Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2016-09-21

Sammanträde 2016-09-21

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2016-06-15

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälningsärenden (utsänds)

6 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

9 Tertialrapport 2 2016 Tertial för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

10 System för internkontroll (utsänds)

12 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad, svar på remiss (utsänds)

13 Internationell strategi för Stockholms stad, svar på remiss (utsänds)

14 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040, svar på remiss (utsänds)

15 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad, svar på remiss (utsänds)

16 Förvaltningschefens information

- Rapport från kyrkogårdskonferens i Halmstad - Rapport från världsarvskonferens i Luleå