Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-11-24

Sammanträde 2016-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 10/2016-10-27, § 14-§ 38

Medborgarförslag

4 Bredängs bollplan, dnr 1.2.4./1009-2016

5 Kommunala ordningsvakter i Sätra Centrum, dnr 1.2.4./1053-2016

Beslutsärenden

8 Månadsrapport per oktober, dnr 1.2.1./938-2016

9 Förskolor för barn i behov av omsorg på obekväm arbetstid, dnr 4./1022-2016

9:a Konsultkostnader inom socialtjänsten, dnr 1.1/1089-2016

10 Förslag på sammanträdesdatum i nämnden 2017, dnr 1.1./977-2016

Remissärenden

11 Grönare Stockholm, Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden, dnr 1.5.3./866-2016

12 Revidering av Program för kvalitetsutveckling, dnr 1.5.1./669-2016

Anmälningsärenden

13 Ny gruppbostad i Sätra, Torvsätra 1, dnr 2.6./500-2016

14 Avslut av uppföljningsärende 2016-004863 gällande förskolan Sätra Gård, dnr 2.6./354-2016

15 Avslut av uppföljningsärende 2016-006794 gällande förskolan Torpgläntan, dnr 2.6./388-2016

16 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av enstaka platser i stödboenden för ensamkommande barn och unga, dnr 2.2.2./961-2016

Protokoll

17:a Protokoll från Förvaltningsgruppen 2016-10-20

17:b Protokoll från Gruppledarmöte 2016-10-27

17:c Protokoll från Pensionärsrådet 2016-11-17

17:d Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2016-11-18

18 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Balanslista uppdrag SDN 11/2016-11-24, dnr 1.2.1./001-2016

§20 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§21 Godkännande av dagordning

§22 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 10/2016-10-27 § 14 - § 38

§23 Bredängs bollplan

§24 Kommunala ordningsvakter i Sätra Centrum

§27 Månadsrapport per oktober 2016

§28 Förskolor för barn i behov av omsorg på obekväm arbetstid

§29 Konsultkostnader inom socialtjänsten

§30 Förslag på sammanträdesdatum i nämnden 2017

§31 Grönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

§33 Ny gruppbostad i Sätra, Torvsätra 1

§34 Avslut av uppföljningsärende 2016-004863 gällande förskolan Sätra Gård

§35 Avslut av uppföljningsärende 2016-006794 gällande förskolan Torpgläntan

§36 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av enstaka platser i stödboenden för ensamkommande barn och unga

§38 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§39 Balanslista uppdrag SDN 11/2016-11-24

§40 Snöröjning som underlättar för alla?

§41 Varför minskar beslutsärendena i stadsdelsnämnden?