Din position: Hem > Stockholms stad > Servicenämnden > Sammanträde 2021-01-26

Sammanträde 2021-01-26

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Val av justerare och dag för justering

4 Remiss, motion om återbruksgallerior KS 2020/1077

6 Servicenämndens sammanträdestider 2021

8 Förvaltningsgruppens protokoll 2021-01-19

9 Anmälan av beslut fattade på delegation

10 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista december

11 Förvaltningschefens information

§2 Anmälan av protokoll från föregående möte

§3 Remiss, Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023, KS 2019/1939

§4 Remiss, motion om återbruksgallerior KS 2020/1077

§5 Remiss, genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning, KS 2020 - 1706

§7 Verksamhetsplan 2021 för servicenämnden

§10 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den sista december