Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Rinkebyskolan, Rinkebystråket 53, Rinkeby

Allmänhetens frågestund klockan 18.00-19.15
Medborgarna är välkomna att ställa frågor oc Läs mer...h diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Slutet sammanträde
OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan
17.30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare

1 Val av justerare och godkännande av dagordning

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

9 Upphandling av ramavtal avseende mark- och anläggningsentreprenader 2018

10 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg avseende klagomål från enskild om vården vid Akalla vård- och omsorgsboende (sen utsändning)

10:a Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10:b Anmälan av överklagande av förvaltningsrättsdom

(Handlingarna finns tillgängliga under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

11 Förvaltningens och nämndens information och frågor

13 Dataskyddsombud till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

14 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

15:a Fördelning av bidrag till föreningar - AIF Kista (sen utsändning)

15:b Fördelning av bidrag till föreningar - Akalla 4H (sen utsändning)

15:c Fördelning av bidrag till föreningar - Den G.U.L.L.I.G.A. Folkrörelsen (sen utsändning)

15:d Fördelning av bidrag till föreningar - Husby Konst & Hantverksförening (sen utsändning)

15:e Fördelning av bidrag till föreningar - Husby Somaliska kultur center förening (sen utsändning)

15:f Fördelning av bidrag till föreningar - Inicio (sen utsändning)

15:g Fördelning av bidrag till föreningar - Norra Järva stadsdelsråd (sen utsändning)

15:h Fördelning av bidrag till föreningar - Shanta (sen utsändning)

15:i Fördelning av bidrag till föreningar - Somaliska hemspråksundervisningen och läxhjälpsföreningen (sen utsändning)

15:j Fördelning av bidrag till föreningar - Somalia United FotbollsFöreningen (sen utsändning)

15:k Fördelning av bidrag till föreningar - Svensk-Grekiska Föreningen i Norra Stockholm (sen utsändning)

15:l Fördelning av bidrag till föreningar - Tensta Familjer och Ungdomsförening (sen utsändning)

15:m Fördelning av bidrag till föreningar - Unga Örnar Turbo (sen utsändning)

15:n Fördelning av bidrag till föreningar - Universal Idrott Förening (sen utsändning)

15:o Fördelning av bidrag till föreningar - Vasalunds Stockholm IF (sen utsändning)

15:p Fördelning av bidrag till föreningar - Verdandi (sen utsändning)

15:q Fördelning av bidrag till föreningar - sammanställning (sen utsändning)

16 Idéburet offentligt partnerskap med Löparakademin

17 Idéburet offentligt partnerskap med Kista SC

17:a Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Folkets Husby

18 Ändrat datum för nämndsammanträdet i augusti

Anmälningsärenden

19 Information om ej verkställda beslut

20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

23 Konferenser och utbildningar

24 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

25 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

26 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

27 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och godkännande av dagordning

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Nedläggning av faderskapsutrdening enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutrdening enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutrdening enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§6 Nedläggning av faderskapsutrdening enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§7 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§8 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 st p 1 föräldrabalken (FB)

§9 Upphandling av ramavtal avseende mark- och anläggningsentreprenader 2018

§10 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg avseende klagomål från enskild om vården vid Akalla vård- och omsorgsboende

§10:a Anmälan av sociala delegationens protokoll

§10:b Anmälan av överklagande av förvaltningsrättsdom om vård enligt LVU

§11 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§13 Dataskyddsombud till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

§14 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§14:a Ändring av gällande delegationsbestämmelser med anledning av nya bestämmelser kring placering av asylsökande ensamkommande barn

§15:a Fördelning av bidrag till föreningar 2018 - AIF Kista

§15:b Fördelning av bidrag till föreningar 2018 -­ Akalla 4H

§15:c Fördelning av bidrag till föreningar 2018 -­ Den G.U.L.L.I.G.A Folkrörelsen

§15:d Fördelning av bidrag till föreningar 2018 -­ Husby Konst & Hantverksförening

§15:e Fördelning av bidrag till föreningar 2018 -­ Husby Somaliska kultur center förening

§15:f Fördelning av bidrag till föreningar 2018 -­ Inicio

§15:g Fördelning av bidrag till föreningar 2018 ­- Norra Järva stadsdelsråd

§15:h Fördelning av bidrag till föreningar 2018 ­- Shanta

§15:i Fördelning av bidrag till föreningar 2018 ­- Somaliska hemspråksundervisningen och läxhjälpsföreningen

§15:j Fördelning av bidrag till föreningar 2018 -­ Somalia United Fotbolls Föreningen

§15:k Fördelning av bidrag till föreningar 2018 -­ Svensk-Grekiska Föreningen i Norra Stockholm

§15:l Fördelning av bidrag till föreningar 2018 ­- Tensta Familjer och Ungdomsförening

§15:m Fördelning av bidrag till föreningar 2018 -­ Unga Örnar Turbo

§15:n Fördelning av bidrag till föreningar 2018 -­ Universal Idrott Förening

§15:o Fördelning av bidrag till föreningar 2018 ­- Vasalunds Stockholm IF

§15:p Fördelning av bidrag till föreningar 2018 -­ Verdandi

§15:q Fördelning av bidrag till idéella föreningar - sammanställning

§16 Idéburet offentligt partnerskap med Löparakademin

§17 Idéburet offentligt partnerskap med Kista SC

§17:a Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Folkets Husby

§18 Ändrat datum för namndsammanträdet i augusti

§19 Information om ej verkställda beslut

§20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§23 Konferenser och utbildningar

§24 Protokoll från pensionärsrådets sammanträde

§25 Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde

§26 Anmälan av delegationsbeslut

§27 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.