Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-08-28

Sammanträde 2018-08-28

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 4/2018

7 Behöriga attestanter för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34 Remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/1064-1 (Hälsoskydd)

9 Livsmedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag att föreslå vilka bestämmelser på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter som bör omfattas av ett nytt sanktionsavgiftssystem Remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/102 (Livsmedelskontrollen)

10 Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2018:5) om berikning av vissa livsmedel Remiss från Livsmedelsverket, ert dnr 2763/2013 (Livsmedelskontrollen)

11 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen Remiss från Livsmedelsverket, ert dnr 2018/02141 (Livsmedelskontrollen)

12 Förslag till ny modell för riskklassning av livsmedelsföretag Remiss från Livsmedelsverket, ert dnr 2018/00787 (Livsmedelskontrollen)

13 Årlig tillsynsrapport 2017, flygverksamhet Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

14 Program för Spångadalen Remiss från stadsbyggnadskontoret S-dp 2016-2436 (Plan och miljö)

15 Överlämnande av ICLEI-medlemskap till Kommunstyrelsen (Plan och miljö)

16 Energimarknadsinspektionens rapport - Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06 Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr KS 2018/1020 (Plan och miljö)

17 Förslag på nya föreskrifter för lagring och behandling av elavfall Remiss från Naturvårdsverket, dnr NV-07008-17 (Plan och miljö)

18 Svar på granskning av detaljplan för Tvärbanan Kistagrenen, sträckan vid Solvalla Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2017-17192 (Plan och miljö)

19 Tjänsteresa till Euro-China Green & Smart City Awards (Plan och miljö)

20 Upphandling av projektkoordinator till EU-projekten NonHazCity och BEL-NonHazCity (Miljöanalys)

21 Svar på Svensk Däckåtervinning ABs skrivelse: Allvarliga brister i Stockholms Stads underlag för rekommendationer för konstgräs (Miljöanalys)

22 Genomförande av IT projekt: "Allt om Stockholmsluften - nu och de kommande dagarna" (SLB-analys)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Behöriga attestanter för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2018-12215

§8 Betänkande Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34 Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-10893

§9 Livsmedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag att föreslå vilka bestämmelser på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter som bör omfattas av ett nytt sanktionsavgiftssystem Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-11283

§10 Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2018:5) om berikning av vissa livsmedel Remiss från Livsmedelsverket, dnr 2763/2013 Dnr 2018-11106

§11 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen Remiss från Livsmedelsverket, dnr 2018/02141, Dnr 2018-11105

§12 Förslag till ny modell för riskklassning av livsmedelsföretag Remiss från Livsmedelsverket, dnr 2018/00787, Dnr 2018-7916

§13 Årlig tillsynsrapport 2017, flygverksamhet Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2018-5312

§14 Program för Spångadalen Remiss från stadsbyggnadskontoret, Dnr 2016-3185

§15 Överlämnande av ICLEI-medlemskap till kommunstyrelsen Dnr 2018-9706

§16 Energimarknadsinspektionens rapport - Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el, Ei R2018:06 Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2018-10917

§17 Förslag på nya föreskrifter för lagring och behandling av elavfall Remiss från Naturvårdsverket, dnr NV-07008-17, Dnr 2018-9429

§18 Svar på granskning av detaljplan för Tvärbanan Kistagrenen, sträckan vid Solvalla Remiss från stadsbyggnadsnämnden, Dnr 2014-14320

§19 Tjänsteresa till Euro-China Green & Smart City Awards Dnr 2018-12387

§20 Upphandling av projektkoordinator till EU-projekten NonHazCity och BEL-NonHazCity, Dnr 2018-9758

§21 Svar på Svensk Däckåtervinning AB:s skrivelse Allvarliga brister i Stockholms stads underlag för rekommendationer för konstgräs, Dnr 2018-1511

§22 Genomförande av IT projekt "Allt om Stockholmsluften ­- nu och de kommande dagarna", Dnr 2018-10654

§23 Förvaltningschefens information