Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2016-05-17

Nämndsammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
08:30
Plats
Serviceförvaltningen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Anmälningsärenden

5 Protokoll från Förvaltningsgrupp Dukas

6 Ställföreträdande utanordnare för Servicenämnden

7 Ekonomisk uppföljning per den sista mars 2016

Övrigt

8 Förvaltningschefens information