Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-09-24

Sammanträde 2012-09-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel VII

7 Utl. 2012:108. Riktlinjer för handläggning av budget- och skuldrådgivning.

8 Utl. 2012:109. Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län.

Rotel I

9 Utl. 2012:110. Ändrat hundrastområde i Solbergaskogen.

Rotel I+V

10 Utl. 2012:111. Ombyggnad av Torshamnsgatan mellan nya E18 och Vågögatan. Genomförandebeslut.

11 Utl. 2012:112. Försäljning av 49 fastigheter i Nynäshamn till Nynäshamns kommun.

Rotel II

12 Utl. 2012:113. Avtal för gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län.

Rotel III

13 Utl. 2012:114. Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Norra 2, Gasverksvägen (del av Hjorthagen 1:3 och Norra Djurgården 1:14) i stadsdelen Hjorthagen (560 lägenheter), Dp 2009-18084-54.

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

14 Nr 2012:4 av Eivor Karlsson (MP) om barnomsorg på obekväma tider. RIV

Dnr 321-255/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2012:5 av Karin Rågsjö (V) om förskolor som handelsvara. RIV

Dnr 321-349/2012 (framställd 12/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2012:11 av Tomas Rudin (S) om behovet av nya ytor för ett modernt fungerande stadsbibliotek. RVIII

Dnr 328-558/2012 (framställd 23/4, bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2012:16 av Awad Hersi (MP) om sociala oroligheter i Järva. RV

Dnr 336-619/2012 (framställd 23/4, bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2012:20 av Kaj Nordquist (S) om jämställdhet. RVII

Dnr 326-855/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2012:21 av Tomas Rudin (S) om hur liten allmännyttan ska bli i Stockholm. RV

Dnr 316-856/2012 (framställd 11/6, bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2012:22 av Tomas Rudin (S) om kostnaderna för genomförande av nya Slussen. RI

Dnr 311-857/2012 (framställd 11/6, bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2012:23 av Tomas Rudin (S) om försvunnen konst. RVIII

Dnr 328-858/2012 (framställd 11/6, bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2012:24 av Karin Rågsjö (V) om ökade avslag på ekonomiskt bistånd. RVII

Dnr 325-911/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2012:25 av Karin Rågsjö (V) om högst biståndstid sedan 1980. RVII

Dnr 325-912/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2012:27 av Jan Valeskog (S) om möjligheterna att lånefinansiera strategiskt viktig infrastruktur i Stockholm, exempelvis tunnelbana till Nacka. RI

Dnr 314-917/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2012:30 av Ann-Margarethe Livh (V) om det är acceptabelt att en tredjedel av de nyanställda i äldreomsorgen fortfarande är deltider. RI

Dnr 219-1252/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2012:31 av Emilia Bjuggren (S) om simkunnigheten i Stockholm. RIV

Dnr 322-1253/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2012:32 av Tomas Rudin (S) om de växande och olagligt långa bygglovtiderna i Stockholms stad. RIII

Dnr 319-1254/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

28 Nr 2012:33 av Awad Hersi (MP) om mer jämlika möjligheter för valdeltagandet i staden. RI

BORDLAGDA MOTIONER

29 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

31 Utl. 2012:14. Avgiften till familjerådgivning. Motion (2011:5) av Roger Mogert (S). RVII

32 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

33 Utl. 2012:44. Avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter. Motion (2011:8) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 325-307/2011 (bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Utl. 2012:46. Tidigare insatser vid flyktingmottagande i Stockholms stad. Motion (2011:22) av Rebecca Adami (MP). RII

35 Utl. 2012:57. Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Motion (2011:24) av Karin Rågsjö och Måns Almqvist (båda V). RII

36 Utl. 2012:61. Förbättrad situation för hemlösa i Stockholm. Motion (2011:13) av Annika Ödebrink (S). RVII

37 Utl. 2012:62. Bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Motion (2011:55) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V). RI

38 Utl. 2012:80. "Peak Oil". Motion (2011:52) av Per Bolund (MP). RVI

39 Utl. 2012:81. Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd. Motion (2011:9) av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V). RVII

