Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-04-24

Sammanträde 2017-04-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2016:47 av Margareta Haglund (-) om lärare på stadens skolor. RIV

Dnr 107-757/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2016:48 av Margareta Haglund (-) om tryggheten på stadens skolor. RIV

Dnr 107-759/2016 (Framställd 16/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2016:49 av Ann-Katrin Åslund (L) om stadens utbildningsförvaltnings och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings flytt till Tensta. RI

Dnr 107-973/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2016:52 av Bo Arkelsten (M) om underskotten i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-976/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2016:53 av Sara Jendi Linder (M) om trygghet i skolan. RIV

Dnr 107-977/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2016:54 av Christina Elffors-Sjödin (M) om uppföljning av familjehemsplaceringar. RVI

Dnr 107-978/2016 (Framställd 13/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2016:55 av Johan Nilsson (M) om beredskapen i stadens verksamheter för att ta emot barn och unga som riskerar att förlora sin förskole- och grundskoleplacering. RIV

Dnr 107-1038/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2016:56 av Bo Sundin (M) om Kista Gård. RI

Dnr 107-1039/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2016:57 av Lars Svärd (M) om underskotten i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd. RI

Dnr 107-1040/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2016:58 av Rickard Wall (-) om ett åtgärdsprogram mot mörkläggning och desinformation inom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1041/2016 (Framställd 27/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2016:59 av Börje Häggman (M) om arbetsgivarnas sjuklöneansvar. RIII

Dnr 107-1130/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:60 av Johan Nilsson (M) om tryggheten i och kring Älvsjö Centrum. RI

Dnr 107-1298/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:61 av Bo Sundin (M) om ökad otrygghet i Järvaområdet. RI

Dnr 107-1300/2016 (Framställd 5/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:62 av Patrik Silverudd (L) om boendeparkering. RVII

Dnr 107-1340/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:63 av Andrea Ström (M) om ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. RI

Dnr 107-1341/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:64 av Bo Sundin (M) om den försvunna idrottsmiljarden. RIII

Dnr 107-1342/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:65 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om borgarrådets syn på visstidsanställningar i Stockholm. RVIII

Dnr 107-1343/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:66 av Markus Nordström (M) om kvalitetsförbättringar i Stockholms kommunala skolor. RIV

Dnr 107-1344/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:67 av Sophia Granswed (M) om kommunalisering av vård- och omsorgsboendet Sabbatsbergsbyn på Norrmalm. RVIII

Dnr 107-1345/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:68 av Rickard Wall (-) om vardagstryggheten för judar i Stockholm. RIX

Dnr 107-1346/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:69 av Bo Sundin (M) om Kista Busstorg. RI

Dnr 107-1411/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:70 av Johan Nilsson (M) om kulturskolan. RII

Dnr 107-1413/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:71 av Börje Häggman (M) om det försämrade företagsklimatet i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1414/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:72 av Dennis Wedin (M) om ökad segregation med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1415/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:73 av Joakim Larsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälder för alla utom Stockholms stad. RI

Dnr 107-1416/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:74 av Joakim Larsson (M) om ökade boendekostnader med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1417/2016 (Framställd 26/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:75 av Joel Laurén (M) om minskad nyproduktion av studentbostäder med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1456/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:76 av Berthold Gustavsson (M) om chockhöjda tomträttsavgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RI

Dnr 107-1457/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:77 av Kristina Lutz (M) om sämre stadsmiljöer med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1458/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:78 av Lars Svärd (M) om högre hyror för kommunala förskolor med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1459/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:79 av Sara Jendi Linder (M) om hot mot det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-1460/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:80 av Peter Backlund (L) om färdigställande av naturreservat i Årstaskogen. RV

Dnr 107-1461/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:81 av Lotta Edholm (L) om sommarlovsberedskap mot tvångsgiftesresor. RVI

Dnr 107-1462/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:82 av Jonas Naddebo (C) om den krisartade råttsituationen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1466/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:83 av Christina Elffors Sjödin (M) om minskad nyproduktion av hyresrätter med chockhöjda tomträttsavgälder. RI

Dnr 107-1566/2016 (Framställd 17/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:84 av Bo Arkelsten (M) om bilen som klassfråga. RVI

Dnr 107-1591/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:85 av Rickard Wall (-) om sanering av skolgårdar, lekplatser m.m. RIV

Dnr 107-1592/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:86 av Rickard Wall (-) om Roma kulturklass. RIV

Dnr 107-1593/2016 (Framställd 7/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:87 av Cecilia Brinck (M) om kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter. RI

