Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-05-07

Sammanträde 2012-05-07

Datum
Klockan
15:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 15.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2011:38 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare. RIV

Dnr 321-1798/2011 (framställd 26/9, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2011:39 av Karin Rågsjö (V) om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete. RIV

Dnr 321-1799/2011 (framställd 26/9, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2011:43 av Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) om Ross Tensta gymnasium. RIV

Dnr 322-1973/2011 (framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2011:46 av Abdo Goriya (S) om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm. RII

Dnr 331-2033/2011 (framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2011:47 av Kaj Nordquist (S) om livsfarliga övergångsställen. RII

Dnr 314-2196/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2011:48 av Kaj Nordquist (S) om stöd till elever med funktionsnedsättning i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-2197/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2011:49 av Ann Mari Engel (V) om åtgärder mot skolor som saknar skolbibliotek. RIV

Dnr 322-2198/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2011:50 av Karin Rågsjö (V) om det dåliga resultatet för staden i Skolinspektionens rapport om Komvux och SFI. RII

Dnr 331-2199/2011 (framställd 28/11, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2011:51 av Eivor Karlsson (MP) om bättre stöd till de "glömda barnen" med missbrukande föräldrar. RVII

Dnr 325-2200/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:52 av Awad Hersi (MP) om parker och kulturskatter i Västerort. RII

Dnr 319-2201/2011 (framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:53 av Ann-Margarethe Livh (V) om Järvalyftet och hur revisorernas kritik mot hanteringen av ytterstadspengarna följs upp. RV

Dnr 336-2323/2011 (framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:54 av Malte Sigemalm (S) om Brandstationen i Midsommarkransen - En plats för lokal utveckling i världsklass. RI

Dnr 313-2474/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:55 av Emilia Bjuggren (S) om tillgången till skogsmark för stockholmarna. RI

Dnr 302-2475/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2011:56 av Jan Valeskog (S) om förestående brist på förskollärare, grundskole- och gymnasielärare samt yrkeslärare i Stockholm. RIV

Dnr 322-2476/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2011:57 av Jan Valeskog (S) om den kraftiga överkapaciteten på gymnasieskolorna i Stockholms län. RIV

Dnr 323-2477/2011 (framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2011:58 av Karin Rågsjö (V) om äldrepeng som gräddfil på äldremarknaden och ytterligare ett steg i privatiseringen. RV

Dnr 327-2478/2011 (framställd 30/1, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2012:1 av Roger Mogert (S) om elever kan rekommendera sin skola. RIV

Dnr 322-252/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2012:2 av Mirja Räihä (S) om vilket ansvar staden har när upphandlade äldreboenden går i konkurs. RV

Dnr 327-253/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2012:3 av Tomas Rudin (S) om nolltoleransens effekter och kostnader. RII

Dnr 329-254/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2012:4 av Eivor Karlsson (MP) om barnomsorg på obekväma tider. RIV

Dnr 321-255/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2012:5 av Karin Rågsjö (V) om förskolor som handelsvara. RIV

Dnr 321-349/2012 (framställd 12/3, bordlagd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2012:6 av Salar Rashid (S) om "Sovstäder". RV

Dnr 336-429/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2012:7 av Ann-Margarethe Livh (V) om varför inte all personal återanställs i verksamheten när entreprenör går i konkurs. RI

Dnr 201-431/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2012:8 av Ann Mari Engel (V) om offentlighetsprincipens tillämpning inom stadens bostadsbolag. RV

Dnr 016-432/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2012:9 av Eivor Karlsson (MP) om dålig ventilation och radonproblem i skolor. RVI

Dnr 322-434/2012 (framställd 2/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2012:10 av Åke Askensten (MP) om bevarande av loppmarknaden på Hötorget. RVIII

Dnr 305-549/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2012:11 av Tomas Rudin (S) om behovet av nya ytor för ett modernt fungerande stadsbibliotek. RVIII

Dnr 328-558/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2012:12 av Ann Mari Engel (V) om en oberoende granskning av den misslyckade upphandlingen av IT. RI

Dnr 031-559/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2012:13 av Leif Rönngren (S) om hemliga utförsäljningar och regelverket i aktiebolagslagen om att verka för bolagets bästa och personligt ansvar. RI

Dnr 023-560/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2012:14 av Jan Valeskog (S) om de undermåliga möjligheterna till återvinning av grovsopor i norra Stockholms innerstad. RII

