Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-05-19

Sammanträde 2016-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 5/2016-04-14

Medborgarförslag

4 Mitt 127, dnr 1.2.4./365-2016.

Svar på medborgarförslag

5 Uppsättning av informationstavlor på Vårbergstoppen, dnr 1.2.4./585-2015.

6 Lekpark i Söderholmsområdet - Johannesdal, dnr 1.2.4./854-2015.

7 Öppna förskolan Vårgården, dnr 1.2.4./106-2016.

11 Ny gruppbostad i Sätra, dnr 2.6/500-2015.

12 Leasing av bussar till daglig verksamhet, dnr 2.2.1./281-2016.

13 Lex Sarah-ansvariga i Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 1.2.2./378-2016.

14 Kassaförvaltare tillika firmatecknare och utanordnare, dnr 2.1/425-2016.

16 Remiss av förslag till personalpolicy för Stockholms stad, dnr 1.5.1./290-2016.

17 Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5), dnr 1.5.1/351-2016

Anmälningsärenden

18 Anmälan av studieresa till Danmark och Holland, dnr 1.1./419-2016

19 Avslut av uppföljningsärende 2016-004944 gällande förskolan Branten, dnr 2.6./188-2016.

20 Avslut av uppföljningsärende 2016-004695 gällande förskolan Kråksätra, dnr 2.6./353-2016.

21 Synpunkter på ansökan om tillstånd för fällning av ett träd intill Sätra varv, dnr 1.5.3./374-2016.

22 Bygglovsremiss återvinningsstationer, dnr 1.5.3./316-2016

23 Bygglovsremiss återvinningsstationer, dnr 1.5.3./317-2016

24 Bygglovsremiss återvinningsstationer, dnr 1.5.3./318-2016

25 Bygglovsremiss återvinningsstationer, dnr 1.5.3./319-2016

26 Solcellsdrivna skräpkorgar, dnr 2.2.2./381-2016.

27 Inbjudan till gemensam upphandling av ramavtal för Upphandlingskonsulter 2017, dnr 2.2.2./394-2016.

28 Information om central upphandling av Kök- och hushållsprodukter, dnr 2.2.2./410-2016.

Protokoll

29:a Protokoll från Gruppledarmöte 2016-04-14

29:c Protokoll från Pensionärsrådet 2016-05-12

29:e Protokoll från UNGSK, Ung i Skärholmen, 2016-04-27

30 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Balanslista uppdrag SDN 6/2016-05-19, dnr 1.2.1./001-2016

§18 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§19 Godkännande av dagordning

§20 Anmälan av protokollsjustering, Sammanträdesprotokoll 5/2016-04-14, § 13 - § 34

§21 Mitt 127 - Medborgarförslag

§22 Uppsättning av informationstavlor på Vårbergstoppen - Svar på medborgarförslag

§23 Lekpark i Söderholmsområdet -­ Johannesdal - Svar på medborgarförslag

§24 Öppna förskolan Vårgården - Svar på medborgarförslag

§25 Trygghet i Skärholmen - svar på skrivelse från Tapani Juntunen m.fl. (M) och Erik Sihlberg (C)

§26 Trygghet för personalen - Svar på skrivelse från Elisabeth Johnson m.fl. (M), Erik Sihlberg (C) med stöd av Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V).

§28 Ny gruppbostad i Sätra - Genomförandebeslut

§29 Leasing av bussar till daglig verksamhet

§30 Lex Sarah-ansvariga i Skärholmens stadsdelsnämnd

§31 Kassaförvaltare tillika firmatecknare och utanordnare

§32 Motion om ökad ljussättning på stadens husfasader - Svar på remiss från kommunstyrelsen/trafikroteln angående motion om ökad ljussättning på stadens husfasader. KF/trafikrotelns diarienummer 106-1625/2015

§33 Remiss av förslag till personalpolicy för Stockholms stad - Svar på remiss

§34 Låt fler forma framtiden! ( SOU 2016:5 ) - Svar på remiss

§36 Avslut av uppföljningsärende 2016-004944 gällande förskolan Branten

§37 Avslut av uppföljningsärende 2016-004945 gällande förskolan Kråksätra

§38 Synpunkter på ansökan om tillstånd för fällning av ett träd intill Sätra varv

§39 Bygglovsremiss återvinningsstationer

§40 Bygglovsremiss återvinningsstationer

§41 Bygglovsremiss återvinningsstationer

§42 Bygglovsremiss återvinningsstationer

§43 Solcellsdrivna skräpkorgar

§44 Inbjudan till gemensam upphandling av ramavtal för Upphandlingskonsulter 2017

§45 Information om central upphandling av Kök- och hushållsprodukter

§46 Markanvisningsärende 19 maj 2016 (1 av 3). Vårberg 1:1 och Skärholmen 2:1

§47 Markanvisningsärende 19 maj 2016 (2 av 3). Vårberg 1:1 och Skärholmen 2:1

§48 Markanvisningsärende 19 maj 2016 (3 av 3). Vårberg 1:1 och Skärholmen 2:1

§50 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§51 Balanslista uppdrag SDN 6/2016-05-19