Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-04-23

Sammanträde 2012-04-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:38 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare. RIV

Dnr 321-1798/2011 (framställd 26/9, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:39 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete. RIV

Dnr 321-1799/2011 (framställd 26/9, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:42 av Ann-Margarethe Livh (V) om smygprivatiseringen för att slippa betala för marknadsvärdet. RI


Dnr 327-1909/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:43 av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Ross Tensta gymnasium. RIV

Dnr 322-1973/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:44 av Eivor Karlsson (MP) om snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen. RV

Dnr 327-2031/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:45 av Jan Valeskog (S) om trafikforskares nedgörande kritik av spårvägsplaner i Stockholm. RII

Dnr 314-2032/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:46 av Abdo Goriya (S) om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm. RII

Dnr 331-2033/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:47 av Kaj Nordquist (S) om livsfarliga övergångsställen. RII

Dnr 314-2196/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:48 av Kaj Nordquist (S) om stöd till elever med funktionsnedsättning i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-2197/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:49 av Ann Mari Engel (V) om åtgärder mot skolor som saknar skolbibliotek. RIV

Dnr 322-2198/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:50 av Karin Rågsjö (V) om det dåliga resultatet för staden i Skolinspektionens rapport om Komvux och SFI. RII

Dnr 331-2199/2011 (framställd 28/11, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:51 av Eivor Karlsson (MP) om bättre stöd till de "glömda barnen" med missbrukande föräldrar. RVII

Dnr 325-2200/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:52 av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort. RII

Dnr 319-2201/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:53 av Ann-Margarethe Livh (V) om Järvalyftet och hur revisorernas kritik mot hanteringen av ytterstadspengarna följs upp. RV

Dnr 336-2323/2011 (framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:54 av Malte Sigemalm (S) om Brandstationen i Midsommarkransen - En plats för lokal utveckling i världsklass. RI

Dnr 313-2474/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:55 av Emilia Bjuggren (S) om tillgången till skogsmark för stockholmarna. RI

Dnr 302-2475/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2011:56 av Jan Valeskog (S) om förestående brist på förskollärare, grundskole- och gymnasielärare samt yrkeslärare i Stockholm. RIV

Dnr 322-2476/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2011:57 av Jan Valeskog (S) om den kraftiga överkapaciteten på gymnasieskolorna i Stockholms län. RIV

Dnr 323-2477/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2011:58 av Karin Rågsjö (V) om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterligare ett steg i privatiseringen. RV

Dnr 327-2478/2011 (framställd 30/1, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2012:1 av Roger Mogert (S) om elever kan rekommendera sin skola. RIV

Dnr 322-252/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2012:2 av Mirja Räihä (S) om vilket ansvar staden har när upphandlade äldreboenden går i konkurs. RV

Dnr 327-253/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2012:3 av Tomas Rudin (S) om nolltoleransens effekter och kostnader. RII

Dnr 329-254/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2012:4 av Eivor Karlsson (MP) om barnomsorg på obekväma tider. RIV

Dnr 321-255/2012 (framställd 12/3)

25 Nr 2012:5 av Karin Rågsjö (V) om förskolor som handelsvara. RIV

Dnr 321-349/2012 (framställd 12/3, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2012:6 av Salar Rashid (S) om "Sovstäder". RV

Dnr 336-429/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2012:7 av Ann-Margarethe Livh (V) om varför inte all personal återanställs i verksamheten när entreprenör går i konkurs. RI

Dnr 201-431/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2012:8 av Ann Mari Engel (V) om offentlighetsprincipens tillämpning inom stadens bostadsbolag. RV

Dnr 016-432/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2012:9 av Eivor Karlsson (MP) om dålig ventilation och radonproblem i skolor. RVI

Dnr 322-434/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

30 Nr 2012:10 av Åke Askensten (MP) om bevarande av loppmarknaden på Hötorget. RVIII

31 Nr 2012:11 av Tomas Rudin (S) om behovet av nya ytor för ett modernt fungerande stadsbibliotek. RVIII

32 Nr 2012:12 av Ann Mari Engel (V) om en oberoende granskning av den misslyckade upphandlingen av IT. RI

33 Nr 2012:13 av Leif Rönngren (S) om hemliga utförsäljningar och regelverket i aktiebolagslagen om att verka för bolagets bästa och personligt ansvar. RI

34 Nr 2012:14 av Jan Valeskog (S) om de undermåliga möjligheterna till återvinning av grovsopor i norra Stockholms innerstad. RII