Dnr 303-561/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2012:15 av Stefan Nilsson (MP) om dödsfall på Vädurens servicehus i samband med ombildning av servicehus. RV

Dnr 327-596/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2012:16 av Awad Hersi (MP) om sociala oroligheter i Järva. RV

Dnr 336-619/2012 (framställd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

34 Nr 2012:17 av Eivor Karlsson (MP) om servicehusens framtid och ombyggnadskraven. RV

35 Nr 2012:18 av Eivor Karlsson (MP) om minskande boendetider inom vård- och omsorgsboenden. RV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

41 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:19, i vad avser val av fem nämndemän i Solna tingsrätt och elva nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:12, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:14, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:15, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:16, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2011:19, i vad avser val av tre ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2012:1, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt och fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2012:4, i vad avser val av ett ombud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), en nämndeman i Solna tingsrätt, en ersättare i socialnämnden och en ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte.
Mem. 2012:5, i vad avser val av en ledamot i exploateringsnämnden, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

42 Mem. 2012:6. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel III

43 Utl. 2012:64. Detaljplan för kvarteret Hästen i stadsdelen Norrmalm, Dp 2010-10515-54.

Rotel I

45 Utl. 2012:66. Ändringar av bolagsordningar i S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Livförsäkring AB.

Rotel I+V

46 Utl. 2012:67. Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Golvläggaren och Syllen, i Årstadal. Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems förvärv av aktierna i Fastighets AB Syl 3 i samband med nyproduktion inom kv. Golvläggaren och Syllen, i Årstadal.

47 Utl. 2012:68. AB Familjebostäders förvärv av bolag med tillhörande nyproduktion i kv. Pendlaren 1 i Älvsjö.

48 Utl. 2012:69. AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB.

49 Utl. 2012:70. AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB.

50 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

51 Utl. 2011:144. Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Motion (2010:23) av Margareta Johansson och Ann-Margarethe Livh (båda V). RV

52 Utl. 2011:145. Framtagande av plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv. Motion (2011:28) av Tomas Rudin (S). RV

Dnr 334-639/2011 (bordlagd 7/11, 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2011:146. Nedgrävning av Essingeleden. Motion (2010:43) av Jari Visshed (S). RI

Dnr 314-2808/2010 (bordlagd 23/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Utl. 2011:152. Satsning på ungdomar, fritid och nykterhet. Motion (2010:42) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RVII

56 Utl. 2011:153. Stopp för utförsäljning av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee. Motion (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V). RI

57 Utl. 2011:154. Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26) av Malte Sigemalm (S). RII

58 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

59 Utl. 2011:162. Omvandling av stadens kajer till gröna strövområden. Motion (2010:40) av Tomas Rudin (S). RI

60 Utl. 2011:166. Avsevärda förbättringar av rutiner i förskoleköken i ett Stockholm i världsklass. Motion (2010:3) av Malte Sigemalm (S). RIV

61 Utl. 2011:177. Industriprogram för Stockholm. Motion (2011:4) av Carin Jämtin (S). RI

62 Utl. 2011:180. Utveckling av Jämför Service för skolorna i Stockholm. Motion (2011:37) av Jan Valeskog (S). RIV

63 Utl. 2012:11. Namn på plats eller gata uppkallad efter Elise Ottesen Jensen. Motion (2011:40) av Karin Hanqvist (S). RIII

64 Utl. 2012:12. Ett dokumenterat arbetssätt för att fler ska fullfölja sin gymnasieutbildning. Motion (2011:45) av Per Olsson (MP). RIV

65 Utl. 2012:13. Hemtjänsten. Motion (2011:34) av Mirja Räihä Järvinen (S). RV

66 Utl. 2012:14. Avgiften till familjerådgivning. Motion (2011:5) av Roger Mogert (S). RVII

67 Utl. 2012:20. Stadens ansvar för användandet av hela Stockholm vid lokalisering av förvaltningar. Motion (2011:14) av Karin Wanngård (S). RV

68 Utl. 2012:21. Internationellt språklyft inom äldreomsorgen. Motion (2011:30) av Christopher Ödmann (MP). RV

69 Utl. 2012:22. Levande förortscentrum. Motion (2011:32) av Ann-Margarethe Livh (V). RV

70 Utl. 2012:23. Nytt operahus till Stockholms ytterstadsområden. Motion (2011:1) av Malte Sigemalm (S). RVIII

71 Utl. 2012:24. Inrättande av "offentliga ateljéer", ytor för gatukonst. Motion (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RVIII