Dnr 107-1725/2016 (Framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Nr 2016:88 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om chockhöjda tomträttsavgälder i Bromma. RI

Dnr 107-1726/2016 (Framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Nr 2016:89 av Cecilia Brinck (M) om den undermåliga snöröjningen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1799/2016 (Framställd 28/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Nr 2016:90 av Sofia Modigh (KD) om undernäring hos äldre personer. RVIII

Dnr 107-1849/2016 (Framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Nr 2016:91 av Kristina Lutz (M) om en dräglig inomhusmiljö i Stockholms skolor. RIV

Dnr 107-1874/2016 (Framställd 12/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Nr 2016:92 av Bo Arkelsten (M) om boendeparkering för vissa. RVII

Dnr 107-2000/2016 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Nr 2016:93 av Bo Sundin (M) angående Akalla Busstorg. RI

Dnr 107-2001/2016 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Nr 2017:1 av Erik Slottner (KD) om indraget stöd till föräldrastödkurserna ABC och Komet. RVI

Dnr 107-30/2017 (Framställd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Nr 2017:2 av Per Ossmer (SD) angående byggande av idrotts-/simhallar i Stockholms norra innerstad. RIII

Dnr 107-274/2017 (Framställd 6/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Nr 2017:3 av Cecilia Brinck (M) om interpellationer. RI

Dnr 107-431/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Nr 2017:4 av Lars Svärd (M) om bristen på förskollärare i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-488/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Nr 2017:5 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms Livsmedelscentrum. RI

Dnr 107-489/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Nr 2017:6 av Börje Häggman (M) om företagsklimatet på Kungsholmen. RVII

Dnr 107-497/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Nr 2017:7 av Henrik Sjölander (M) om radonhalten i stadens byggnader. RI

Dnr 107-498/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Nr 2017:8 av Henrik Sjölander (M) om fastighetsnämndens ekonomi. RI

Dnr 107-499/2017 (Framställd 20/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Nr 2017:9 av Lars Jilmstad (M) om miljö- och hälsoskydds-nämndens verksamhetsberättelse 2016. RV

56 Nr 2017:10 av Sten Nordin (M) om kulturscenen i Gasklocka 2. RII

Ny interpellation

57 Nr 2017:11 av Martin Westmont (SD) om planerna att uppföra ett Nobelhus på Blasieholmen. RI

63 Valärende: fyllnadsval

Lekmannarevisor i Stockholms kooperativa bostadsförening
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel VII

64 Utl. 2017:81. Hastighetsplaner

Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1 (Hägersten med del av Liljeholmen, Spånga-Tensta och Kungsholmen)
Inriktningsbeslut
Dnr 123-306/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

65 Utl. 2017:82. Projekt Stadshagen

Anläggande av en 11-spels- och 7-spelsplan på Stadshagens IP och 11-spelsplan inom Fredhäll 1:4
Reviderade inriktningsbeslut
Dnr 123-321/2017

66 Utl. 2017:83. Arvodering av förtroendevalda

Rotel I+II

67 Utl. 2017:84. Upprustning av tekniska installationer för Kulturhuset och Teaterhuset inom fastigheten Skansen 23

Rotel I+IV

68 Utl. 2017:85. Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, till- och nybyggnad av Rödabergsskolan och Rödabergshallen

Rotel I+V

69 Utl. 2017:86. Stockholms framtida avloppsrening

Reviderat genomförandebeslut
Återremiss från kommunfullmäktige den 20 mars 2017
Dnr 112-11/2017

Bordlagda motioner

70 Utl. 2016:129. Kompetensutveckling av Stockholms lärare

Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M). RIV
Dnr 106-870/2015

71 Utl. 2016:130. Åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm

Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RI
Dnr 106-228/2016

72 Utl. 2016:131. Inrättandet av två nya Jobbtorg

Motion (2016:10) av Johanna Sjö (M). RIII
Dnr 106-129/2016

73 Utl. 2016:132. Effektivt nyttjande av stadens skollokaler

Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M). RIV
Dnr 106-1570/2015

74 Utl. 2016:139. Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare

Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RI
Dnr 106-236/2016

75 Utl. 2016:140. Demokratisäkra stöd till föreningar

Motion (2015:87) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-2017/2015

76 Utl. 2016:141. Tillfälliga asylboenden

Motion (2016:12) av Stina Bengtsson (C). RI
Dnr 106-219/2016

77 Utl. 2016:142. Utreda en vattenpark vid Slussen

Motion (2015:83) av Richard Bengtsson m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-1900/2015

