Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2015-04-07

Sammanträde 2015-04-07

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

6 Avtal rörande statliga arkivuppgifter

8 Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015

Omedelbar justering Dnr 1.1/1097/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Svar på skrivelse angående Stockholms roligaste sommarjobb

12 Information och övriga punkter:

- Information om byte av sammanträdesdag till 20/5
- Information om teknisk uppdatering på biblioteken 4/5
- Information om verksamhetsplaner för Kulturstrategiska staben, Kulturskolan och El Sistema samt Evenemangsavdelningen

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 - Kulturförvaltningen

§5 Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 - Stadsarkivet

§6 Avtal rörande statliga arkivuppgifter

§7 Evenemangsplats Kungsträdgården

§8 Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet

§9 Lokalplan för Kulturskolan

§10 Svar på skrivelse angående Stockholms roligaste sommarjobb

§11 Översyn av kulturstödssystemet