Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-09-23

Sammanträde 2013-09-23

Datum
Klockan
Plats

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:49 av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att behålla golfträningsanläggningen vid Årstafältet. RIII

Dnr 328-1720/2012 (framställd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2013:6 av Tomas Rudin (S) om målen för bostadsbyggande i Stockholm. RIII

Dnr 316-292/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2013:8 av Tomas Rudin (S) om stadens planering av nya handelsplatser och eventuella risker för överetablering av handelsytor i Stockholm samt dess konsekvenser för priser, butiksdöd och medborgarnas avstånd till service. RI

Dnr 319-294/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2013:9 av Jan Valeskog (S) om den dåliga ekonomin i fullbelagda gymnasieskolor i Stockholm. RIV

Dnr 323-295/2013 (framställd 4/3, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2013:13 av Inger Stark (V) om den ideella föreningen Albatross. RIV

Dnr 321-441/2013 (framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2013:14 av Jan Valeskog (S) om stadens ansvar för bygglov mm. som upplevs som integritetskränkande av boende i fastigheten Bulten 19, vid Hornstull. RIII

Dnr 319-563/2013 (framställd 29/4, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2013:15 av Roger Mogert (S) om Projekt Vinternatt. RVII

Dnr 325-564/2013 (framställd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2013:16 av Tomas Rudin (S) om de kraftigt minskande resurserna till kultur i Stockholms stad. RVIII

Dnr 328-700/2013 (framställd 27/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2013:17 av Eivor Karlsson (MP) om att missförhållanden inom äldrevården måste rapporteras och registreras. RV

Dnr 327-858/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2013:18 av Awad Hersi (MP) om samarbete med fristående skolor för utveckling av skolor i Järva. RIV

Dnr 322-859/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2013:19 av Karin Rågsjö (V) om jobbtorgens utbildningssatsningar. RII

Dnr 331-860/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2013:20 av Roger Mogert (S) om X-CONS boende i Vinsta. RVII

Dnr 325-861/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2013:21 av Mirja Räihä (S) om utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. RV

Dnr 210-862/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2013:22 av Rana Carlstedt (S) om återställning av bollplaner och idrottsplatser efter vinterns snödumpning. RII

Dnr 329-864/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2013:23 av Mats Berglund (MP) om konstverket Hyenor vid Stureplan. RII

Dnr 328-951/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2013:24 av Mats Berglund (MP) om hanteringen av kulturmiljövärden vid Slussen. RIII

Dnr 311-952/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2013:25 av Ann-Margarethe Livh (V) om hur arbetsmarknaden i Stockholm hårdnar och oseriösa företag skor sig på redan utsatta människor. RV

Dnr 331-972/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2013:26 av Jan Valeskog (S) om stadens passivitet när det gäller byggande av tunnelbana till Hagastaden. RII

Dnr 314-973/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2013:27 av Jan Valeskog (S) om den beräknade bristen på 131 000 bostäder i länet år 2030. RI

Dnr 316-974/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2013:28 av Emilia Bjuggren (S) om fritiden för barn och unga i Hjulsta. RV

Dnr 324-975/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2013:29 av Jan Valeskog (S) om förestående nedläggning av 11-mannaplan på Stadshagens IP. RIII

Dnr 328-976/2013 (framställd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

23 Nr 2013:30 av Åsa Jernberg (MP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RI

24 Nr 2013:31 av Eivor Karlsson (MP) om elevernas och resursskolornas problem. RIV

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel VII

31 Utl. 2013:108. Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Rotel I

32 Utl. 2013:109. Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (upphävande av hundförbud på Långholmens klippbad)

33 Utl. 2013:110. Nytt ram- respektive konsortialavtal och ny bolagsordning avseende AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad ("Fortum Värme")

Rotel II

34 Utl. 2013:111. Ändrade avgifter i samband med flyttning av fordon Framställan från trafik- och renhållningsnämnden

BORDLAGDA MOTIONER

35 Utl. 2012:161. Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd. Motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S). RVII

Dnr 326-2480/2011 (bordlagd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2013:5. Om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Motion (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V). RVII

Dnr 331-636/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2013:10. Tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision. Motion (2012:24) av Karin Rågsjö (V). RI

Dnr 325-663/2012 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2013:34. Tidsgeografiska dagsprogram i Stockholms stadsbyggande. Motion (2012:10) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 310-427/2012 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Utl. 2013:50. Ett program för sexuell hälsa i Stockholm. Motion (2012:23) av Emilia Bjuggren (S). RVII

40 Utl. 2013:51. Jour- och familjehem i kommunal regi. Motion (2012:20) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

41 Utl. 2013:52. Stadsdelarnas ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter. Motion (2012:22) av Tomas Rudin, Emilia Bjuggren och Kaj Nordquist (alla S). RVII

42 Utl. 2013:53. "Best practice" i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna. Motion (2012:11) av Karin Rågsjö (V). RVII

43 Utl. 2013:54. Satsning på bättre cykelmiljö i staden. Motion (2011:43) av Teres Lindberg m.fl. (S). RII VI

44 Utl. 2013:55. Byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby. Motion (2012:16) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S). RIV

45 Utl. 2013:66. Avpolitisering av stödet till Nobelmuseet. Motion (2012:8) av Mats Berglund (MP). RVIII

46 Utl. 2013:67. Nya samlingslokaler, ett Folkets hus, i Hammarby Sjöstad. Motion (2012:29) av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (båda S). RVIII

