Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2015-11-24

Sammanträde 2015-11-24

Datum
Klockan
17:30
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Kompletterande bestämmelser om upphandling. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Kartläggning av islamism. Svar på remiss av motion (2015:37) från kommunstyrelsen

7 Extra jobbstimulans. Svar på remiss av motion (2015:42) från kommunstyrelsen

8 Yttrande över revisionsrapport "Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa"

Nämndens skrivelser

9 Våld mot män i nära relation och våld i samkönade relationer. Svar på skrivelse från Stina Bengtsson (C)

10 Svar på skrivelse om uppföljningar av lex Sarah-rapporter

11 Svar på skrivelse om stöd till organisationer som arbetar med mottagande av flyktingar

Övriga beslutsärenden

12 Månadsrapport för oktober 2015

13 Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

14 Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning

15 Redovisning av erfarenheter från Bostad först 2.0 samt förslag till fortsatt drift efter projekttidens slut

16 Vinternatt 2015/2016, nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare. Ansökan om bidrag från Frälsningsarmén

Anmälningsärenden

17 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga - Kruton

18 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga - Orhems gård

19 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Rågsveds boende

20 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

21 Övriga frågor

Sekretessärenden

22 Upphandling av cateringtjänster

23 Entreprenaddriften av Mandelgården och Söderbo

Dnr 2.11.2-652/2015
SOCIALNÄMNDEN
Sida 1 (3)

Tilläggsärenden

24 Utbyggnad av boenden för asylsökande ensamkommande flyktingbarn

25 Förtydligande av individutskottets uppgifter

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningen informerar

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Kompletterande bestämmelser om upphandling. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Kartläggning av islamism. Svar på remiss av motion (2015:37) från kommunstyrelsen

§7 Extra jobbstimulans. Svar på remiss av motion (2015:42) från kommunstyrelsen

§8 Yttrande över revisionsrapport "Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa"

§9 Våld mot män i nära relation och våld i samkönade relationer. Svar på skrivelse från Stina Bengtsson (C)

§10 Svar på skrivelse om uppföljningar av lex Sarah-rapporter

§11 Svar på skrivelse om stöd till organisationer som arbetar med mottagande av flyktingar

§12 Månadsrapport för oktober 2015

§13 Kvalitetsgranskning av missbruksvård för vuxna vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

§14 Förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag till personer med funktionsnedsättning

§15 Redovisning av erfarenheter från Bostad först 2.0 samt förslag till fortsatt drift efter projekttidens slut

§16 Vinternatt 2015/2016, nattlogiplatser för fattiga EU-medborgare. Ansökan om bidrag från Frälsningsarmén

§17 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga - Kruton

§18 Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga - Orhems gård

§19 Tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga - Rågsveds boende

§20 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation, e) Inkomna handlingar, f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

§22 Upphandling av cateringtjänster

§23 Entreprenaddriften av Mandelgården och Söderbo

§24 Utbyggnad av boenden för asylsökande ensamkommande flyktingbarn