78 Utl. 2016:143. Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman

Motion (2015:90) av Rickard Wall (-). RI
Dnr 106-2021/2015

79 Utl. 2016:144. Frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad

Motion (2015:72) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1598/2015

80 Utl. 2016:145. Stoppa rivningsvågen i Stockholm

Motion (2015:80) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1691/2015

81 Utl. 2016:146. Inkluderande design

Motion (2015:39) av Karin Ernlund och Stina Bengtsson (båda C). RVII
Dnr 106-925/2015

82 Utl. 2016:147. Parkeringslösning för Nobel Center

Motion (2015:66) av Joakim Larsson och Cecilia Brinck (båda M). RVII
Dnr 106-1474/2015

83 Utl. 2016:148. Begravningsavgiften

Motion (2015:73) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1599/2015

84 Utl. 2016:149. Bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden

Motion (2015:86) av Karin Ernlund (C). RVII
Dnr 106-1932/2015

85 Utl. 2016:150. Återta diplomatparkeringar vid obetalda böter

Motion (2015:58) av Lotta Edholm (L). RVII
Dnr 106-1349/2015

86 Utl. 2016:165. Feriejobb för ungdomar

Motion (2016:19) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RIII
Dnr 106-229/2016

87 Utl. 2016:166. Genusanalys av stadens upphandlingsverksamhet

Motion (2016:26) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-357/2016

88 Utl. 2016:167. Kvaliteten ska vara avgörande i upphandlingsbeslut

Motion (2016:20) av Lotta Edholm m.fl. (alla L). RI
Dnr 106-230/2016

89 Utl. 2016:168. Programmering för samtliga elever från årskurs ett

Motion (2016:39) av Johan Nilsson (M). RIV
Dnr 106-597/2016

90 Utl. 2016:169. Ökad ljussättning på stadens husfasader

Motion (2015:75) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD). RVII
Dnr 106-1625/2015

91 Utl. 2016:176. Starta eget-program för kvinnor i utanförskaps-områden

Motion (2016:13) av Stina Bengtsson (C). RIII
Dnr 106-220/2016

92 Utl. 2016:177. Tillträdesförbud till stadens simhallar

Motion (2016:30) av Anna König Jerlmyr och Bo Sundin (båda M). RIII
Dnr 106-500/2016

93 Utl. 2016:178. Trygghetsåtgärder i skolan

Motion (2016:47) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L). RIV
Dnr 106-711/2016

94 Utl. 2016:179. Uppmärksammande av allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i de kommunala valen

Motion (2016:44) av Margareta Björk (M). RIX
Dnr 106-602/2016

95 Utl. 2016:180. Öka återvinningen i Stockholm

Motion (2016:65) av Jonas Naddebo (C). RV
Dnr 106-842/2016

96 Utl. 2016:200. Utveckla Järnvägsparken till stockholmarnas temapark

Motion (2015:68) av Anna König Jerlmyr (M). RI
Dnr 106-1568/2015

97 Utl. 2016:201. Gör Stockholms stad till pilotkommun för införandet av ett treterminssystem

Motion (2016:38) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck
(båda M). RIV
Dnr 106-541/2016

98 Utl. 2016:202. Ansvarsöverföring för ensamkommande barn

Motion (2016:40) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RIV
Dnr 106-598/2016

99 Utl. 2016:203. Samverkan mellan skola och socialtjänst

Motion (2016:28) av Lotta Edholm och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RVI
Dnr 106-360/2016

100 Utl. 2016:204. Laddstolpar för elcyklar

Motion (2015:82) av Bo Arkelsten (M). RVII
Dnr 106-1863/2015

101 Utl. 2016:205. Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm

Motion (2014:17) av Berthold Gustavsson (M). RI
Dnr 314-1778/2014

102 Utl. 2016:206. Bygg ett nytt bostadsområde vid Masthamnen på Södermalm

Motion (2016:3) av Karin Ernlund (C). RI
Dnr 106-48/2016

103 Utl. 2016:207. Utred möjligheten till bad i Hammarby Sjöstad

Motion (2015:71) av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (båda L). RIII
Dnr 106-1597/2015

104 Utl. 2016:208. Höjd habiliteringsersättning

Motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI
Dnr 106-1901/2015

105 Utl. 2016:209. Riktlinjer för ledsagning

Motion (2015:85) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI
Dnr 106-1902/2015

106 Utl. 2016:213. Fler bostäder i Tensta - Rinkeby

Motion (2016:16) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-225/2016

107 Utl. 2016:214. Insatser för att underlätta övergången mellan för- och grundskola

Motion (2016:35) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M). RIV
Dnr 106-538/2016

