Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-30

Sammanträde 2018-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula Banérgatan 38-40

Allmänhetens frågestund börjar kl. 18:00 - 18:30. Därefter följer information om stadens n Läs mer...ya översiktsplan av Ulrika Egerö och Susanna Stenfelt från stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.

Välkommen!

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Beslutsärenden, Medborgarförslag

2 Om cykel-,hund och rökfri zon på Karlaplan

3 Om cyklar i park

4 Placering av vårdcentral - Norra Djurgårdsstaden

6 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm - laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr 2018-421-1.4. (Omedelbar justering)

7 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm - laglighetsprövning enligt kommunallagen

Dnr 2018-422-1.4. (Omedelbar justering)

8 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

9 En ren och trygg stadsdel

Svar på skrivelse av Tobias Sjö m.fl. (M)
Dnr 2018-377-1.1.

Remissärenden

10 Serveringstillstånd till Phil`s Burger AB

Dnr 2018-294-1.5.2. (Omedelbar justering)

11 Serveringstillstånd till VH house AB

Dnr 2018-417-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Serveringstillstånd till resturang Pong Nybrogatan AB

Dnr 2018-434-1.5.2. (Omedelbar justering)

13 Serveringstillstånd till resturang Farm Hause Beer AB

Dnr 2018-481-1.5.2. (Omedelbar justering)

14 Att bygga studentbostäder och fler lokaler på Lappkärrsberget

Remiss från kommunstyrelsen, svar på motion av Björn Ljung (L) och Peter Backlund (L)
Dnr 2018-250-1.5.3.

15 Detaljplaneförslag, tidsbegränsad användning för Skeppsholmsviken 9 i stadsdelen Djurgården

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2018-524-1.5.3.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

16 Månadsrapport för juli 2018

18 Anmälan av kvalitetsobservationsrapport

Rapport från äldreförvaltningen
Dnr 2018-453-1.2.1.

20 Anmälan av resultat från 2018 års brukarundersökning - dagverksamheten

21 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

22 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

23 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

24 Anmälan av promemoria 2018-08-30 med förteckning över inkommande brev, skrivelser m.m.

25 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

27 Upphandling av matleverantör till Rio vård-och omsorgsboende - tilldelningsbeslut

Dnr 2018-190-2.2.2. (Omedelbar justering)
Senare utsändning

28 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

29 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

30 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

31 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

32 Anmälan av ordförandebeslut i enskilt ärende enligt delegation

33 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2018-06-12, 2018-07-09, 2018-07-12 och 2018-08-09

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Om cykel-,hund och rökfri zon på Karlaplan

§4 Placering av vårdcentral -­ Norra Djurgårdsstaden

§6 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm - laglighetsprövning enligt kommunallagen­

§7 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm - laglighetsprövning enligt kommunallagen­

§8 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

§10 Serveringstillstånd till Phil`s Burger AB

§11 Serveringstillstånd till VH house AB

§12 Serveringstillstånd till resturang Pong Nybrogatan AB

§13 Serveringstillstånd till resturang Farm Hause Beer AB

§14 Att bygga studentbostäder och fler lokaler på Lappkärrsberget

§15 Detaljplaneförslag, tidsbegränsad användning för Skeppsholmsviken 9 i stadsdelen Djurgården

§18 Anmälan av kvalitetsobservationsrapport

§20 Anmälan av resultat från 2018 års brukarundersökning - dagverksamheten

§21 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§22 Protokoll från stadsdelsnämndens ungdomsråd

§23 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen år 2018

§24 Anmälan av promemoria 2018-08-30 med förteckning över inkommande brev, skrivelser m.m.

§25 Information från stadsdelsdirektören

§27 Upphandling av matleverantör till Rio vård-och omsorgsboende - tilldelningsbeslut

§28 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§29 Information om inkommen anmälan enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§30 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§31 Information om inkommen rapport enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi

§32 Anmälan av ordförandebeslut i enskilt ärende enligt delegation

§33 Anmälan av sociala delegationens protokoll