Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2017-11-14

Sammanträde 2017-11-14

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

5 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Motion (2017:34) av Rasmus Jonlund m.fl. (L) om ett museum över demokratins historia och nutid. Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Motion (2017:42) av (C) om att göra tio gator till barngator. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Motion (2017:28) av Berthold Gustavsson (M) om namngivning av plats efter Gillis Bildt. Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Val av jury för Stockholms stads kulturpriser Dnr 6.3/3121/2017

11 Delegationsordning för Stadsarkivet

12 Sammanträdestider för kulturnämnden 2018

13 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§6 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Motion (2017:42) av (C) om att göra tio gator till barngator. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Motion (2017:28) av Berthold Gustavsson (M) om namngivning av plats efter Gillis Bildt. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Val av jury för Stockholms stads kulturpriser

§12 Sammanträdestider för kulturnämnden 2018

§13 Information och övriga frågor