Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2016-12-13

Sammanträde 2016-12-13

Datum
Klockan
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Förvaltningen informerar

- De förtroendevalda revisorerna Amanj Mala-Ali och Ulla-Britt Ling-Vannerus besöker nämnden för att presentera sig och informera om stadsrevisionens arbete. Efter presentationen kommer det finnas tid för frågor och diskussion.

4 Nämndens frågor till förvaltningen

Remisser och yttranden

5 Tillgängliga konferenslokaler, motion (2016:69). Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Ny översiktsplan för Stockholm. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

7 Upprättelse för barnbrudar i Stockholm, motion (2016:85). Svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Samlat grepp om stadens arbete med tolkning, motion (2016:73). Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Vision 2040 - Ett Stockholm för alla. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Övriga beslutsärenden

10 Månadsrapport

12 Idéburet offentligt partnerskap, IOP, om stödgrupper för familjehemsplacerade barn. Samverkan mellan socialförvaltningen och föreningen Bris

13 Redovisning av planerade aktiviteter i Stockholms stad inom Uppdrag Psykisk hälsa

14 Hemlösa personer i Stockholms stad 25 september 2016

15 Slutrapport Sociala insatsgrupper (SIG) för unga vuxna 19-29 år för 2016. Samanställning av fördelning av medel samt stadsdels-förvaltningars delrapporter

16 Barn som upplevt våld - Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning

17 Fler familjecentraler i ytterstaden. Delrapport november 2016

18 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

19 Avtal med SHIS om bostadslägenheter för nyanlända

20 a) Anmälan av protokolljustering, b) Anmälan av funktionshinderrådets protokoll, c) Anmälan av delegationsprotokoll, d) Inkomna handlingar, e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

21 Övriga frågor

Sekretess

22 Upphandling av hantverkstjänster i socialförvaltningens lokaler

Dnr 2.11.2-648/2016
Omedelbar justering

23 Stödboende för unga ensamkommande anvisade till Stockholms stad - Förfrågningsunderlag.

Dnr 2.11.2-431/2016
Omedelbar justering

Tilläggsärende

24 Tilldelningsbeslut Trygghetsmätningen 2017

Dnr 2.11.4-665/2016
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Förvaltningsinformation

§4 Nämndens frågor till förvaltningen

§5 Tillgängliga konferenslokaler, motion (2016:69) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-512/2016

§6 Ny översiktsplan för Stockholm Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden Dnr 1.6.1-704/2016

§7 Upprättelse för barnbrudar i Stockholm, motion (2016:85) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-518/2016

§8 Samlat grepp om stadens arbete med tolkning, motion (2016:73) Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-513/2016

§9 Vision 2040 ­ Ett Stockholm för alla Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.7.1-740/2016

§10 Månadsrapport för november 2017 Dnr 1.3.1-812/2015

§12 Idéburet offentligt partnerskap, IOP, om stödgrupper för familjehemsplacerade barn Samverkan mellan socialförvaltningen och föreningen Bris Dnr 2.11.6-719/2016

§13 Redovisning av planerade aktiviteter i Stockholms stad inom Uppdrag Psykisk hälsa Dnr 1.5.4-666/2016

§14 Hemlösa personer i Stockholms stad 25 september 2016 Dnr 3.1.1-340/2016

§15 Slutrapport Sociala insatsgrupper (SIG) för unga vuxna 19-29 år för 2016 Samanställning av fördelning av medel samt stadsdels-förvaltningars delrapporter Dnr 3.2.3-69/2016

§16 Barn som upplevt våld ­ Socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning Dnr 3.4.1-357/2016

§17 Fler familjecentraler i ytterstaden Delrapport november 2016 Dnr 1.5.4-66/2016

§18 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Dnr 3.1.1-596/2015

§19 Avtal med SHIS om bostadslägenheter för nyanlända Dnr 2.11.6-764/2016

§20 Socialnämnden lägger följande ärenden till handlingarna.

§22 Upphandling av hantverkstjänster i socialförvaltningens lokaler Dnr 2.11.2-648/2016

§23 Stödboende för unga ensamkommande anvisade till Stockholms stad ­ Förfrågningsunderlag Dnr 2.11.2-431/2016

§24 Tilldelningsbeslut Trygghetsmätningen 2017 Dnr 2.11.4-665/2016