Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2015-08-25

Sammanträde 2015-08-25

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

Beslutsärenden

3 Attestinstruktion

5 Förordnande som personuppgiftsombud

7 Inkomna skrivelser och protokoll

8 Förvaltningsgruppens protokoll Dukas

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

§5 Förordnande som personuppgiftsombud Dnr 1.1.3-455/2015