Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2017-05-16

Nämndsammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

5 Förvaltningsgruppens protokoll

6 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§5 Förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1-458/2017

§6 Förvaltningschefens information

§7 Frågor från nämnden