Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2022-12-06

Sammanträde 2022-12-06

Datum
Klockan
15:30
Plats
Sevenbomsalen, Stockholms stadsmuseum

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

Dnr: 1.1/35/2022

a) Handlingar inkomna till kulturnämnden 2022-11-04 – 2022-11-25 (inga handlingar att redovisa)
b) Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2022-11-29
c) Protokoll arkivutskottet 2022-11-30
d) Protokoll kulturförvaltningens förvaltningsgrupp 2022-11-28
e) Protokoll Stadsarkivets förvaltningsgrupp 2022-11-28
f) Protokoll Stockholms konstråd 2022-12-01
g) Delegationsbeslut fattade vid kulturförvaltningen
h) Delegationsbeslut fattade vid Stadsarkivet
i) Anmäla av Nedskrivning av utestående kundfordringar med förfallodag t.o.m. 2021-12-31
j) Anmälan av utredning om kulturhus i Liljeholmen, dnr 1.1/2540/2022

4 Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer (KS 2022/808). Svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16. Reviderat utredningsbeslut

6 Markarbeten vid Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16. Genomförandebeslut

Dnr: 2.2/2516/2022

Bilaga utsändes.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Stöd till studieförbunden 2023

10 Stöd till konstnärlig produktion och kulturarrangemang. Förslag från 400 tkr

11 Stöd till PotatoPotato för etablering av teaterscen Konträr

Dnr: 6.1/2299/2022

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Stöd till Maria-Högalids föreningsråd/Hartwickska huset

Dnr: 6.1/2371/2022

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Val av jury till Lennart af Petersenpriset

14 Nya referenspersoner för bedömning av ateljé- och studiostöd

16 Förlängning av ledamot och ersättare i Stiftelsen Stockholms läns museum

17 Sammanträdestider för kulturnämnden 2023

18 Nya referenspersoner för bedömning av kulturstöd

19 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer (KS 2022/808). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Teknisk upprustning och verksamhetsutveckling av Stadsbiblioteket, del av Spelbomskan 16. Reviderat utredningsbeslut

§6 Markarbeten vid Stadsbiblioteket, Spelbomskan 16. Genomförandebeslut

§11 Stöd till PotatoPotato för etablering av teaterscen Konträr

§12 Stöd till Maria-Högalids föreningsråd/Hartwickska huset

§13 Val av jury till Lennart af Petersenpriset

§14 Nya referenspersoner för bedömning av ateljé- och studiostöd

§17 Sammanträdestider för kulturnämnden 2023

§18 Nya referenspersoner för bedömning av kulturstöd

§19 Information och övriga frågor