Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2013-11-26

Sammanträde 2013-11-26

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Möte med rådet för funktionshinderfrågor kl. 16.30

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Sammanträdestider 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dnr 2013-14390
(Verksamhetsstöd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Miljöförvaltningens arbete med regelförenklingar

Redovisning av uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden till miljöförvaltningen
Dnr 2013-1320
(Verksamhetsstöd)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ändring av delegationsordningen 2013

Dnr 2013-15044
(Verksamhetsstöd)

P

10 Nedskrivning av kundfordringar från år 2012

Dnr 2013-15096
(Verksamhetsstöd)

P

11 Plaskdammar i parker i Stockholm stad

12 Angående remissen om Motion (2013:59) om inrättande av en bilpool för elbilar i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 314-1288/2013
Dnr 2013-12393
(Plan och Miljö)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Resa till Erbil, Norra Irak som gästtalare vid Svensk hälsodelegationen den 12 december 2013

Dnr 2013-14658
(Plan och Miljö)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Remiss om Motion (2013:66) om ökade insatser för cyklisternas säkerhet

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 314-1427/2013
Dnr 2013-13095
(Plan och Miljö)

P
OJ

15 Begäran att reservatsföreskrifterna för Hansta naturreservat ändras

Svar på skrivelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden från Järva motorklubb
Dnr 2013-14985
(Plan och Miljö)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Stockholms vattenprogram - Lägesrapport 2012

17 Rapportering av grundvattenundersökning i Stockholm 2011/2012

18 Förvaltningschefens resa till Kina

Dnr 2013-15433
(Förvaltningschef)

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Sammanträdestider 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden Dnr 2013-14390

§8 Miljöförvaltningens arbete med regelförenklingar Redovisning av uppdrag från miljö- och hälsoskyddsnämnden till miljöförvaltningen Dnr 2013-13208

§9 Ändring av delegationsordningen 2013 Dnr 2013-15044

§10 Nedskrivning av kundfordringar från år 2012 Dnr 2013-15096

§11 Plaskdammar i parker i Stockholm stad Redovisning av tillsynen 2009-2013 Dnr 2013-9698

§12 Angående remissen om Motion (2013:59) om inrättande av en bilpool för elbilar i Stockholm Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-12393

§13 Resa till Erbil, Norra Irak, som gästtalare vid svenska hälsodelegationen den 12 december 2013 Dnr 2013-14658

§14 Remiss om Motion (2013:66) om ökade insatser för cyklisternas säkerhet Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2013-13095

§15 Begäran att reservatsföreskrifterna för Hansta naturreservat ändras Svar på skrivelse till miljö- och hälsoskyddsnämnden från Järva motorklubb Dnr 2013-14985

§16 Stockholms vattenprogram -­ Lägesrapport 2012 Dnr 2013-­14877

§17 Rapportering av grundvattenundersökning i Stockholm 2011/2012 Dnr 2012-16634

§18 Förvaltningschefens resa till Kina Dnr 2013-15433

§19 Skrivelse om skrivelse om luft -­ skrivelse från vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) Dnr 2013-16455

§20 Deltagande vid konferensen kemikalierna och folkhälsan den 18 december 2013

§21 Förvaltningschefens information