Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-09-20

Sammanträde 2018-09-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhusTema:
Stadsdelsförvaltningens uppdrag och ansvar vid kriser

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 – 27

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport 2 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

8 Förordnanden av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 1.1.-146/18
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Medborgarförslag om att anlägga ängsmark i Hammarbyhöjden

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-200/18
(Utsändes)

10 Medborgarförslag om badvakter vid offentliga badplatser

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-354/18
(Utsändes)

11 Medborgarförslag om belysning vid Mossbarnens förskola i Kärrtorp

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-235/18
(Utsändes)

12 Medborgarförslag om grillar på lilla Sickla

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-256/18
(Utsändes)

13 Medborgarförslag med önskemål om gym och lokalbokning i Bagarmossen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-236/18
(Utsändes)

14 Medborgarförslag om parkbänk Holmögaddsvägen och papperskorgar

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-294/18
(Utsändes)

15 Medborgarförslag om plan för sankängen vid f.d. golfbanan i Sköndal

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-162/18
(Utsändes)

16 Medborgarförslag om att rensa stränderna och ta bort sjögräs i Flaten

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-244/18
(Utsändes)

17 Medborgarförslag om skatepark på Nytorps gärde

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-351/18
(Utsändes)

18 Medborgarförslag om slåtter på Nytorps gärde

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-243/18
(Utsändes)

19 Medborgarförslag om utlåning av kanoter för den som städar

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-242/18
(Utsändes senare)

REMISSER

20 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1 och Snöfallet 2 m.fl. vid Kölden i stadsdelen Björkhagen

Svar på remiss, S-Dp 2016-14205, från stadsbyggnadsnämnden
Dnr: 1.5.3.– 310/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

21 Remissvar gällande serveringstillstånd – Bistro Allé

Svar på remiss från Tillståndsenheten vid Socialförvaltningen, dnr 9.1-07477/2018
Dnr: 1.5.2.– 371/18
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

23 Inkomna medborgarförslag enligt lista

24 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

25 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

26 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

28 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

29 Anmälan av beslut om ställningstagande i Lex Sarah-ärende

Dnr: 1.2.2.-339/18
(Begränsat utskick, utsändes)

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Tertialrapport 2 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med

§9 Medborgarförslag om att anlägga ängsmark i

§10 Medborgarförslag om badvakter vid offentliga

§11 Medborgarförslag om belysning vid

§12 Medborgarförslag om grillar på lilla Sickla

§13 Medborgarförslag med önskemål om gym och

§14 Medborgarförslag om parkbänk

§15 Medborgarförslag om plan för sankängen vid f.d.

§16 Medborgarförslag om att rensa stränderna och ta

§17 Medborgarförslag om skatepark på Nytorps

§18 Medborgarförslag om slåtter på Nytorps gärde

§19 Medborgarförslag om utlåning av kanoter för den

§20 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1

§21 Remissvar gällande serveringstillstånd – Bistro

§22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§23 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§24 Inkomna och utgående skrivelser från

§25 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§26 Anmälan av beslut i delegation avseende

§27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§28 Anmälan av beslut i delegation avseende

§29 Anmälan av beslut om ställningstagande i lex

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2