40 Utl. 2012:82. Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour. Motion (2011:10) av Karin Rågsjö (V). RVII

41 Utl. 2012:83. Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad. Motion (2011:29) av Rebecca Adami (MP). RVII

42 Utl. 2012:84. En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter. Motion (2011:31) av Karin Rågsjö (V). RVII

43 Utl. 2012:85. Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Motion (2011:42) av Rebecca Adami och Stefan Nilsson (båda MP). RVII

44 Utl. 2012:86. Reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning. Motion (2011:47) av Karin Rågsjö (V). RVII

45 Utl. 2012:87. Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare. Motion (2011:18) av Kaj Nordquist (S). RVII+VIII

46 Utl. 2012:97. Tester för att mäta förekomsten av krogdiskriminering. Motion (2011:50) av Stefan Nilsson (MP). RVII

47 Utl. 2012:98. Litterär skylt i Blackeberg. Motion (2011:41) av Karin Hanqvist (S). RVIII

48 Utl. 2012:100. Förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla. Motion (2011:65) av Karin Wanngård m.fl. (S). RI

49 Utl. 2012:101. Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter. Motion (2011:71) av Awad Hersi (MP). RI

50 Utl. 2012:102. Projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar. Motion (2011:26) av Tara Twana och Kaj Nordquist (båda S). RII

51 Utl. 2012:103. Renovering av Vanadisbadet och byggandet av en fullstor idrottshall på Norrmalm. Motion (2011:2) av Jan Valeskog (S). RIII

52 Utl. 2012:104. Stopp för privatisering av driften av Högdalens simhall vilket i förlängningen kan innebära att simhallen säljs. Motion (2011:33) av Mehdi Oguzsoy (V). RIII

53 Utl. 2012:107. Ett högre prioriterat personal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad. Motion (2012:1) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

54 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

§3 Interpellation om barnomsorg på obekväma tider (nr2012:4)

Dnr 321-255/2012

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om barnomsorg på obe­kväma tider.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.

§4 Interpellation om förskolor som handelsvara (nr2012:5)

Dnr 321-349/2012

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om förskolor som han­delsvara.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Edholm.

§5 Interpellation om behovet av nya ytor för ett modernt fungerande stadsbib­liotek (nr2012:11)

Dnr 328-558/2012

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om behovet av nya ytor för ett modernt fungerande stadsbibliotek.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och Sjöstedt.

§7 Interpellation om kostnaderna för genomförande av nya Slussen (nr2012:22)

Dnr 311-857/2012

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om kostnaderna för genomfö­rande av nya Slussen.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och Nordin.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 23, 24, 25, 27, 30, 31 och 32 för år 2012.

§9 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2012:33) av Awad Hersi (MP) om mer jämlika möjligheter för valdelta­gandet i staden
Dnr 016-1333/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationen fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av denna interpellation.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Ledarskap och riktlinjer för stadens chefer

Borgarrådet Wanngård (S) ställde en fråga om ledarskap och riktlinjer för sta­dens chefer.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Wanngård och Nordin.

Fråga nr 2. Skateparken i Högdalen ”Highvalley skateworld”

Stefan Nilsson (MP) ställde en fråga om Skateparken i Högdalen ”Highvalley skateworld”.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Barnkonventionen – varför gör ni så lite? (se revisionsrapport)

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: Barnkonventionen – varför gör ni så lite? (se revisionsrapport).

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Sjunkande skolresultat

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om sjunkande skolresultat.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 5. Anser du att den populära loppmarknaden på Hötorget ska få vara kvar?

Åke Askensten (MP) ställde frågan: Anser du att den populära loppmarknaden på Hötorget ska få vara kvar?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 6. Studentbostäder

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om studentbostäder.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Nordin.

Fråga nr 7. Trädplantering

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om trädplantering.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Ankersjö.

§11 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§12 Anmälan av nya ledamöter och ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 18 september 2012 att utse nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2014.