35 Nr 2012:15 av Stefan Nilsson (MP) om dödsfall på Vädurens servicehus i samband med ombildning av servicehus. RV

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE

41 Utl. 2012:43. Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 - 2014. Förslag från socialnämnden. RVII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel II

42 Utl. 2012:52. Norra Länken och Bellevueparken. Lägesrapport, tilläggsavtal och genomförandebeslut parkprogrammet.

Rotel III

43 Utl. 2012:53. Detaljplan för Farsta 2:1, Ullerudsbacken i stadsdelen Farsta Strand, Dp 2007-36742-54.

Rotel I+V

44 Utl. 2012:54. Överenskommelse mellan Stockholms stad och AB Familjebostäder om överlåtelse av fastigheterna Kvarnspelet 1, Kvarntorpet 1, Enfotakvarnen 1, Tullkvarnen 1, Hemkvarnen 1 och Hinderstorp 1 samt exploatering av Rinkebystråket.

45 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

46 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

47 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S). RV

Dnr 334-639/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

49 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2011:149. Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas. Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP). RIV

51 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

52 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V). RI

53 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

54 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

55 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S). RI

56 Utl. 2011:163. Strategi mot främlingsfientlighet och rasism. Motion (2010:25) av Teres Lindberg (S). RII

57 Utl. 2011:164. Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism. Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP). RII

58 Utl. 2011:165. Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism. Motion (2010:29) av Paul Lappalainen (MP). RII

59 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S). RIV

60 Utl. 2011:177. Industriprogram för Stockholm. Motion (2011:4) av Carin Jämtin (S). RI

61 Utl. 2011:178. Genomförande av jämställdhetsanalys och upprättande av ett jämställdhetsbokslut för att Stockholm ska bli jämställt. Motion (2011:36) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

62 Utl. 2011:179. Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm. Motion (2008:45) av Roger Mogert (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 11 oktober 2010. RIV

63 Utl. 2011:180. Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm. Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S). RIV

64 Utl. 2012:11. Namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen. Motion (2011:40) av Karin Hanqvist (S). RIII

65 Utl. 2012:12. Ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Motion (2011:45) av Per Olsson (MP). RIV

66 Utl. 2012:13. Hemtjänsten. Motion (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S). RV

67 Utl. 2012:14. Avgiften till familjerådgivning. Motion (2011:5) av Roger Mogert (S). RVII

68 Utl. 2012:20. Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar. Motion (2011:14) av Karin Wanngård (S). RV

69 Utl. 2012:21. Internationellt språklyft inom äldreomsorgen. Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP). RV

70 Utl. 2012:22. Levande förortscentrum. Motion (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V). RV

71 Utl. 2012:23. Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden. Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S). RVIII

72 Utl. 2012:24. Inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst. Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RVIII

73 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

74 Utl. 2012:26. Kulturbussar. Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V). RVIII

75 Utl. 2012:27. Traineeprogram för Stockholms stad. Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP). RI

76 Utl. 2012:34. Teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby. Motion (2011:58) av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S). RVIII

77 Utl. 2012:44. Avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter. Motion (2011:8) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

78 Utl. 2012:45. Jämställd lönepolitik. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

79 Utl. 2012:46. Tidigare insatser vid flyktingmottagande i Stockholms stad. Motion (2011:22) av Rebecca Adami (MP). RII

80 Utl. 2012:47. Uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky. Motion (2011:74) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RIII

81 Utl. 2012:48. Ersättningsnivåer inom demensvården. Motion (2011:48) av Mirja Räihä (S). RV

82 Utl. 2012:49. Utevistelser för äldre. Motion (2011:49) av Katarina Luhr m.fl. (MP). RV

83 Utl. 2012:50. Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa. Motion (2011:7) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RVII

NYA MOTIONER, Rotel II

84 Utl. 2012:55. Krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommunikationsterminal Centralen och Sveriges största turistattraktioner på Djurgården. Motion (2011:3) av Jan Valeskog (S).

85 Utl. 2012:56. Sandlådor för halkbekämpning. Motion (2011:21) av Åke Askensten m.fl. (MP).

86 Utl. 2012:57. Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Motion (2011:24) av Karin Rågsjö och Måns Almqvist (båda V).

87 Utl. 2012:58. En mer långsiktig arbetsmarknadspolitik. Motion (2011:44) av Karin Wanngård m.fl. (S).

Rotel III

88 Utl. 2012:59. Ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm. Motion (2011:20) av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda V).

89 Utl. 2012:60. Uppkallande av en plats efter Margaretha Krook. Motion (2011:76) av Tomas Rudin och Eva-Louise Erlandsson Slorach (båda S).

