Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2017-01-31

Nämndsammanträde 2017-01-31

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

6 Nytt hyresavtal för serviceförvaltningens administrativa lokaler OJ

7 Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning - i dag, i morgon och i övermorgon OJ

Anmälningsärenden

8 Förvaltningsgruppens protokoll Dukas

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

§6 Nytt hyresavtal för serviceförvaltningens administrativa lokaler Dnr 1.1.5-053/2017