Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 8/2016-08-18, § 24-§ 57

Medborgarförslag

4 Mitt 127, dnr 1.2.4./365-2016

6 Skärholmens stadsdelsnämnds delegationsordning, dnr 1.1./588-2016

7 Arvoderad föreläsning, dnr 1.1./809-2016

9 Motion om äldreomsorg efter behov, dnr 1.5.1./479-2016

10 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa, dnr 1.5.1./614-2016

11 Reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad, dnr 1.5.1./803-2016

12 Strategisk inriktning för företagsområden, dnr 1.5.3./782-2016

14 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen, dnr 1.5.1./644-2016

15 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad, dnr 1.5.1./646-2016

16 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040, dnr 1.5.3./578-2016

Anmälningsärenden

17 Bygglovsremiss, återvinningsstation, dnr 1.5.3./720-2016

18 Tillägg i riktlinjer för föreningsstöd till kulturprogram, dnr 1.6./651-2016

19 Tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen, dnr 1.3.1./544-2016

20 Brukaravtal, stadsodling, dnr 2.2.1./826-2016

21 Brukaravtal, stadsodling, dnr 2.2.1./827-2016

22 Brukaravtal, stadsodling, dnr 2.2.1./828-2016

23 Brukaravtal, biodling, dnr 2.2.1./829-2016

Protokoll

24:a Protokoll från Förvaltningsgruppen 2016-09-15

24:b Protokoll från Gruppledarmöte 2016-08-18

24:c Protokoll från Pensionärsrådet 2016-09-15

24:d Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2016-09-16

24:e Protokoll från Skärholmens ungdomsråd, UNGSK 2016-08-24

24:f Protokoll från Skärholmens ungdomsråd, UNGSK 2016-09-07

25 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Balanslista uppdrag SDN 9/2016-09-22, dnr 1.2.1./001-2016

§14 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§15 Godkännande av dagordning

§16 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 8/2016-08-18 sekretessärenden § 24 - § 57

§20 Arvoderad föreläsning

§22 Motion om äldreomsorg efter behov

§23 Reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresa

§24 Reviderade regler för intagning och plats i förskolan och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

§27 Översyn av hastighetsgränser i Hässelby-Vällingby, Liljeholmen och Skärholmen

§28 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

§30 Bygglovsremiss återvinningsstation

§31 Tillägg i riktlinjer för föreningsstöd till kulturprogram

§32 Tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen

§38 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§39 Balanslista uppdrag SDN 9/2016-09-22