72 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

73 Utl. 2012:26. Kulturbussar. Motion (2011:46) av Ann Mari Engel (V). RVIII

74 Utl. 2012:27. Traineeprogram för Stockholms stad. Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP). RI

75 Utl. 2012:34. Teaterverksamhet i S:t Jacobi, Vällingby. Motion (2011:58) av Kaj Nordquist och Bengt Roxne (båda S). RVIII

76 Utl. 2012:44. Avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter. Motion (2011:8) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

77 Utl. 2012:45. Jämställd lönepolitik. Motion (2011:56) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

78 Utl. 2012:46. Tidigare insatser vid flyktingmottagande i Stockholms stad. Motion (2011:22) av Rebecca Adami (MP). RII

79 Utl. 2012:47. Uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky. Motion (2011:74) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RIII

80 Utl. 2012:48. Ersättningsnivåer inom demensvården. Motion (2011:48) av Mirja Räihä (S). RV

81 Utl. 2012:49. Utevistelser för äldre. Motion (2011:49) av Katarina Luhr m.fl. (MP). RV

82 Utl. 2012:50. Tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa. Motion (2011:7) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S). RVII

83 Utl. 2012:55. Krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommunikationsterminal Centralen och Sveriges största turistattraktioner på Djurgården. Motion (2011:3) av Jan Valeskog (S). RII

84 Utl. 2012:56. Sandlådor för halkbekämpning. Motion (2011:21) av Åke Askensten m.fl. (MP). RII

85 Utl. 2012:57. Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Motion (2011:24) av Karin Rågsjö och Måns Almqvist (båda V). RII

86 Utl. 2012:58. En mer långsiktig arbetsmarknadspolitik. Motion (2011:44) av Karin Wanngård m.fl. (S). RII

87 Utl. 2012:59. Ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm. Motion (2011:20) av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda V). RIII

88 Utl. 2012:60. Uppkallande av en plats efter Margaretha Krook. Motion (2011:76) av Tomas Rudin och Eva-Louise Erlandsson Slorach (båda S). RIII

89 Utl. 2012:61. Förbättrad situation för hemlösa i Stockholm. Motion (2011:13) av Annika Ödebrink (S). RVII

90 Utl. 2012:62. Bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Motion (2011:55) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V). RI

91 Utl. 2012:63. Satsning på personalen inom äldreomsorgen. Motion (2011:63) av Ann-Margarethe Livh och Torun Boucher (båda V). RI

NYA MOTIONER, Rotel IV

92 Utl. 2012:71. Avgiftsfri kollektivtrafik för Stockholms gymnasieelever. Motion (2011:61) av Emilia Bjuggren (S).

Rotel V

93 Utl. 2012:72. Stärkt företagande i Östra Söderort - Vision Skarpnäcksfältet. Motion (2011:54) av Maria Hannäs (V).

§2 Interpellation om begränsningar i barnomsorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utfö­rare (nr2011:38)

Dnr 321-1798/2011

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om begränsningar i barnom­sorgens öppettider i Stockholms stad under sommaren och skillnader mellan kommunala och privata utförare.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Edholm.

§3 Interpellation om begränsningar i förskolornas öppettider och hur det på­verkar föräldrars arbete (nr2011:39)

Dnr 321-1799/2011

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om begränsningar i försko­lornas öppettider och hur det påverkar föräldrars arbete.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Edholm.

§4 Interpellation om Ross Tensta gymnasium (nr2011:43)

Dnr 322-1973/2011

Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) hade lämnat in en interpellation om Ross Tensta gymnasium.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 oktober 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ingegerd Akselsson Le Douaron, borgarrådet Edholm samt Karin Rågsjö.

§5 Interpellation om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm (nr2011:46)

Dnr 331-2033/2011

Abdo Goriya (S) hade lämnat in en interpellation om långtidsarbetslösheten bland unga i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Abdo Goriya, Karin Rågsjö, borgarrådet Hamilton samt Ingegerd Akselsson Le Douaron.

§6 Interpellation om livsfarliga övergångsställen (nr2011:47)

Dnr 314-2196/2011

Kaj Nordquist (S) hade lämnat in en interpellation om livsfarliga övergångs­ställen.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Kaj Nordquist, Åke Askensten, Stellan Hamrin samt borgarrådet Hamilton.