Rotel VII

90 Utl. 2012:61. Förbättrad situation för hemlösa i Stockholm. Motion (2011:13) av Annika Ödebrink (S).

Rotel I

91 Utl. 2012:62. Bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Motion (2011:55) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V).

92 Utl. 2012:63. Satsning på personalen inom äldreomsorgen. Motion (2011:63) av Ann-Margarethe Livh och Torun Boucher (båda V).

93 Nr 2012:16 av Awad Hersi (MP) om sociala oroligheter i Järva. RV

§3 Interpellation om smygprivatiseringen för att slippa betala för marknads­värdet (nr2011:42)

Dnr 327-1909/2011

Ann-Margarethe Livh (V) hade lämnat in en interpellation om smygprivatise­ringen för att slippa betala för marknadsvärdet.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Ann-Margarethe Livh och borgarrådet Nordin.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2011:43.

§5 Interpellation om snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen (nr2011:44)

Dnr 327-2031/2011

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om snabba åtgärder vid brister inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, Karin Rågsjö, borgarrådet Larsson samt Jackie Nylander.

§6 Interpellation om trafikforskares nedgörande kritik av spårvägsplaner i Stockholm (nr2011:45)

Dnr 314-2032/2011

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om trafikforskares nedgö­rande kritik av spårvägsplaner i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Hamilton samt Åke Askensten.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 och 58 för år 2011 samt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 för år 2012.

§8 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 93 på fö­redragningslistan före punkt nr 36.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:10) av Åke Askensten (MP) om bevarande av loppmarknaden på Hötorget
Dnr 305-549/2012;

2. (2012:11) av Tomas Rudin (S) om behovet av nya ytor för ett modernt fungerande stadsbibliotek
Dnr 328-558/2012;

3. (2012:12) av Ann Mari Engel (V) om en oberoende granskning av den misslyckade upphandlingen av IT
Dnr 031-559/2012;

4. (2012:13) av Leif Rönngren (S) om hemliga utförsäljningar och regel­verket i aktiebolagslagen om att verka för bolagets bästa och personligt ansvar
Dnr 023-560/2012;

5. (2012:14) av Jan Valeskog (S) om de undermåliga möjligheterna till återvinning av grovsopor i norra Stockholms innerstad
Dnr 303-561/2012;

6. (2012:15) av Stefan Nilsson (MP) om dödsfall på Vädurens servicehus i samband med ombildning av servicehus
Dnr 327-596/2012;

7. (2012:16) av Awad Hersi (MP) om sociala oroligheter i Järva
Dnr 336-619/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Kostnader för försörjningsstöd i Stockholm

Borgarrådet Wanngård (S) ställde en fråga om kostnader för försörjningsstöd i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård och Nordin.

Fråga nr 2. Stigande underskott för försörjningsstöd, är inte det ett misslyck­ande?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: Stigande underskott för försörjningsstöd, är inte det ett misslyckande?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Försäljningar av allmännyttiga bostäder

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om försäljningar av allmännyttiga bostä­der.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Nordin.

Fråga nr 4. Stockholm som Fair Trade City

Stefan Nilsson (MP) ställde en fråga om Stockholm som Fair Trade City.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 5. Narkotikaläget är skarpt, vad vidtar staden för åtgärder?

Jackie Nylander (V) ställde frågan: Narkotikaläget är skarpt, vad vidtar staden för åtgärder?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 6. Sommarjobb för unga stockholmare

Tara Twana (S) ställde en fråga om sommarjobb för unga stockholmare.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tara Twana och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Hyresgaranti för unga

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om hyresgaranti för unga.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 8. Förskola på obekväm arbetstid

Karin Ehlin Kolk (S) ställde en fråga om förskola på obekväm arbetstid.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Ehlin Kolk och borgarrådet Nordin.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 30 mars 2012

Beslut (30 mars) med anledning av överklagande av länsstyrelsens beslut (16mars 2011) avseende Tillämpning av plan- och bygglagen.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 3 april 2012

Beslut (3 april) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (be­slut 28 november 2011) avseende Norra Djurgårdsstaden. Överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Västra samt anläggande av sopsuganläggning i Hjorthagen. Genomförandebeslut 3.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-806/2010

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 16 april 2012

Beslut (16 april) med anledning av överklagat avgörande av Regeringen, Miljö­departementet (7 april 2011) avseende Förslag till detaljplan för Sädesärlan 6 m.m. i stadsdelen Östermalm, Dp 2006-01860-54.

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna från bostadsrättsföreningen Piplärkan och från EH.

Högsta förvaltningsdomstolen avslår övriga ansökningar.

