Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2019-12-17

Sammanträde 2019-12-17

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från föregående möte

3 Remiss, BOKAT - Rese- och mötespolicy för Stockholms stad , KS 2019/1410

8 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-12-10

9 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista november 2019

Dnr: 1.3.2- 225/2019

Dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av beslut fattade på delegation

Dnr: 1.1.3- 9/2019

Finns tillgängligt i pärm vid mötet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§8 Förvaltningsgruppens protokoll 2019-12-10

§9 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista november 2019

§10 Anmälan av beslut fattade på delegation