§7 Interpellation om stöd till elever med funktionsnedsättning i Stockholms skolor (nr2011:48)

Dnr 322-2197/2011

Kaj Nordquist (S) hade lämnat in en interpellation om stöd till elever med funktionsnedsättning i Stockholms skolor.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Kaj Nordquist, Eivor Karlsson, borgarrådet Edholm, Ewa Samuelsson och Måns Almqvist.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 och 58 för år 2011 samt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 för år 2012.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:17) av Eivor Karlsson (MP) om servicehusens framtid och om­byggnadskraven
Dnr 327-658/2012;

2. (2012:18) av Eivor Karlsson (MP) om minskande boendetider inom vård- och omsorgsboenden
Dnr 327-659/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Sociala krav vid upphandling

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om sociala krav vid upphandling.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 2. Avser du att komma med åtgärdsförslag med anledning av den se­naste rapporten om att många cyklister skadas i trafiken?

Åke Askensten (MP) ställde frågan: Avser du att komma med åtgärdsförslag med anledning av den senaste rapporten om att många cyklister skadas i trafiken?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Sprutbyte

Jackie Nylander (V) ställde en fråga om sprutbyte.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet König Jerlmyr.

Fråga nr 4. Krympningen av idrottsanläggning inom Kristinebergshöjden

Jari Visshed (S) ställde en fråga om krympningen av idrottsanläggning inom Kristinebergshöjden.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jari Visshed och borgarrådet Kevius.

Fråga nr 5. Söderortsvisionen

Ewa Larsson (MP) ställde en fråga om Söderortsvisionen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Larsson och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 6. Kvaliteten på studierådgivningen för Komvux

Karin Rågsjö (V) ställde en fråga om kvaliteten på studierådgivningen för Kom­vux.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Ökade klyftor i skolan

Karin Ehlin Kolk (S) ställde en fråga om ökade klyftor i skolan.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Ehlin Kolk och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 8. Integrering av modersmålsundervisningen i skolschemat

Awad Hersi (MP) ställde en fråga om integrering av modersmålsundervisningen i skolschemat.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Awad Hersi och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 9. Granskning av IT-upphandling

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om granskning av IT-upphandling.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 25 april 2012

Beslut (25 april) med anledning av överklagat beslut hos Länsstyrelsen i Stock­holms län (beslut 10 februari) avseende Förslag till detaljplan för del av Djur­gården 1:1 i stadsdelen Djurgården, Hazeliusbacken 19, Cirkus (nytt scenhus).

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Dnr 311-1478/2011

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 27 april 2012

Beslut (27 april) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (4 april 2011) avseende Central upphandling av vård och omsorgsboenden.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 125-2426/2010

Mark- och miljööverdomstolens beslut

av den 3 maj 2012

Beslut (3 maj) med anledning av överklagat avgörande (7 mars) hos Mark- och miljödomstolen avseende detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1, Stockholms kommun. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 26 april 2012

Beslut (26 april) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 18 april) avseende Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Inriktningsbe­slut för hela renoveringen samt genomförandebeslut för etapp 1.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 314-2155/2011

§12 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 7.

§13 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 14 maj 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§14 Fyllnadsval (mem. 2010:19, mem. 8, 12, 14, 15, 16 och 19 för år 2011 samt mem. 1, 4 och 5 för år 2012)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 2010:19, memorial 8, 12, 14, 15, 16 och 19 för år 2011 samt mem. 1, 4 och 5 för år 2012 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av fyra nämndemän i Solna tingsrätt, nionämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2010:19), en nämndeman i Söder­törns tingsrätt (mem.2011:8), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:12), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2011:14), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2011:15), en nämndeman i Solna tings­rätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2011:16), en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, en ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd (mem. 2011:19), fyra nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2012:1), ett om­bud i Kommunförbundet Stockholms Län (KSL), en nämndeman i Solna tings­rätt, en ersättare till Mälardalsrådets rådsmöte (mem. 2012:4) och en nämnde­man i Stockholms tingsrätt (mem. 2012:5).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2010:19

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Barbro Norgren Forsberg (MP);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Martina Wilkman (M), Margot Hedlin (FP);

Memorial 2011:19

i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Kristina Öberg (S);


Memorial 2012:1

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndemän: Zeikiye Güler (S), Cagla Ersoy (S);

Memorial 2012:4

i socialnämnden för tiden till och med 2012:

till ersättare: Anna-Klara Müntzing (MP);

