Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora konferensen, Swedenborgsgatan 20

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet.

Bordlagt ärende

3 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass

Remisser och yttranden

4 Privat införsel av alkoholdrycket. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik.

Svar på remiss av betänkandet SOU 2014:58
Dnr 1.6-377/2014

5 Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) - slutbetänkandet av Utredningen om rätt information i vård och omsorg

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-333/2014

6 Program för en sammanhållen stad 2015-2020

8 Utveckling av bedömningsinstrument inom ekonomiskt bistånd

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 år 2014

Anmälningsärenden

10 Anmälan av tillsynsbeslut om hem för vård och boende (HVB) för barn och unga, Kruton

11 a) Anmälan av protokolljustering

b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

12 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Bordlagt ärende Revidering av Vision 2030 ­ ett Stockholm i världsklass Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-236/2014

§4 Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik (SOU 2014:58)

§5 Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-333/2014

§6 Program för en sammanhållen stad 2015-2020 Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-416/2014

§8 Utveckling av bedömningsinstrument inom ekonomiskt bistånd Dnr 3.2-432/2014

§9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 2014 Dnr 3.1-380/2014

§10 Anmälan av tillsynsbeslut