108 Utl. 2016:215. En mer meningsfull fritidsverksamhet för barn och unga

Motion (2016:54) av Bo Sundin m.fl. (alla M). RIV
Dnr 106-813/2016

109 Utl. 2016:216. Rätt till äldreboende

Motion (2016:32) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-533/2016

110 Utl. 2016:217. Sponsringspolicy för stadens idrottsanläggningar

Motion (2016:41) av Bo Sundin (M). RIII
Dnr 106-599/2016

111 Utl. 2017:16. Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn

Motion (2016:31) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RVI
Dnr 106-513/2016

112 Utl. 2017:17. Åldersbedömning av s.k. ensamkommande flyktingbarn

Motion (2016:49) av Rickard Wall (-). RVI
Dnr 106-726/2016

113 Utl. 2017:18. Markanvisningstävlingar på lägsta hyran

Motion (2016:4) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-87/2016

114 Utl. 2017:19. Renovering av obelisken på Slottsbacken

Motion (2016:5) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-88/2016

115 Utl. 2017:20. Inrättande av ett finanspolitiskt råd i Stockholms stad

Motion (2016:74) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-987/2016

116 Utl. 2017:34. Äldreomsorg efter behov

Motion (2016:45) av Dennis Wedin (M). RVIII
Dnr 106-686/2016

117 Utl. 2017:35. Våld mot äldre kvinnor

Motion (2016:51) av Sofia Modigh (KD). RVIII
Dnr 106-737/2016

118 Utl. 2017:36. Minskning av de höga sjuktalen inom stadens verksamheter

Motion (2016:43) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). RVIII
Dnr 106-601/2016

119 Utl. 2017:46. Utveckling av Vanadislunden med omnejd

Motion (2016:81) av Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M). RIII
Dnr 106-1032/2016

120 Utl. 2017:47. Sport Campus Sweden

Motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin (båda M). RIII
Dnr 106-990/2016

121 Utl. 2017:48. Säkra skolornas långsiktiga verksamhetsförutsättning

Motion (2016:77) av Kristina Lutz och Johan Nilsson (båda M). RIV
Dnr 106-1028/2016

122 Utl. 2017:49. Inrättande av förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar

Motion (2016:89) av Per Ossmer m.fl. (alla SD). RIV
Dnr 106-1128/2016

123 Utl. 2017:64. Stockholms möjligheter till ett ökat företagande hos nyanlända

Motion (2016:36) av Yvonne Fernell-Ingelström (M). RI
Dnr 106-539/2016

124 Utl. 2017:65. Hälsofrämjande insatser för äldre

Motion (2016:67) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-981/2016

125 Utl. 2017:66. Att låta äldre välja form för nattillsyn

Motion (2016:68) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-982/2016

126 Utl. 2017:79. Utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren

Motion (2016:97) av Jonas Naddebo och Christina Linderholm
(båda C)
Dnr 106-1338/2016

Nya motioner

127 Utl. 2017:87. Ett jobbtorg för validering

Motion (2016:111) av Gulan Avci och Lotta Edholm (båda L). RI
Dnr 106-1590/2016

128 Utl. 2017:88. Minska smittoriskerna i förskolan

Motion (2016:109) av Jonas Naddebo (C). RIV
Dnr 106-1588/2016

129 Utl. 2017:89. Stombusslinje till Norra Djurgårdsstaden

Motion (2015:40) av Karin Ernlund och Christina Linderholm (båda C). RVII
Dnr 106-926/2015

130 Utl. 2017:90. Indexering av stadens miljömål

Motion (2016:117) av Jonas Naddebo och Karin Ernlund (båda C). RV
Dnr 106-1731/2016

131 Utl. 2017:91. Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst

Motion (2016:92) av Ann-Katrin Åslund (L). RVIII
Dnr 106-1333/2016

§2 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 47 - 48 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20170424.pdf (199 kb)

§3 Interpellation om stadens utbildningsförvaltnings och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings flytt till Tensta (nr 2016:49)

§4 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 52 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20170424.pdf (201 kb)

§5 Interpellation om trygghet i skolan (nr 2016:53)

§6 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 54 - 55 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20170424.pdf (198 kb)

§7 Interpellation om Kista Gård (nr 2016:56)

§8 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 57 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20170424.pdf (198 kb)

§9 Interpellation om ett åtgärdsprogram mot mörkläggning och desinformation inom Stockholms stad (nr 2016:58)

