Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2018-10-16

Sammanträde 2018-10-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

OBS, tiden!

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr 1.1/34/2018
a) Till kulturnämnden inkomna handlingar 2018-09-13 -
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2018-10-09 - publiceras senare
c) Protokoll arkivutskottet 2018-10-10 - publiceras senare
d) Protokoll Stockholms konstråd 2018-09-06
e) Kulturdirektörens beslut enligt delegation
f) Stadsarkivariens beslut enligt delegation
g) Kulturförvaltningens månadsrapport september - publiceras senare
h) Stadsarkivets månadsrapport september
i) Anmälan av gemensamt tjänsteutlåtande KS 2018/841 Underrättelse om granskning av järnvägsplan för utbyggnad av nya tunnelbanan till Nacka och Söderort, dnr 4.1/2226/2018
j) Anmälan av gemensamt tjänsteutlåtande KS 2018/1136 Underrättelse om granskning av järnvägsplan för utbyggnad av nya tunnelbanan till Arenastaden, dnr 4.1/2632/2018
k) Ställningstaganden om kulturhistorisk klassificering:
- Humlegården 60, dnr
- Jutesprånget 9, dnr 4.6/2481/2018
- Torgils 5, dnr 4.6/2724/2018

4 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Motion om av Rasmus Jonlund m.fl. (L) Kulturpolitik för konst och samhälle. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Motion av Rasmus Jonlund m.fl. (L) om "älskade gata"- folklivshistoria med stockholmares minnen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Strategi för gatukonst och muralmålningar som kan sätta Stockholm på konstkartan. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

8 Stadsarkivets delegationsordning

9 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (199 kb)

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§4 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Motion om av Rasmus Jonlund m.fl. (L) Kulturpolitik för konst och samhälle. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Motion av Rasmus Jonlund m.fl. (L) om "älskade gata"- folklivshistoria med stockholmares minnen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Strategi för gatukonst och muralmålningar som kan sätta Stockholm på konstkartan. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)

§9 Information och övriga frågor