Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-04-04

Sammanträde 2017-04-04

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla vid detta sammanträde

7 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 (Verksamhetsstöd)

8 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete Remiss från kommunstyrelsen, dnr 159-1936/2016 (Verksamhetsstöd)

9 Tillsynsprojekt Städning & hygien på badanläggningar (Hälsoskydd)

10 Riktad tillsyn oljecistern 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

11 Tillsyn av båtklubbar 2016 (Hälsoskydd)

12 Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2016 (Hälsoskydd)

13 Samordnat Listeriaprojekt Listeria monocytogenes i kallrökt/gravad fisk och skivade charkprodukter samt miljöprover (Livsmedelskontrollen)

14 Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2016 Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

15 Tillsynsrapport Miljötillsyn livsmedelsindustri Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

16 Energicentrums verksamhetsrapport 2016 Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

17 Stockholm vatten och Avfall AB:s tillståndsansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals reningsverk med tillhörande ledningsnät i Stockholms, Huddinge och Nacka kommun, Stockholms län Yttrande över bolagets komplettering aktbil. 540, remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr. M 3980-15 (Plan och miljö)

18 Årlig tillsynsrapport för flyg, 2016 Redovisning av förvaltningens rapport (Plan och miljö)

19 Tillsynsrapport 2016 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken (Plan och miljö)

20 Deltagande i ansökan till utlysningen SCC-02-2017 Nature-based solutions for inclusive urban regeneration Ansökan till EU-kommissionen (Plan och miljö)

21 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

22 Tillsynsrapport 2016 Vägtrafik Rapport från miljöförvaltningen (Plan och miljö)

23 Luften i Stockholm - Årsrapport 2016 (SLB-analys)

24 Municipalities for Sustainable Development 2017 Brasilia, Brasilien (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020, Dnr 2017-2555

§8 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm ­ Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2017-527

§9 Tillsynsprojekt Städning & hygien på badanläggningar, Dnr 2016-1939

§10 Riktad tillsyn oljecistern 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2017-2466

§11 Tillsyn av båtklubbar 2016, Dnr 2017-2649

§12 Tillsyn av verksamheters avfallshantering 2016, Dnr 2017-2768

§13 Samordnat Listeriaprojekt Listeria monocytogenes i kallrökt/gravad fisk och skivade charkprodukter samt miljöprover, Dnr 2017-384

§14 Rapport om tillsyn över kvicksilverbranschen 2016 Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2017-3766

§15 Tillsynsrapport Miljötillsyn livsmedelsindustri Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2017-3187

§16 Energicentrums verksamhetsrapport 2016 Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2017-3436

§17 Stockholm vatten och Avfall AB:s tillståndsansökan om fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals reningsverk med tillhörande ledningsnät i Stockholms, Huddinge och Nacka kommun, Stockholms län Yttrande över bolagets komplettering aktbil. 540, remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 3980-15, Dnr 2015-14172

§18 Årlig tillsynsrapport för flyg, 2016 Redovisning av förvaltningens rapport, Dnr 2017-3362

§19 Tillsynsrapport 2016 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken, Dnr 2017-3703

§20 Deltagande i ansökan till utlysningen SCC-02-2017 Nature-based solutions for inclusive urban regeneration Ansökan till EU-kommissionen, Dnr 2017-3773

§21 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2016 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2017-3702

§22 Tillsynsrapport 2016 Vägtrafik Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2017-3351

§23 Luften i Stockholm - Årsrapport 2016, Dnr 2017-2858

§24 Municipalitites for Sustainable Development 2017 Brasilia, Brasilien, Dnr 2017-5691

§26 Förvaltningschefens information