§10 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 59 - 93 för år 2016 och nr 1 - 10 för år 2017.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20170424.pdf (201 kb)

§11 Ny interpellation

Följande interpellation anmäls:

Nr 2017:11 av Martin Westmont (SD) om planerna att uppföra ett Nobelhus på Blasieholmen. RI
Dnr 107-621/2017

Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20170424.pdf (197 kb)

§16 Valärende, fyllnadsval

Lekmannarevisor i Stockholms kooperativa bostadsförening

Valärende i kommunfullmäktige 2017-04-24

§17 Hastighetsplaner Trafiksäkerhetsåtgärder i delområde 1 (Hägersten med del av Liljeholmen, Spånga-Tensta och Kungsholmen) (Utl. 2017:81)

Inriktningsbeslut
Dnr 123-306/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20170424.pdf (203 kb)

§18 Projekt Stadshagen Anläggande av en 11-spels- och 7-spelsplan på Stadshagens IP och 11-spelsplan inom Fredhäll 1:4 (Utl. 2017:82)

§19 Arvodering av förtroendevalda (Utl. 2017:83)

§20 Upprustning av tekniska installationer för Kulturhuset och Teaterhuset inom fastigheten Skansen 23 (Utl. 2017:84)

§21 Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, till- och nybyggnad av Rödabergsskolan och Rödabergshallen (Utl. 2017:85)

§22 Stockholms framtida avloppsrening (Utl. 2017:86)

Reviderat genomförandebeslut
Återremiss från kommunfullmäktige den 20 mars 2017
Dnr 112-11/2017

§23 Kompetensutveckling av Stockholms lärare (Utl. 2016:129)

Motion (2015:29) av Sara Jendi Linder (M)
Dnr 106-870/2015

§24 Åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten i Stockholm (Utl. 2016:130)

Motion (2016:18) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M)
Dnr 106-228/2016

§25 Bordläggning av ärende

Utlåtande 2016:131 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20170424.pdf (200 kb)

§26 Effektivt nyttjande av stadens skollokaler (Utl. 2016:132)

Motion (2015:70) av Dennis Wedin (M)
Dnr 106-1570/2015

§27 Tillsättande av utredning för att klarlägga Stockholms kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare (Utl. 2016:139)

Motion (2016:22) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)
Dnr 106-236/2016

§28 Bordläggning av ärende

Utlåtande 2016:140 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20170424.pdf (197 kb)

§29 Tillfälliga asylboenden (Utl. 2016:141)

Motion (2016:12) av Stina Bengtsson (C)
Dnr 106-219/2016

§30 Utreda en vattenpark vid Slussen (Utl. 2016:142)

Motion (2015:83) av Richard Bengtsson m.fl. (alla L)
Dnr 106-1900/2015

§31 Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom en utsedd förhandlingsman (Utl. 2016:143)

Motion (2015:90) av Rickard Wall (-)
Dnr 106-2021/2015

§32 Bordläggning av ärenden

Utlåtande 2016:144 - 2016:150, 2016:165 - 2016:169, 2016:176 - 2016:180, 2016:200 - 2016:209, 2016:213 - 2016:217, 2017:16 - 2017:20, 2017:34 - 2017:36, 2017:46 - 2017:49, 2017:64 - 2017:66, 2017:79, 2017:87 - 2017:91 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§32_prot_20170424.pdf (200 kb)

§33 Nya motioner

Under tiden den 4 april 2017 - 24 april 2017 väcktes följande motioner:

1. Motion (2017:26) av Lotta Edholm m.fl. (alla L) om införande av kommunala trygghetsvakter
Dnr 106-752/2017
2. Motion (2017:27) av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson och Cecilia Brinck (alla M) om att lägga ned Centralbron i en tunnel
Dnr 106-753/2017
3. Motion (2017:28) av Berthold Gustavsson (M) om namngivning av plats efter Gillis Bildt
Dnr 106-754/2017
4. Motion (2017:29) av Cecilia Brink (M) om cykelskola för alla elever i förskoleklass
Dnr 106-755/2017
5. Motion (2017:30) av Andrea Ström och Eva Solberg (båda M) om att stärka arbetet hedersrelaterat våld och förtryck
Dnr 106-756/2017
6. Motion (2017:31) av Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson (båda M) om en ny stadsdel på Loudden
Dnr 106-757/2017
7. Motion (2017:32) av Andrea Ström och Christina Elffors- Sjödin (båda M) om skärpta krav för jour- och familjehemsplaceringar
Dnr 106-758/2017

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20170424.pdf (198 kb)