (2012:11) av Karin Rågsjö (V) om ”best practise” i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna
Dnr 325-428/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.03.