Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-05-17

Sammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Rapport om miljöförvaltningens e-tjänster (Verksamhetsstöd)

9 Personalpolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, dnr 219-1671/2015 (Verksamhetsstöd)

10 Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Betänkande av 2014-års demokratiutredning Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-499/2016 (Verksamhetsstöd)

11 Ökad ljussättning på stadens husfasader. Motion (2015:75) från Per Ossmer och Martin Westmont båda (SD) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1625/2015 (Verksamhetsstöd + Tk + Sbk)

12 Årsrapport 2015 - Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor (Hälsoskydd)

13 Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar Remiss från Jordbruksverket (Hälsoskydd)

14 Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015 (Hälsoskydd)

15 Tillsyn av båtklubbar 2015 (Hälsoskydd)

16 Föreläggande att anmäla mellanlager för sopsand; yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål nr M 1278-16 (Plan och miljö)

17 Minska utsläppen och bygga bostäder vid västra Valhallavägen Motion (2016:24) av Karin Ernlund (C) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-335/2016 (Plan och miljö)

18 Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M) Remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

19 Deltagande i projektet "Målstyrd energiförvaltning" (Plan och miljö)

20 Resa till Kina (Plan och miljö)

21 Resa till Sydafrika (Plan och miljö)

22 Avfallsbranschen - tillsynen och det strategiska arbetet år 2015 (Plan och miljö)

23 Tillsyn över förorenade områden 2015 (Plan och miljö)

24 Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus, en vägledning om tillämpning av HVMFS 2013:19 Remiss från Havs- och vattenmyndigheten (Miljöanalys)

25 Kemikalieplan för Malmö stad Remiss från miljöförvaltningen i Malmö (Miljöanalys)

26 Bromma flygplats - uppföljning av villkor 1 och 4 (Plan och miljö)

27 Stockholms stads EU-policy Remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-1890/2015 (Verksamhetsstöd)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Rapport om miljöförvaltningens e-tjänster, Dnr 2016-7015

§9 Personalpolicy för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-4902

§10 Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Betänkande av 2014-års demokratiutredning Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-5707

§11 Ökad ljussättning på stadens husfasader. Motion (2015:75) från Per Ossmer och Martin Westmont båda (SD) Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2016-3957

§12 Årsrapport 2015 - Hälsoskyddstillsyn av skolor och förskolor, Dnr 2016-6930

§13 Jordbruksverkets översyn av retursystemet för dryckesförpackningar Remiss från Jordbruksverket, Dnr 2016-6299

§14 Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2015, Dnr 2016-6335

§15 Tillsyn av båtklubbar 2015, Dnr 2016-5565

§16 Föreläggande att anmäla mellanlager för sopsand; yttrande till Mark- och miljööverdomstolen i mål nr M 1278-16, Dnr 2013-9288

§17 Minska utsläppen och bygga bostäder vid västra Valhallavägen Motion (2016:24) av Karin Ernlund (C) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-3144

§18 Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-004957

§19 Deltagande i projektet "Målstyrd energiförvaltning", Dnr 2016-6292

§20 Resa till Kina, Dnr 2016-6524

§21 Resa till Sydafrika, Dnr 2016-6947

§22 Avfallsbranschen ­ tillsynen och det strategiska arbetet år 2015, Dnr 2016-006385

§23 Tillsyn över förorenade områden 2015, Dnr 2016-3971

§24 Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus, en vägledning om tillämpning av HVMFS 2013:19 Remiss från Havs- och vattenmyndigheten, Dnr 2016-3621

§25 Kemikalieplan för Malmö stad Remiss från miljöförvaltningen i Malmö, Dnr 2016-4563

§26 Bromma flygplats - uppföljning av villkor 1 och 4, Dnr 2016-704

§27 Stockholms stads EU-policy Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-5606

§28 Förvaltningschefens information