Dnr 311-901/2009

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 18 april 2012

Beslut (18 april) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (2 april) avseende Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Inriktningsbeslut för hela reno­veringen samt genomförandebeslut för etapp 1

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 314-2155/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 18 april 2012

Beslut (18 april) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (2 april) avseende Begäran om gemensamt utträde ur överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskild boendeform i annan kommun inom lä­net, utlåtandet 2002:83 RVI

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 327-117/2012

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 4 april 2012

Beslut (4 april) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 2 december 2011) avseende detaljplan för området vid kv.Martallen i Stockholms kommun.

Mark- och miljödomstolens ordförande förklarar synen avslutad.


Mark- och miljödomstolens beslut

av den 18 april 2012

Beslut (18 april) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 1 december 2011) avseende Förslag till detaljplan för fastigheten Attesten 1 m.m.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Revisionen för Storstockholms Brandförsvarsförbunds beslut

av den 3 april

Revisionsberättelse för Storstockholms Brandförsvarsförbund för år 2011

Dnr 124-633/2012.

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 30april 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014

Förslag från socialnämnden (utl.2012:43)

Dnr 325-2183/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:43 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag från socialnämnden av Stockholms stads program för kvinnofrid mot våld i nära relationer 2012 - 2014.

Ordet innehades av borgarrådet König Jerlmyr, Emilia Bjuggren, Ann-Katrin Åslund, Stina Bengtsson, Tara Twana, Bengt Sandberg, Ewa Samuelsson, Stefan Nilsson, Karin Rågsjö, Gulan Avci, Jonas Eklund, Yvonne Fernell-Ingelström, Kaj Nordquist, Rahma Dirie och Jackie Nylander.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Karin Rågsjös (V) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

1. Reviderat program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer i 2012-2014 godkänns med hänvisning till vad som sägs i detta utlåtande, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att föreslå vilka indikatorer som ska inar­betas i budget 2013.

3. I programmet ersätts lagen om besöksförbud med lagen om kontaktför­bud.

§15 Norra Länken och Bellevueparken

Lägesrapport, tilläggsavtal och genomförandebeslut parkprogrammet (utl.2012:52)

Dnr 314-2606/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:52 behandlades. Utlåtandet gäller en läges­rapport samt tilläggsavtal och genomförandebeslut parkprogrammet Norra Län­ken och Bellevueparken.

Ordet innehades av Emilia Hagberg, borgarrådet Hamilton, Åke Askensten, bor­garrådet Rudin, Daniel Forslund och Stellan Hamrin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Lägesrapport för Norra Länken godkänns.

2. Tilläggsavtal 4 till genomförandeavtal för Norra Länken med Trafikverket godkänns, bilaga till utlåtandet.

Det antecknades till protokollet att Sten Nordin (M) ej deltog i beslutet p.g.a. jäv.

§16 Detaljplan för Farsta 2:1, Ullerudsbacken i stadsdelen Farsta Strand Dp2007-36742-54 (utl.2012:53)

Dnr 311-449/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:53 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Farsta 2:1 i stadsdelen Farsta Strand.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, borgarrådet Rudin, Mariana Moreira Duarte, Mats Lindqvist, Björn Ljung, Gunnar Sandell, Roland Bjurström, Stellan Hamrin och Christer Mellstrand.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Mariana Moreira Duarte (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för Farsta 2:1, Ullerudsbacken i stadsdelen Farsta Strand, Dp2007-36742-54 antas.

§17 Överenskommelse mellan Stockholms stad och AB Familjebostäder om överlåtelse av fastigheterna Kvarnspelet 1, Kvarntorpet 1, Enfotakvarnen 1, Tullkvarnen 1, Hemkvarnen 1 och Hinderstorp 1 samt exploatering av Rin­kebystråket (utl.2012:54)

Dnr 302-2602/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:54 behandlades. Utlåtandet gäller en över­enskommelse mellan Stockholms stad och AB Familjebostäder i syfte att bygga om en del av Rinkebystråket i Rinkeby.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Larsson, Jonas Nilsson, Ann Mari Engel, Martin Michel, Mehdi Oguzoy, Björn Ljung, borgarrådet Wanngård och Awad Hersi.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Köpeavtal mellan Stockholms stad och AB Familjebostäder om överlåtel­se av fastigheterna Kvarnspelet 1, Kvarntorpet 1, Enfotakvarnen 1, Tull­kvarnen 1, Hemkvarnen 1 och Hinderstorp 1 i Rinkeby till en köpeskilling om lägst 100,4 miljoner kronor plus värdet för tillkommande butiksbygg­rätter om cirka 6,4 miljoner kronor godkänns, bilaga 1 till utlåtandet.

