Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Sammanträdestider 2015 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Årsrapport plaskdammar 2014 (Hälsoskydd)

9 Överklagande av beslut att lämna klagomål utan ytterligare åtgärd, Fatburssjön 6 Yttrande till länsstyrelsen, lst dnr 5051-25533-14 (Hälsoskydd)

10 Anmälan av kontorsyttrande till kommunstyrelsen rörande yttrande över Naturvårdsverkets och Boverkets respektive förslag till vägledning för industri- och annat buller (Plan och Miljö)

11 Remiss - Statskontorets redovisning -vägledning till en bättre tillsyn, en utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet (Plan och Miljö)

12 Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting (Plan och Miljö + Tk + Explk + Sbk + Slk)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Sammanträdestider 2015 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2014-16658

§8 Årsrapport plaskdammar 2014, Dnr 2014-16865

§9 Överklagande av beslut att lämna klagomål utan ytterligare åtgärd, Fatburssjön 6 Yttrande till länsstyrelsen, lst dnr 5051-25533-14, Dnr 2013-13360

§10 Anmälan av kontorsyttrande till kommunstyrelsen rörande yttrande över Naturvårdsverkets och Boverkets respektive förslag till vägledning för industri- och annat buller, Dnr 2014-17036

§11 Statskontorets redovisning - vägledning till en bättre tillsyn, en utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet, Dnr 2014-16809

§12 Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting, Dnr 2014-016854

§13 Förvaltningschefens information