Till ledamot efter Sebastian Carlsson (M) hade utsetts Lise-Lotte Fylking (M).

Till ersättare efter Lise-Lotte Fylking (M) hade utsetts Martin Valfridsson (M).

Till ledamot efter Anders Wallner (MP) hade utsetts Eivor Karlsson (MP).

Till ersättare efter Eivor Karlsson (MP) hade utsetts Maria Antonsson (MP).

Till ersättare efter Tomas Melin (MP) hade utsetts Shadi Larsson (MP) och Viviann Gunnarsson (MP).

§13 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 1oktober 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Riktlinjer för handläggning av budget- och skuldrådgivning (utl.2012:108)

Dnr 114-1193/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:108 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om riktlinjer för handläggning av budget och skuldrådgivning.

Ordet innehades av Marie Ljungberg Schött, Inger Stark, Christopher Ödmann, Ann-Katrin Åslund, Jonas Eklund, borgarrådet Mogert samt Monika Lindh.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christopher Ödmann (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Inger Stark (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Riktlinjer för handläggning av budget- och skuldrådgivning fastställs, bi­laga 2 till utlåtandet.

2. Socialnämnden ges i uppdrag att utreda och ta fram förslag på komplette­rande riktlinjer för hur överflyttning av ärenden mellan stadsdelsnämnder ska genomföras.

§16 Länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (utl.2012:109)

Dnr 325-983/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:109 behandlades. Utlåtandet gäller en re­kommendation från Kommunförbundet Stockholms Län av länsgemensamt re­surscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo.

Ordet innehades av Marie Ljungberg Schött, Stina Bengtsson, Ewa Larsson, Inger Stark, Ann-Katrin Åslund, Gulan Avci och Monika Lindh.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Avtal för länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld - Origo - bilaga till utlåtandet, godkänns med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

2. Stockholms stads andel av kostnaderna för resurscentrum ska inrymmas i socialnämndens ordinarie budget.

3. Kommunstyrelsen ska underteckna avtal för länsgemensamt resurscent­rum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo, samt under avtalstiden besluta om ändringar i och tillägg till avtalet.

§17 Ändrat hundrastområde i Solbergaskogen (utl.2012:110, skrivelse 5)

Dnr 667-655/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:110 behandlades. Utlåtandet gäller en framställan från Älvsjö stadsdelsnämnd om ändrat hundrastområde i Solberga­skogen.

Ordet innehades av borgarrådet Helldén, Sebastian Wiklund, borgarråden Nordin och Wanngård samt Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) och Sebastian Wiklund (V) bifall till Vänster­partiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Älvsjö stadsdelsnämnds hemställan om ändrat hundrastområde i Solberga­skogen godkänns med vad som sägs i utlåtandet.

2. Stadsdelsnämnderna anmodas, i enlighet med kommunstyrelsens beslut (utl. 2005:118), att återkomma samlat med kartunderlag så att hund­rastområden kan fastställas som en bilaga till ordningsföreskrifterna.

§18 Ombyggnad av Torshamnsgatan mellan nya E18 och Vågögatan

Genomförandebeslut (utl.2012:111)

Dnr 314-707/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:111 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om ombyggnad av Torshamnsgatan mellan nya E18 och Vågögatan.

Ordet innehades av Maria Hannäs samt borgarråden Helldén och Nordin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,


dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kom­mun­styrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunsty­relsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Exploateringsnämnden får öka sina investeringsutgifter med 75 mnkr för att genomföra en ombyggnad av Torshamnsgatan mellan nya E18 och Vågöga­tan. Utgifterna för 2012 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Ut­gifterna för kommande år behandlas i budget för 2013.

Det antecknades att Miljöpartiet ej deltog i beslutet.

§19 Försäljning av 49 fastigheter i Nynäshamn till Nynäshamns kommun (utl.2012:112)

Dnr 302-868/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:112 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av 49 fastigheter i Nynäshamn till Nynäshamns kommun.

