Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Nämndsammanträde 2017-09-19

Nämndsammanträde 2017-09-19

Datum
Klockan
08:30
Plats
Palmfeltsvägen

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

7 Remiss - Gemensamma miljökrav för entreprenader

Anmälningsärenden

8 Förvaltningsgruppens protokoll 2017-09-12

Övrigt

9 Förvaltningschefens information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§7 Gemensamma miljökrav för entreprenader Remiss från trafiknämnden i Stockholms stad Dnr 1.1.5-897/2017

§8 Förvaltningsgruppens protokoll Dnr 1.2.1-99/2017

§9 Förvaltningschefens information

§10 Frågor från nämnden