Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2019-03-05

Sammanträde 2019-03-05

Datum
Klockan
17:00
Plats
Wärdshuset Lasse Maja, Järfälla

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla vid detta sammanträde

8 Årsrapport plaskdammar 2018 (Hälsoskydd)

9 Överklagat beslut angående tillsynsavgift för kontroll av radon Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm i mål 1279-19 (Hälsoskydd)

10 Riktad tillsyn fastighetsägares egenkontroll 2018 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Hälsoskydd)

11 Hälsoskyddstillsyn på skolor och förskolor 2018 Rapport från miljöförvaltningen (Hälsoskydd)

12 Begäran om upplysningar och yttrande Yttrande till Justitieombudsmannen, JO Dnr 5660-2018 (Hälsoskydd)

13 Remiss av utredning av utökade möjligheter till bad längs Kungsholmens och Essingeöarnas stränder Remiss från Kommunstyrelsen, Dnr: 2018/1731 (Hälsoskydd)

14 Överklagande av Kammarrätten i Stockholms beslut den 7 februari 2019, mål nr 9185-18 (Livsmedelskontrollen)

15 Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande prövotidsredovisning för Värtaverket KVV6 och KVV8 samt villkorsändring med anledning av förbränning av RT-flis i KVV8 Remisser från mark- och miljödomstolen, mål nr M 1821-07 och M 3012-18 (Plan och miljö)

16 Ansökan om tillstånd till sorteringsanläggning, Högdalen Remiss från miljöprövningsdelegationen (MPD), Länsstyrelsen i Stockholm, dnr 5511-18643-2018 (Plan och miljö)

17 Uppföljning av delmål 1.1 i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 och Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 samt analyser av delmål 1.2-1.5 i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 (Plan och miljö)

18 EU-projektet CIVITAS Eccentric Lägesrapport (Plan och miljö)

19 Kemikalietillsyn 2018 - PFAS högfluorerade ämnen i konsumentprodukter (Plan och miljö)

20 Tillsynsrapport PCB i byggnader Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

21 Årsrapport Klimatsmarta stockholmare 2018 Avrapportering av Klimatsmarta stockholmares verksamhet, Klimatpakten och klimatkommunikationen på stadens webb (Plan och miljö)

22 Årlig rapport för tillsyn av stora verkstäder 2018 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

23 Energicentrums årsrapport 2018 (Plan och miljö)

24 Klimatanalys årsrapport 2018 (Plan och miljö)

25 Rapportering från myndigheter och kommuner till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021 Utskick från vattenmyndigheterna den 28 november 2018 (Miljöanalys)

26 Fortsättning på EU-projektet NonHazCity (Miljöanalys)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Årsrapport plaskdammar 2018, Dnr 2018-7738

§9 Överklagat beslut angående tillsynsavgift för kontroll av radon Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm i mål 1279-19, Dnr 2018-12555

§10 Riktad tillsyn fastighetsägares egenkontroll 2018 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2019-2636

§11 Hälsoskyddstillsyn på skolor och förskolor 2018 Rapport från miljöförvaltningen, Dnr 2019-2354

§12 Begäran om upplysningar och yttrande Yttrande till Justitieombudsmannen, JO Dnr 5660-2018, Dnr 2014-12498

§13 Remiss av utredning av utökade möjligheter till bad längs Kungsholmens och Essingeöarnas stränder Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2019-2394

§14 Överklagande av Kammarrätten i Stockholms beslut den 7 februari 2019, mål nr 9185-18, Dnr 2017-2076

§15 Yttrande till mark- och miljödomstolen gällande prövotidsredovisning för Värtaverket KVV6 och KVV8 samt villkorsändring med anledning av förbränning av RT-flis i KVV8 Remisser från mark- och miljödomstolen, mål nr M 1821-07 och M 3012-18, Dnr 2012-1127, 2017-10070

§16 Ansökan om tillstånd till sorteringsanläggning, Högdalen Remiss från miljöprövningsdelegationen (MPD), Länsstyrelsen i Stockholm, dnr 5511-18643-2018, Dnr 2019-1108

§17 Uppföljning av delmål 1.1 i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 och Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040 samt analyser av delmål 1.2-1.5 i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019, Dnr 2019-2643

§19 Kemikalietillsyn 2018 - PFAS högfluorerade ämnen i konsumentprodukter, Dnr 2019-2439

§20 Tillsynsrapport PCB i byggnader 2018 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2019-1435

§21 Årsrapport Klimatsmarta stockholmare 2018 Avrapportering av Klimatsmarta stockholmares verksamhet, Klimatpakten och klimatkommunikationen på stadens webb, Dnr 2019-1090

§22 Årlig rapport för tillsyn av stora verkstäder 2018 Redovisning av miljöförvaltningens rapport, Dnr 2019-911

§23 Energicentrums årsrapport 2018, Dnr 2019-2112

§24 Klimatanalys årsrapport 2018, Dnr 2019-1926

§25 Rapportering från myndigheter och kommuner till vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärdsprogram 2016-2021 Utskick från vattenmyndigheterna den 28 november 2018, Dnr 2018-018622

§26 Fortsättning på EU-projektet NonHazCity, Dnr 2019-001716

§28 Förvaltningschefens information