2. Exploateringsnämnden medges rätt att vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet av försäljningen.

§18 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

Ordningsfråga

Ordet innehades av Karin Rågsjö (V) och Åke Askensten (MP) i en ordnings­fråga angående tidsutrymme för gemensam debatt om lika rättigheter innehål­lande sex motioner.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att godkänna ändring av behandlingsordningen ---------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§19 Motion om genomförande av jämställdhetsanalys och upprättande av ett jämställdhetsbokslut för att Stockholm ska bli jämställt (utl.2011:178)

Dnr 222-1065/2011

Motion om strategi mot främlingsfientlighet och rasism (utl.2011:163)

Dnr 334-2204/2010

Motion om medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism (utl.2011:164)

Dnr 332-2208/2010

Motion om Europarådets rekommendationer för städers motverkande av rasism (utl.2011:165)

Dnr 332-2210/2010

Motion om religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas (utl.2011:149)

Dnr 322-2360/2010

Motion om skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 11 oktober 2010 (utl.2011:179)

Dnr 322-1291/2008

Ordet innehades av Åsa Jernberg, borgarrådet Edholm, Sara Pettigrew, Yvonne Ruwaida, Emilia Bjuggren, Gulan Avci, Karin Rågsjö, Karin Ehlin Kolk, Christoffer Järkeborn, Ewa Samuelsson, Tina Ghasemi, borgarrådet Hamilton, Ann-Margarethe Livh, Awad Hersi, Arba Kokalari, Christina Elffors-Sjödin, Frida Johansson Metso, Måns Almqvist och Kaj Nordquist.

Utlåtande 2011:178

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:178 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att staden ska genomföra jämställdhetsanalys av kommunens alla verksamheter och att årligen upprätta jämställdhetsbokslut.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) och Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets re­servation i kommunstyrelsen,

dels av Sara Pettigrew (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2011:36) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Genomförande av en jämställdhetsanalys och upprättande av ett jämställdhetsbokslut för att Stockholm ska bli jämställt” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.


Utlåtande 2011:163

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:163 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Teres Lindberg (S) i vilken hon föreslår att en strategi utarbetas för hur staden med gemensamma krafter ska arbeta mot främlingsfi­entlighet och rasism.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Sara Pettigrew (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:25) av Teres Lindberg (S) om ”Strategi mot främlingsfientlig­het och rasism” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2011:164

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:164 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (MP) i vilken han föreslår att Stockholms stad ska ansöka om medlemskap i den Europeiska koalitionen av städer mot rasism.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Yvonne Ruwaida (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:27) av Paul Lappalainen (MP) om ”Medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism” anses besvarad med vad som an­förts i utlåtandet.

Utlåtande 2011:165

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:165 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (MP) i vilken han föreslår att stadsledningskontoret ska få i uppdrag att redovisa hur staden arbetar för att motverka rasism och diskriminering.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Sara Pettigrew (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2010:29) av Paul Lappalainen (MP) om ”Europarådets rekommen­dationer för städers motverkande av rasism” anses besvarad med vad som anförts i utlåtandet.

Utlåtande 2011:149

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:149 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen (MP) i vilken han yrkar att kom­munstyrelsen ska sända en skrivelse till regeringen med krav på en utredning om borttagandet av religion som skolämne.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2010:35) av Paul Lappalainen (MP) om ”Religionsutbildning är en kvarleva från statskyrkans tid och bör därmed avvecklas” avslås.

Utlåtande 2011:179

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:179 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert (S) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att införa ett riktat stöd till skolor och utbildning för de na­tionella minoriteterna.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Måns Almqvist (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2008:45) av Roger Mogert (S) om ”Skolans roll i att stärka de na­tionella minoriteternas ställning i Stockholm” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§20 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 144, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 162, 166, 177 och 180 för år 2011 samt nr11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49 och 50 för år 2012.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 och 63 för år 2012.

§21 Motioner

Under tiden 3 – 23 april 2012 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2012:21) av Per Olsson (MP) om policy för bedömning i skolan
Dnr 322-660/2012;

2. (2012:22) av Tomas Rudin m.fl. (S) om stadsdelarnas ansvar för funk­tionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter
Dnr 326-661/2012;

3. (2012:23) av Emilia Bjuggren (S) om ett program för sexuell hälsa i Stockholm
Dnr 325-662/2012;

4. (2012:24) av Karin Rågsjö (V) om tio kraftfulla insatser mot barnfattig­domen i Stockholms stad med sikte på en nollvision
Dnr 325-663/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.39.