47 Utl. 2013:68. Användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggning av plantskolan i Hässelby villastad. Motion (2012:35) av Kaj Nordquist och Tomas Rudin (båda S). RI

Dnr 324-947/2012 (bordlagd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2013:69. Sänkt rösträttsålder i kommunvalet 2014. Motion (2012:65) av Åsa Jernberg (MP). RI

49 Utl. 2013:70. Möjligheten att skapa föreningsdrivna odlingslottsområden av grönmark kring flerfamiljshus samt skapandet av kolonilottsområden. Motion (2012:28) av Tomas Rudin, Bengt Sandberg och Maria Östberg Svanelind (alla S). RI

50 Utl. 2013:71. Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa. Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V). RII

51 Utl. 2013:72. Stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar. Motion (2012:2) av Jan Valeskog (S). RII

52 Utl. 2013:73. Frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm. Motion (2012:3) av Jan Valeskog (S). RII

53 Utl. 2013:74. Metoder för att vara konstaterat bäst i världen. Motion (2012:36) av Kaj Nordquist (S). RVII

Dnr 326-949/2012 (bordlagd 2/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2013:86. Utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande

Motion (2012:63) av Maria Hannäs (V). RI
Dnr 302-1722/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Utl. 2013:87. Program för gröna skyskrapor i Stockholm. Motion (2012:4) av Tomas Rudin (S). RIII

56 Utl. 2013:88. Krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras. Motion (2012:17) av Jan Valeskog (S). RIII

57 Utl. 2013:89. En trygghetskarta för Stockholm. Motion (2012:15) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RIII

58 Utl. 2013:90. Inrättande av kombolägenheter i Stockholm. Motion (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S). RV

59 Utl. 2013:91. Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram. Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V). RV

60 Utl. 2013:92. Föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler. Motion (2012:31) av Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia Bjuggren (alla S). RV

61 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti. Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII

62 Utl. 2013:104. En träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm. Motion (2012:66) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP). RIII

63 Utl. 2013:97. Skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar. Motion (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S). RIV

64 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor. Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V). RI

65 Utl. 2013:96. Stående avsättning av budget för samverkans-utveckling av City. Motion (2012:45) av Tomas Rudin (S). RI

66 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S) RI

67 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

68 Utl. 2013:107. Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan. Motion (2013:19) av Tomas Rudin (S). RI

NYA MOTIONER, Rotel III

69 Utl. 2013:112. Upprättandet av en modern och mindre fotbollsanläggning på Bredängs bollplan. Motion (2013:6) av Salar Rashid och Malte Sigemalm (båda S)

70 Utl. 2013:113. Byggandet av ett fotbollstält över ersättningsplanen till Bellevues 7-mannaplan. Motion (2013:27) av Jan Valeskog (S) Dnr 328- 385/2013

Rotel IV

71 Utl. 2013:114. Ett fritidshemslyft i Stockholms stad. Motion (2012:61) av Per Olsson och Åsa Jernberg (båda MP)

Rotel V

72 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S) Dnr 336-1610/2012

73 Utl. 2013:116. Sänkning av bostadsförmedlingens avgifter för student- och ungdomsbostäder. Motion (2013:9) av Jackie Nylander (V)

Rotel VII

74 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S)

Rotel I

75 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölkprotein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S)

§2 Interpellation om möjligheterna att behålla golfträningsanläggningen vid Årstafältet (nr 2012:49) Dnr 328-1720/2012

§3 Bordlagd interpellation

§4 Interpellation om stadens planering av nya handelsplatser och eventuella risker för överetablering av handelsytor i Stockholm samt dess konsekven-ser för priser, butiksdöd och medborgarnas avstånd till service (nr 2013:8) Dnr 319-294/2013

§5 Interpellation om den dåliga ekonomin i fullbelagda gymnasieskolor i Stockholm (nr 2013:9) Dnr 323-295/2013

§6 Bordlagda interpellationer

§9 Anmälda skrivelser

§10 Anmälan av ny ledamot och ersättare

§13 Valärenden, fyllnadsval (skrivelse 2013:5)

§14 Ändring i föredragningsordningen

§15 Nytt ram- respektive konsortialavtal och ny bolagsordning avseende AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (”Fortum Värme”) (utl. 2013:110)

§16 Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS – korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (utl. 2013:108) Dnr 326-686/2012

§17 Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (upphävande av hundförbud på Långholmens klippbad) (Utl. 2013:109; skrivelse 2013:6) Dnr 667-525/2013

§18 Ändrade avgifter i samband med flyttning av fordon Framställan från trafik- och renhållningsnämnden (utl. 2013:111) Dnr 314-1014/2013

§19 Motion om översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd (utl. 2012:161) Dnr 326-2480/2011

§21 Motion om tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision (utl. 2013:10) Dnr 325-663/2012

§22 Motion om tidsgeografiska dagsprogram i Stockholms stadsbyggande (utl. 2013:34) Dnr 310-427/2012

§23 Motion om ett program för sexuell hälsa i Stockholm (utl. 2013:50) Dnr 325-662/2012

§24 Motion om jour- och familjehem i kommunal regi (utl. 2013:51) Dnr 325-568/2012

§25 Motion om stadsdelarnas ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrotts-möjligheter (utl. 2013:52) Dnr 326-661/2012

§26 Motion om ”Best practise” i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna (utl. 2013:53) Dnr 325-428/2012

§27 Motion om satsning på bättre cykelmiljö i staden (utl. 2013:54) Dnr 314-1225/2011