Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-09-25

Sammanträde 2018-09-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla vid detta sammanträde

7 Tertialrapport 2 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Överklagande av länsstyrelsens beslut rörande avgiftsbeslut för tillsyn av radon, bet. 505-24204-2016 Fullföljande av reservationsvist överklagande till mark- och miljödomstolen (Hälsoskydd)

9 Projekt Rökfria skolgårdar 2018 Rapport från miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning (Hälsoskydd)

10 Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen 2018 (Plan och miljö)

11 Medlemskap C/O City (Plan och miljö)

12 Skrivelse från Jonas Naddebo (C) och Joar Forssell (L) om att se regnvattnet som en resurs, och ta tillvara på det (Plan och miljö)

13 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 2018/911 (Plan och miljö)

14 Ålderskrav vid framförande av vattenskoter Remiss från kommunstyrelsen Dnr KS 2018/1115 (Plan och miljö)

15 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning Remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/1027 (Plan och miljö)

16 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

17 Årlig tillsynsrapport för energianläggningar augusti 2017-juli 2018 (Plan och miljö)

18 Drivmedelsbolagens möjlighet att medverka till ett fossilbränslefritt Stockholm (Plan och miljö)

19 Medborgarförslag om biotopskydd i Bromma-Västerled (Plan och miljö)

20 Högfluorerade ämnen (PFAS) i Mälarens vattenpelare Delrapport från undersökningar av högfluorerade ämnen i stadens vattenmiljö (Miljöanalys)

21 Medborgarskrivelse gällande åtgärder för restaurering av Magelungens vikar (Miljöanalys)

22 Demonstrationsprojekt livscykelanalysberäkningar (Plan och miljö)

23 Förbud att förmedla transport av hushållsavfall samt föreläggande att ge in redovisning av transportörer; Tiptapp AB (Plan och miljö)

24 Ändring av dataskyddsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Tertialrapport 2 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2018-13108

§8 Överklagande av länsstyrelsens beslut rörande avgiftsbeslut för tillsyn av radon, bet. bet. 505-24204-2016 Fullföljande av reservationsvist överklagande till mark- och miljödomstolen, Dnr 2015-9403

§9 Projekt Rökfria skolgårdar 2018 Rapport från miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning, Dnr 2018-10525

§10 Rapportering av energianvändningen och växthusgasutsläppen 2018, Dnr 2018-10114

§12 Skrivelse från Jonas Naddebo (C) och Joar Forssell (L) om att se regnvattnet som en resurs, och ta tillvara på det, Dnr 2018-10016

§13 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-11535

§14 Ålderskrav vid framförande av vattenskoter Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-11340

§15 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2018-10901

§16 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2017 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2018-13323

§17 Årlig tillsynsrapport för energianläggningar augusti 2017-juli 2018, Dnr 2018-13307

§18 Drivmedelsbolagens möjlighet att medverka till ett fossilbränslefritt Stockholm, Dnr 2018-12569

§19 Medborgarförslag om biotopskydd i Bromma-Västerled, Dnr 2017-14472

§20 Högfluorerade ämnen (PFAS) i Mälarens vattenpelare Delrapport från undersökningar av högfluorerade ämnen i stadens vattenmiljö, Dnr 2016-15727

§21 Medborgarskrivelse gällande åtgärder för restaurering av Magelungens vikar, Dnr 2018-10748

§22 Demonstrationsprojekt livscykelanalysberäkningar, Dnr 2018-14176

§23 Förbud att förmedla transport av hushållsavfall samt föreläggande att ge in redovisning av transportörer; Tiptapp AB, Dnr 2017-9885

§24 Ändring av dataskyddsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2018-5292

§25 Förvaltningschefens information