Memorial 2012:5

i exploateringsnämnden för tiden till och med 2012:

till ledamot: Anna Bäcklund (MP);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Patrik Lind (FP).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2012:6; skrivelse 2)

Kommunstyrelsens memorial nr2012:6 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Christian Valtersson (MP)–ledamot i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Christian Valtersson (MP) – ledamot i arbetsmarknadsnämnden, Frida Jacobsson (M) – ersät­tare i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Johan Scott (OPOL) – le­damot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Jonas Naddebo (C) – le­damot i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, Nikta Nabavi (S) – le­damot i Bromma stadsdelsnämnd – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.


Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i arbetsmarknadsnämnden, en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, en ledamot i Hägersten-Lil­jeholmens stadsdelsnämnd, en ledamot i Bromma stadsdelsnämnd och tre nämn­demän i Solna tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för tiden till och med 2012:

till ersättare: Ellinor Fornebrant (M);

i Solna tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Tatjana Kovacic (M),

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med 2014:

till nämndeman: Kerstin Dhuner (M).

§16 Detaljplan för kvarteret Hästen i stadsdelen Norrmalm, Dp 2010-10515-54 (utl.2012:64)

Dnr 311-588/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:64 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för kvarteret Hästen i stadsdelen Norrmalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Detaljplanen för kvarteret Hästen i stadsdelen Norrmalm, Dp2010-10515-54, antas.

§17 Detaljplan för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2008-07542-54 (utl.2012:65)

Dnr 311-589/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:65 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Maria Hannäs, Erik Slottner, borgarrå­det Helldén, Björn Ljung och Stellan Hamrin.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kom­mun­styrelsen innebärande återremiss,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Maria Hannäs (V) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommun­fullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Detaljplanen för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2008-07542-54, antas.

§18 Ändringar av bolagsordningar i S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Livförsäkring AB (utl.2012:66)

Dnr 023-383/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:66 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändringar av bolagsordningar i S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Livförsäkring AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Nya bolagsordningar för S:t Erik Försäkrings AB och S:t Erik Livförsäk­ring AB godkänns enligt bilaga 1 och 2 till utlåtandet.

2. Till ny ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB, för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015, utses Sophia Hansson (OPOL).

§19 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder inom kv. Golvläggaren och Syllen, i Årstadal

Dnr 023-341/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:67 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bo­städer inom kv. Golvläggaren och Syllen, i Årstadal och dels ett ärende om ge­nomförandebeslut gällande AB Stockholmshems förvärv av aktierna i Fastighets AB Syl 3 i samband med nyproduktion inom kv. Golvläggaren och Syllen, i År­stadal.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Inriktningen för nyproduktion om ca 400 hyreslägenheter med komplette­rande lokaler, inom kv. Golvläggaren och Syllen, till en total invester­ingsutgift om 1 106 mnkr godkänns.

2. AB Stockholmshems förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Syl 3 (org.nr. 556660-5555) godkänns.

3. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge AB Stockholmshem i uppdrag att genomföra förvärv av aktierna i Fastighets AB Syl 3 samt teckna erfor­derliga avtal.

4. Finansiering av erforderligt aktiekapital sker genom nyupplåning från sta­den till gällande villkor.

5. Ny styrelse för Fastighets AB Syl 3 för tiden till och med ordinarie års­stämma 2015 utses enligt följande.
till ledamöter: Mikael de Faire, ordförande (OPOL), Svante Larsson (OPOL) och Bengt Kylerud (OPOL).

6. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Fastighets AB Syl 3 för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015 utses enligt följande.
till lekmannarevisor: Bengt Leijon (M)
till lekmannarevisorssuppleant: Barbro Hedman (S).

7. Ny bolagsordning för Fastighets AB Syl 3, bilaga 2 till utlåtandet, god­känns.

§20 AB Familjebostäders förvärv av bolag med tillhörande nyproduktion i kv. Pendlaren 1 i Älvsjö (utl.2012:68)

Dnr 023-342/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:68 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om AB Familjebostäders förvärv av bolag med tillhörande nyproduktion i kv. Pendlaren 1 i Älvsjö.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, borgarråden Larsson och Rudin, Björn Ljung och borgarrådet Mogert.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. AB Familjebostäders förvärv av samtliga aktier i Maxera Bostad 5 AB (org.nr. 556751-6223), under namnändring, med tillhörande nyproduktion i kv. Pendlaren 1 baserat på ett fastighetsvärde om 311 mnkr och på öv­riga villkor som anges i utlåtandet, godkänns.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas ge AB Familjebostäder i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.

