Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2013-08-27

Sammanträde 2013-08-27

Datum
Klockan
08.30
Plats
Serviceförvaltningen, Palmfeltsvägen 5, konferensrum Rosen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Ny organisation för leverantörsstyrning inom it-området Remisstiden sträcker

Övrigt

6 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Ny organisation för leverantörsstyrning inom it-området Remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1.5-243/2013

§6 Förvaltningschefens information

§7 Frågor från nämnden