Ordet innehades av borgarrådet Helldén, Maria Östberg Svanelind, Sebastian Wiklund samt borgarrådet Nordin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kom­mun­styrelsen innebärande återremiss,

dels av Sebastian Wiklund (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommun­styrelsen.


Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Sebastian Wiklunds (V) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

1. Köpekontrakt rörande försäljning av 49 fastigheter i Nynäshamn till Nynäshamns kommun för en köpeskilling om 255,0 miljoner kronor god­känns, bilaga till utlåtandet.

2. Exploateringsnämnden får i uppdrag att slutföra försäljningen.

§20 Avtal för gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (utl.2012:113)

Dnr 329-986/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:113 behandlades. Utlåtandet gäller en re­kommendation från Kommunförbundet Stockholms Län om avtal för gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län.

Ordet innehades av Helen Törnqvist, Karin Rågsjö, Ingegerd Akselsson Le Douaron samt borgarrådet Hamilton.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

  1. Avtal för gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län godkänns, bilaga till utlåtandet.
  2. Arbetsmarknadsnämnden ska underteckna avtalet.

Särskilt uttalande Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP): ---------------- Bilaga 6.

§21 Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Norra 2, Gasverksvägen (del av Hjorthagen 1:3 och Norra Djurgården 1:14) i stadsdelen Hjorthagen (560 lägenheter), Dp 2009-18084-54 (utl.2012:114)

Dnr 311-1022/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:114 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Norra 2, Gasverksvägen (del av Hjorthagen 1:3 och Norra Djurgården 1:14) i stadsdelen Hjorthagen (560 lägenheter), Dp 2009-18084-54.

Ordet innehades av Åke Askensten, Maria Hannäs, borgarrådet Nordin samt Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Hannäs (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplanen för del av Norra Djurgårdsstaden, Norra 2, Gasverksvägen (del av Hjorthagen 1:3 och Norra Djurgården 1:14) i stadsdelen Hjorthagen (560 lägenheter), Dp 2009-18084-54 antas.

§22 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 54 på fö­redragningslistan före punkt nr 29.

§23 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att godkänna ändring av behandlingsordningen ---------------------------------------------------------- Bilaga 7.


§24 Motion om avgiften till familjerådgivning (utl.2012:14)

Dnr 325-303/2011

Motion om avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter (utl.2012:44)

Dnr 325-307/2011

Motion om reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler lång­tidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning (utl.2012:86)

Dnr 325-1333/2011

Ordet innehades av Yvonne Fernell-Ingelström, borgarrådet Mogert, Karin Rågsjö, Stina Bengtsson, Eivor Karlsson, Isabel Smedberg-Palmqvist, Stefan Nilsson, Gulan Avci, Ann-Margarethe Livh, Erik Slottner, Inger Stark, Arba Kokalari, Jonas Eklund, Ann-Katrin Åslund, Tara Twana, Awad Hersi, Abebe Hailu och Tünde Kovach.

Utlåtande 2012:14

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:14 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert (S) i vilken han föreslår att avgiften för familjerådgivning sänks till 250 kr samt att kostnader och konsekvenser av en avgiftsfri familjerådgivning utreds.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Inger Stark (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Mogerts (S), Eivor Karlssons (MP) och Inger Starks (V) respektive förslag.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna proposi­tionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad.

Då votering begärdes tog ordföranden upp borgarrådet Mogerts (S), Eivor Karlssons (MP) och Inger Starks (V) respektive yrkanden för bestämmande av kontraproposition i voteringen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att anta borgarrådet Mogerts (S) förslag till kontraproposition i voteringen.

Härefter verkställdes voteringen över följande, dessförinnan föreslagna och god­kända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Mogerts (S) förslag.

Omröstningen utföll med 50 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 31:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2011:5) av Roger Mogert (S) om ”Avgiften till familjerådgivning” besvaras med hänvisning till vad som sagts i utlåtandet.

Utlåtande 2012:44

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:44 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att vårdnadsbidraget ska avskaffas i Stockholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Tara Twana (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av Jonas Eklund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.


Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Tara Twanas (S), Jonas Eklunds (MP) och Ann-Margarethe Livhs (V) respektive förslag.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna proposi­tionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad.

Då votering begärdes tog ordföranden upp Tara Twanas (S), Jonas Eklunds (MP) och Ann-Margarethe Livhs (V) respektive yrkanden för bestämmande av kontraproposition i voteringen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att anta Tara Twanas (S) förslag till kontraproposition i voteringen.

Härefter verkställdes voteringen över följande, dessförinnan föreslagna och god­kända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Tara Twanas (S) förslag.

Omröstningen utföll med 50 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 33:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2011:8) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Avskaffande av vård­nadsbidraget – fattigdomsfällan för kvinnor i förorter” avslås.

Utlåtande 2012:86

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:86 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö (V) i vilken hon bl.a. föreslår att kom­munfullmäktige fattar beslut om att analysera utbildningsbehovet för de inskriv­na på jobbtorgen och anpassa jobbtorgens utbud av utbildningar som syftar till hållbara jobb.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:47) av Karin Rågsjö (V) om ”Reformering av riktlinjer för försörjningsstöd så att fler långtidsarbetslösa får en realistisk chans att få en hållbar anställning” besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

§25 Motion om ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar (utl.2012:57)

Dnr 333-441/2011

Motion om ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar (utl.2012:57)

Dnr 332-635/2011

Motion om Tester för att mäta förekomsten av krogdiskriminering (utl.2012:97)

Dnr 334-1348/2011

Motion om kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter (utl.2012:101)

Dnr 334-2210/2011

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Helen Törnqvist, Stefan Nilsson, Marie Ljungberg Schött, Patrik Silverudd, Jonas Eklund, Awad Hersi, Dennis Wedin, borgarrådet Hamilton, Elisabeth Brandt Ygeman, Åsa Jernberg och Jackie Nylander.

Utlåtande 2012:46

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:46 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Rebecca Adami (MP) i vilken hon påtalar behovet av en sammanhållen kedja av insatser som påbörjas när individen söker asyl och som länkas vidare under hela asylprocessen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Jernberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:22) av Rebecca Adami (MP) om ”Tidigare insatser vid flyk­tingmottagande i Stockholms stad” anses besvarad med vad som sägs i utlå­tandet.

Utlåtande 2012:57

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:57 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö och Måns Almqvist (båda V) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige ska tillsätta en tvärsektoriell utredning som granskar de socioekonomiska konsekvenserna av ökad segregation.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Jernberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:24) av Karin Rågsjö och Måns Almqvist (båda V) om ”Ökad jämlikhet, minskad segregation och goda uppväxtvillor för barn och ungdo­mar” avslås.

Utlåtande 2012:97

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:97 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Stefan Nilsson (MP) i vilken han föreslår att Stock­holms stad ska göra regelbundna tester av förekomsten av krogdiskriminering.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elisabeth Brandt Ygeman (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Jackie Nylander (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:50) av Stefan Nilsson (MP) om ”Tester för att mäta förekom­sten av krogdiskriminering” avslås.

Utlåtande 2012:101

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:101 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Awad Hersi (MP) i vilken han bl.a. föreslår att Stock­holms stad utreder möjligheten att införa enhetlig fast tolktaxa som bas för tolk­tjänster.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:71) av Awad Hersi (MP) om ”Kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

§26 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 147, och 155 för år 2011 samt nr25, 61, 62, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 98, 100, 102, 103, 104 och 107 för år 2012.

§27 Motioner

Under tiden 18 – 24 september 2012 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2012:48) av Tomas Rudin (S) om studentbostäder i tunnelbanan
Dnr 316-1373/2012;

2. (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S) om skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar
Dnr 328-1374/2012;

3. (2012:50) av Roger Mogert (S) om tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö
Dnr 314-1375/2012;

4. (2012:51) av Jan Valeskog (S) om införande av miljöanpassad city­logistik i Stockholms innerstad
Dnr 319-1376/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.23.