3. AB Familjebostäders investeringsutgift om 311 mnkr godkänns.

4. Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.

5. Ny styrelse för Maxera Bostad 5 AB (org.nr. 556751-6223), under namn­ändring, för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015 utses enligt föl­jande.
till ledamöter: Magdalena Bosson, ordförande (OPOL), Ingvar Andreasson (OPOL), Thomas Stadig (OPOL) och Peter Wickberg (OPOL).

6. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Maxera Bostad 5 AB (org.nr556751-6223), under namnändring, för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015 utses enligt följande.
till lekmannarevisor: Sven Lindeberg (FP)
till lekmannarevisorssuppleant: Amanj Mala-Ali (S).

7. Ny bolagsordning för Maxera Bostad 5 AB (org.nr. 556751-6223), under namnändring, bilaga till utlåtandet, godkänns.

§21 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att punkterna nr 48 och 49 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§22 AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB (utl.2012:69)

Dnr 023-343/2012

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB (utl.2012:70)

Dnr 023-344/2012

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Yvonne Ruwaida, Ann-Margarethe Livh, borgarråden Wanngård och Nordin, Jonas Nilsson, Emilia Bjuggren, bor­garrådet Edholm, Erik Slottner, Ann Mari Engel, Björn Ljung, borgarrådet Mogert, Abit Dundar, Karin Hanqvist, Mehdi Oguzsoy, Helen Törnqvist, borgarrådet Helldén, Berthold Gustavsson, borgarrådet Rudin, Bengt Sandberg och Jackie Nylander.

Utlåtande 2012:69

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:69 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blacke­berg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S), borgarrådet Helldén (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) bifall till följande:

1. Att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet för att i detalj redo­visa hur de medel som frigörs med anledning av eventuella försäljningar ska användas.

2. Samt därutöver anföra
Motivet till försäljningen uppges vara att finansiera fler bostadsbyggnads­projekt. I nuläget finns alltför få markanvisningar och projekt inom bola­gen och det går inte att uppvisa projekt som skulle motivera en försälj­ning. Bolagets ekonomiska ställning är god och grunden till försäljningen tycks därför inte ha koppling till den situation som råder i bolagen. Samt klargöra huruvida styrelsen i bostadsbolagen var tillräckligt informerade vid beredningen av försäljningen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

Utlåtande 2012:70

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:70 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S), borgarrådet Helldén (MP) och Ann-Margarethe Livh (V) bifall till följande:

1. Att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet för att i detalj redo­visa hur de medel som frigörs med anledning av eventuella försäljningar ska användas.

2. Samt därutöver anföra
Motivet till försäljningen uppges vara att finansiera fler bostadsbyggnads­projekt. I nuläget finns alltför få markanvisningar och projekt inom bola­gen och det går inte att uppvisa projekt som skulle motivera en försälj­ning. Bolagets ekonomiska ställning är god och grunden till försäljningen tycks därför inte ha koppling till den situation som råder i bolagen. Samt klargöra huruvida styrelsen i bostadsbolagen var tillräckligt informerade vid beredningen av försäljningen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§23 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 144, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 162, 166, 177 och 180 för år 2011 samt nr11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 och 63 för år 2012.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 71 och 72 för år 2012.

§24 Interpellation om åtgärder mot skolor som saknar skolbibliotek (nr2011:49)

Dnr 322-2198/2011

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ann Mari Engel (V) om åtgärder mot skolor som saknar skolbibliotek.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 8.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel och borgarrådet Edholm.

§25 Interpellation om det dåliga resultatet för staden i Skolinspektionens rap­port om Komvux och SFI (nr2011:50)

Dnr 331-2199/2011

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Karin Rågsjö (V) om det dåliga resultatet för staden i Skolinspektionens rapport om Komvux och SFI.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 9.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

§26 Motioner

Under tiden 24 april – 7 maj 2012 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2012:25) av Malte Sigemalm (S) om kontroll och uppföljning av båt­uppläggningsplatser inom Stockholms stad – Miljödiplomering av båt­klubbar
Dnr 303-744/2012;

2. (2012:26) av Mirja Räihä (S) om biståndsbedömning, är den rättvis?
Dnr 327-745/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.01.