Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-12-13

Sammanträde 2016-12-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Om- och tillbyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. Inriktningsbeslut (Verksamhetsstöd + Fsk + Explk + Sbk + Tk)

9 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla Remiss från kommunstyrelsen, dnr 119-1401/2015 (Förvaltningsledning)

11 Projektrapport - Buller från fasta installationer i förskolor 2016 (Hälsoskydd)

12 Program för avfallshantering i det offentliga rummet. Slutrapport (Hälsoskydd + Tk + Stockholm Vatten Avfall AB)

13 Utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren, Motion (2016:97) från Jonas Naddebo och Christina Linderholm båda (C) Remiss från kommunstyrelsen, dnr:1338/2016 (Plan och miljö)

14 Levande lokala centrum (Riktlinje för centrumutveckling) Remiss från kommunstyrelsen, dnr:171-1104/2016 (Plan och miljö)

15 Förutsättningar för laddgator för normalladdning. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (Plan och miljö + Tk)

16 Markundersökning av badplatser i Stockholms stad Redovisning av genomförd undersökning (Plan och miljö)

17 Uppgradering av programvara i befintlig bullerutrustning samt serviceavtal (SLB-analys)

19 Connect Expo 2017 Melbourne Australien (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Om- och tillbyggnad av Tekniska nämndhuset, Klamparen 7. Inriktningsbeslut, Dnr 2016-16496

§9 Vision 2040 ­- Ett Stockholm för alla Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-17568

§11 Projektrapport - Buller från fasta installationer i förskolor 2016, Dnr 2016-17215

§12 Program för avfallshantering i det offentliga rummet. Slutrapport, Dnr 2016-16518

§13 Utnyttja ytan under Uggleviksreservoaren, Motion (2016:97) från Jonas Naddebo och Christina Linderholm båda (C) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-16226

§14 Levande lokala centrum (Riktlinje för centrumutveckling) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-14072

§15 Förutsättningar för laddgator för normalladdning. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige, Dnr 2016-007851

§16 Markundersökning av badplatser i Stockholms stad Redovisning av genomförd undersökning, Dnr 2016-17621

§17 Uppgradering av programvara i befintlig bullerutrustning samt serviceavtal, Dnr 2016-17283

§19 Connect Expo 2017 Melbourne Australien, Dnr 2016-018220

§21 Förvaltningschefens information