Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2013-11-26

Sammanträde 2013-11-26

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Remisser och yttranden

3 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-805/2013

4 Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-550/2013

5 Utvärdering av rapporteringen av icke verkställda beslut

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-463/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övriga beslutsärenden

6 Månadsrapport för oktober 2013

7 Utmaning av driften av Palatset, Orhem och Linggården.

8 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2013

10 Rapport - inventering av socialpsykiatrins målgrupp i Stockholms stad

11 Romska barnen

Svar på skrivelse från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V)
Dnr 2.6.1-480/2013

12 Förslag till fördelning av statsbidrag 2014 för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete

13 Lägesrapport om pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst

14 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn

15 Socialnämndens verksamhetsspecifika EU-positionspapper

16 Slutrapport från projektet Botorg för unga vuxna

17 Granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Södermalm stadsdelsförvaltning

Anmälningsärenden

18 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

19 Nämndens frågor

20 Förvaltningsinformation

- sjukvård för EU-medborgare
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (70 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Strategi för miljöbilar och drivmedel ­ för ett fossilfritt Stockholm

§4 Bostadsbolagens orimliga och omoderna krav för att godkänna hyresgäster

§5 Utvärdering av rapportering av icke verkställda beslut

§6 Månadsrapport för oktober 2013

§7 Utmaning av driften av Palatset, Orhem och Linggården

§8 Förslag till strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019

§9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 3 år 2013

§10 Rapport - inventering av socialpsykiatrins målgrupp

§12 Förslag till fördelning av statsbidrag 2014 från Smittskyddsinstitutet för att förstärka Stockholms stads hiv-preventiva arbete

§13 Lägesrapport om pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst

§14 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt kontroll av receptfria läkemedel

§15 Socialnämndens verksamhetsspecifika EU-positionspapper

§16 Slutrapport från projektet Botorg för unga vuxna

§17 Granskning av den sociala barn- och ungdomsvården vid Södermalms stadsdelsförvaltning

§18 Anmälningsärenden

§19 Val av vice ordförande i tillståndsutskottet

§21 Förvaltningsinformation